Teknisk administrative stillinger

Produktionsgartner inden for frugtproduktion søges til Aarhus Universitet Årslev 957895

Ved Science and Technology, Institut for Fødevarer i Årslev, er en fast stilling som produktionsgartner ledig til besættelse pr. 1. april 2018 eller snarest muligt herefter. 
 
Arbejdsopgaver
Da gennemførelse af forsøg inden for frugtproduktion kræver specialiseret pasning og forsøgsaktiviteter hen over året, har vi brug for en helårsansat frugtgartner. Opgaverne vil være arbejde i mark og på lager i forbindelse med gennemførelse af forskningsopgaver med frugt. Arbejdet består i etablering af forsøgsbeplantninger, pasning i form af mekanisk og kemisk renholdelse, beskæring, høst og dataregistrering. Der vil være kørsel med traktor og maskiner. For stillingen gælder, at man skal være villig til at påtage sig andet forefaldende arbejde. 
 
Kvalifikationer
Kun ansøgere med en gartneruddannelse vil komme i betragtning. Ansøgere med erfaring i forsøgsarbejde indenfor økologisk og konventionel frugtavl vil blive foretrukket. Der vil blive lagt vægt på erfaring i at holde afgrøder fri for ukrudt, beskæring og bedømmelse af vækstbalancen i forskellige frugtkulturer. 
 
Sans for præcist arbejde er vigtig, da forskning kræver stor nøjagtighed i forsøgsudførelsen. Der vil blive lagt vægt på erfaring og interesse for at køre med maskiner, holde orden, generelt servicearbejde samt samarbejde på tværs i forskergruppen. Ansøgere skal være i besiddelse af et sprøjtecertifikat.
Derudover forventer vi, at du er fleksibel og dynamisk, du er god til at samarbejde og glad for at arbejde udendørs.

Arbejdssted og ansættelsesområde
Arbejdsstedet er Kirstinebjergvej 10, 5792 Årslev, og ansættelsesområdet er Aarhus Universitet med tilhørende institutioner.

Arbejdstiden er ca. 37 timer pr. uge og ligger mandag til fredag fra kl. 8.00 om morgenen. Der må forventes længere dage i forbindelse med løsning af forsøgsopgaver uden for instituttet. 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til forskergruppeleder Hanne Lakkenborg Kristensen, tlf. 87158354, e-mail: hanne.kristensen@food.au.dk

Om Institut for Fødevarer
Institut for Fødevarer er en del af fakultetet ‘Science and Technology’ ved Aarhus Universitet og inkluderer forskning indenfor bl.a. gartneri, frugt, grønsager, fødevarekvalitet og biokemi, samt sensorik og forbrugervidenskab. Instituttet har ca. 60 fuldtidsansatte indenfor forskning, 50 PhD studerende og postdocs samt 30 gæstestuderende og –forskere. På grund af det internationale forskningsmiljø i instituttet bruges engelsk som sprog i mange sammenhænge. Der arbejdes i grupper, og derfor er selvledelse, klar og åben kommunikation, vejledning og undervisning vigtige elementer i hverdagen. Instituttet er præget af åbenhed, lighed, dialog og fællesskab. Dette anser vi som en vigtig del af instituttets strategi og arbejdsmiljø. Læs mere om Institut for Fødevarer på www.food.au.dk
Formalia
Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer samt organisationsaftale mellem Finansministeriet og Fagligt Fælles Forbund vedr. løn- og ansættelsesvilkår for Landbrugsmedarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

16.02.2018
Søg stilling online her

 

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.