Teknisk administrative stillinger

Bioanalytiker/laborant på Aarhus Universitetshospital 954521

Aarhus Universitetshospital ønsker at ansætte en bioanalytiker/laborant som barselsvikar i afdelingen for Lever-Mave-Tarm, Nørrebrogade 44, 8000 Aarhus C. Det forventes at vi flytter til Det nye Universitetshospital i Skejby i maj 2018. 

Lever-Mave-Tarm afdelingen er en medicinsk afdeling for almindelige og specielle sygdomme i disse organer. Der er en udbredt forskningsaktivitet i patienternes kliniske forløb. 

Forventet startdato
Stillingen er et fuldtidsvikariat med 37 timer ugentligt og forventes besat 1. februar 2018.

Referenceforhold
Du vil under din ansættelse refererer til forskningsledelsen, som er lærestolsprofessoren. I det daglige arbejde refererer du til den koordinerende bioanalytiker. Begge er ansat på Aarhus Universitetshospital.

Ansvarsområde/arbejdsopgaver
Du skal deltage i afdelingens kliniske analyse- og forskningsarbejde, som foregår på hospitalet. Arbejdet er vekslende og omfatter blodprøvetagning samt kliniske og eksperimentelle undersøgelser med mennesker, forsøgsdyr og væv.

Afdelingen varetager også funktionsundersøgelser af patienter i forbindelse med udredning af lever- og tarmsygdomme. Dette indbefatter patientkontakt og blodprøvetagning, som vil blive et arbejdsområde, du introduceres til skal være med til at varetage.

I forbindelse med forskningsarbejdet indgår der vedligeholdelse af laboratoriets apparatur og drift af afdelingens biobank, som også bliver en del af arbejdet.

Laboratoriearbejdet er bredt, afvekslende og under stadig udvikling og omhandler bl.a. fotometrisk analysearbejde, flowcytometri, ELISA, fæcestransplantationer, qPCR samt immunologiske metoder, herunder sterilt arbejde med celler. Kendskab til analyserne vil være en fordel.

Arbejdet udføres i samarbejde med laboratoriets øvrige bioanalytikere og i samarbejde med afdelingens læger, sygeplejersker og forskere. 

Vi forventer 
Du har lyst til et arbejde i et alsidigt og selvstændigt tværfagligt miljø på et hospital, hvor der indgår laboratoriearbejde og patientkontakt.

Vi søger en omgængelig og erfaren person, der både kan arbejde selvstændigt og kan indgå i et samarbejde med forskere, kolleger og patienter.

Vi lægger vægt på, at du har interesse for afdelingen, er ansvarsbevidst og har et godt humør. Vi er afhængige af, at du har gode samarbejds- og omstillingsevner. Der må påregnes en vis fleksibilitet under hensyntagen til arbejdets tilrettelæggelse. 


Vi tilbyder

Vi tilbyder en spændende og udfordrende stilling, med mulighed for selv at sætte præg på arbejdsopgaverne.

Bioanalytikeren/laboranten ansættes på Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin, men ledes af hospitalsafdelingens forskningsledelse.

Institut for Klinisk Medicin har – i tæt samarbejde med hospitalerne – det overordnede ansvar for forskning og undervisning af medicinstuderende i hospitalsregi. Hovedparten af forskningen foregår på Aarhus Universitetshospital, men med stigende aktivitet på regionshospitalerne.

Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest. 

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: lærestolsprofessor Hendrik Vilstrup, telefon 7846 3891, eller udviklingsansvarlig og koordinerende bioanalytiker Mette Mejlby Hansen, telefon 7846 2808.
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 4.

Formalia

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til relevant overenskomst .

Ansøgning

Ansøgningen skal vedlægges CV og angivelse af uddannelse (kopi af relevante eksamensbeviser). Anbefalinger/referencer kan uploades særskilt.

Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

Vejledning for ansøgere samt vejledning i udfyldelse af ansøgningsformular kan ses her.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

15.01.2018
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.