Teknisk administrative stillinger

UX-konsulent til digitalt team med fokus på brugeroplevelse 956673

Aarhus Universitet investerer i disse år massivt i digitalisering af universitetets forskning, uddannelse og administrative understøttelse. Universitetet søger nu en dygtig og erfaren UX’er, der vil være med til at udvikle gode og brugervenlige løsninger, der rammer brugernes behov.

Bliv en del af universitets UX-team
Du vil blive en del af et team med tre andre UX’ere. I vil i tæt samarbejde med hinanden og i fællesskab med IT-arkitekter og projektledere samt interne og eksterne grafikere og udviklere skulle udvikle eller tilpasse systemer og webgrænseflader. Det drejer sig om hjemmesider, portaler og administrative systemer. Målet er, at universitetets systemer skal fremstå brugervenlige, indbydende og tilgængelige.

Aarhus Universitet har netop igangsat en satsning, der skal placere Aarhus Universitet blandt de ledende aktører i Europa inden for anvendelse af læringsteknologi. I de første år vil det blive en central opgave for dig og dine UX-kolleger at hjælpe universitetets nyoprettede ”Edu-IT Hub” med at udvikle fælles digitale værktøjer til at understøtte transformationen af undervisning og læring på universitetet.

Planlægning af designprocesser og udvikling af prototyper
Din primære arbejdsopgave vil være at planlægge og eksekvere designprocesser, som inkluderer brugerinvolvering og viden om brugerne. Du bygger gerne prototyper, fx i værktøjer som Sketch og Invision Studio, som kan bruges videre i udviklingsprocessen.

Du vil som oftest have rollen som projektdeltager eller som del af et agilt udviklingsteam, men på mindre opgaver kan du også få til opgave at styre udviklingsprocessen hele vejen fra identifikation af en udfordring til implementering af en løsning.

Dine faglige kompetencer
 • Du har værktøjskassen i orden inden for UX og beslægtede discipliner såsom IA, usability og adfærdsanalyse. 
 • Du er metodestærk både på det kvalitative og det kvantitative område og er nysgerrig efter at tilegne dig nye metoder. 
 • Du kan omsætte brugerindsigter til skitser og wireframes og har i denne forbindelse blik for både brugeroplevelse og brugervenlighed. 
 • Du er vant til at bygge prototyper, som kan indgå i den videre udvikling. 
 • Du har forståelse for udviklingsprocesser og har måske selv været udvikler før du gik all-in på UX.
 • Du kan kommunikere værdien af UX klart og tydeligt til medarbejdere og ledere på alle niveauer i organisationen.
 • Du har erfaring med at navigere i feltet mellem ”kundeønsker” og din viden om, hvad der vil være bedst for slutbrugeren.
 • Du må meget gerne have erfaring med opbygning, vedligeholdelse og brug af designsystemer. 
Personlige kompetencer
 • Du har gode kommunikations- og samarbejdsevner. Du kan formidle din egen viden på en uhøjtidelig måde og kan også på en venlig og velargumenteret måde udfordre andres mening, når det kræves. 
 • Du har flair for at agere i en stor og kompleks organisation og forstår at balancere mellem de forskellige behov fra mange interessenter. Politisk tæft er en fordel.
 • Du arbejder struktureret og analytisk. Du har overblik og kan holde mange bolde i luften på én gang, men også få dem afsluttet til deadline.
Hvad kan Aarhus Universitet tilbyde dig
 • Aarhus Universitet har en ambition om at være et globalt toneangivende universitet, der gennem uafhængig forskning anviser løsninger på nogle af verdens største udfordringer. Denne ambition bæres dagligt af vores ca. 40.000 studerende samt ca. 8000 forskere og andre medarbejdere. Du vil således få et job på en meget spændende arbejdsplads, hvor dit bidrag kan være med til at gøre en forskel, der rækker langt ud over universitetets grænser. 
 • Du bliver ansat i teamet for brugeroplevelser, som er en del af universitetets centrale IT-enhed (AU IT), der består af ca. 110 dedikerede medarbejdere. IT-enheden er netop gået i gang med en større forandringsproces, hvor vi ruster os til fremtiden. I de kommende år har vi sat en række vigtige temaer på dagsordenen, herunder hvordan vi kan skabe større agilitet i vores udviklingsprocesser, hvordan vi bliver mere innovative og hvordan vi får sat nye teknologier på dagsordenen. Disse processer drives i høj grad af medarbejderne, og du vil få store muligheder for at lege med.  
 • Du vil få et job i en afdeling, hvor vi vægter trivsel højt og hvor der er gode muligheder for personlig og faglig udvikling. Vi har masser at lave og går meget op i at have en stærk leveranceevne, men samtidigt giver vi mulighed for fleksible arbejdsforhold og har især respekt for at der skal være en fornuftig balance mellem familie- og arbejdsliv. 
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn efter overenskomst mellem Finansministeriet og relevant faglig organisation (AC eller Prosa afhængig af din uddannelsesmæssige baggrund) med mulighed for forhandling af individuelle kvalifikationstillæg.

Arbejdsstedet er Helsingforsgade 10, 8200 Aarhus N. Arbejdssproget er dansk.

Kontakt
Nærmere information om Aarhus Universitet findes på universitetets hjemmeside www.au.dk. Læs mere om AU IT på http://medarbejdere.au.dk/institutter/auit/ og om vores ydelser på http://medarbejdere.au.dk/administration/it/

Har du spørgsmål til stillingen kan du kontakte webchef Steffen Longfors på mail longfors@au.dk eller telefon 23 38 22 22.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.
 

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

11.02.2018
Søg stilling online her

 

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.