Teknisk administrative stillinger

Fagligt dygtig, engageret og nysgerrig økonom til Arts og Aarhus BSS Økonomi 954021

Brænder du for økonomistyring, udfordringer, selvstændige opgaver og ansvar? Så er du måske vores nye projektøkonom og kollega.

Er du i besiddelse af godt humør, evner du at se sammenhænge mellem tal og deres betydning i bredere forstand, har du flair for balancen mellem fremdrift og nøjagtighed, og har du viljen til at lære nyt, er du endnu et skridt tættere på, og så er vi meget interesserede i at høre fra dig.

Arts og Aarhus BSS Økonomi
Arts og Aarhus BSS Økonomi har i alt 32 medarbejdere. Afdelingen har ansvaret for den overordnede økonomistyring for fakulteterne Arts og Aarhus BSS, der tilsammen blandt andet omfatter 9 institutter, ca. 2.600 medarbejdere (årsværk), ca. 27.000 heltidsstuderende, ca. 800 aktive fondsprojekter og en budgetteret omsætning i 2017 på 2,1 mia. kr.

Projektøkonom – opgaver og ansvar
Som projektøkonom bliver du blandt andet ansvarlig for et antal eksternt finansierede projekter, som forskerne søger midler til fra forskellige private/offentlige fonde, EU osv., samt projekter der omhandler indtægtsdækket virksomhed. Du vil blive primær kontaktperson for et antal forskere angående diverse økonomiske forhold.

Dine opgaver vil blandt andet være:
•    Løbende økonomisk rådgivning til projekthavere og opfølgning generelt på projekternes økonomi
•    Ansvar for budgetlægning og løbende rebudgettering af projekter
•    Regnskabsaflæggelse i henhold til de forskellige bevillingsgiveres krav
•    Økonomisk rådgivning i forbindelse med ansøgninger (i samarbejde med universitetets centrale forskningsstøtteenhed, instituttet osv.)
•    Løbende driftsopgaver i forbindelse med den daglige økonomistyring

Faglige og personlige kvalifikationer
Vi forventer, at du
•    har interesse for ovennævnte opgaver
•    har en relevant kandidatuddannelse (enten med nogle års erfaring eller gerne som nyuddannet med højt fagligt niveau og stor lyst til at lære nyt), f.eks. cand.oecon, cand.merc, cand.scient.pol, eller at du har længere faglig relevant erhvervserfaring, der kvalificerer dig tilsvarende
•    er proaktiv og god til kommunikation, både skriftligt og mundtligt
•    formår på dansk og engelsk at formidle komplekst stof, også til ikke-økonomikyndige
•    er erfaren it-bruger, specielt mht. Microsoft Excel
•    tager ansvar og udviser engagement, er serviceorienteret, vedholdende, robust og effektiv
•    kan bevare overblikket og løbende prioritere dine opgaver
•    er selvstændig og samtidig en holdspiller, der kan og vil arbejde på tværs både med nærmeste kollegaer, men også med andre afdelinger på universitetet
•    er udpræget ordensmenneske med god evne til at skabe struktur på hverdagen og arbejdsopgaverne, men samtidig evner at navigere på en arbejdsplads, hvor forandringer er en naturlig del af hverdagen

Vi kan tilbyde
Vi tilrettelægger et oplæringsprogram til dig, som du følger den første tid af din ansættelse. I takt med, at du kommer ind i regler og procedurer på området, vil dine arbejdsopgaver få karakter af at blive meget selvstændige.

Varetagelsen af stillingen kræver et højt fagligt og teknisk niveau – til gengæld kan vi tilbyde masser af faglige udfordringer, et stort ansvar og mange spændende opgaver, hvor du selv er med til at udvikle løsningerne.

Vi værdsætter et højt fagligt niveau, løbende sparring og udvikling, og du får hurtigt et stort ansvar i forbindelse med dine arbejdsopgaver.

Vores miljø er uformelt, og vi sætter stor pris på hinanden og hinandens indsats som en del af det samlede hold. Fleksibilitet i forhold til arbejdstid, opgaveløsning osv. er en naturlig del af vores hverdag.

Ansættelsesvilkår og løn

Vi søger 1 eller flere nye medarbejdere, og der kan både være tale om fastansættelse eller tidsbegrænset ansættelse i 1 år. Ansættelsen er på fuld tid og med forventet starttidspunkt 1. februar 2018. 
Arbejdsstedets adresse er Tåsingegade 1, 8000 Aarhus C.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC eller anden relevant organisation. Der vil være mulighed for forhandling af tillæg ud fra relevant erfaring.

Spørgsmål og ansøgning
Ansøgningsfristen er den 14. januar 2018. Ansættelsessamtaler forventes afholdt løbende under opslagsperioden og inden udgangen af januar.

Spørgsmål vedrørende stillingen kan rettes til økonomichef Martha Berdiin på mail martha.berdiin@au.dk eller tlf. 61710703.

Alle interesserede opfordres til at søge uafhængig af personlig baggrund.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

14.01.2018
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.