Teknisk administrative stillinger

Forretningscontroller 37 timer til Økonomiafdelingen, Science & Technology, Aarhus Universitet 957945

Forretningscontroller 37 timer til Økonomiafdelingen, Science & Technology, Aarhus Universitet

Brænder du for økonomistyring, rollen som økonomirådgiver og selvstændigt ansvar?

I ST Økonomi, Aarhus Universitet mangler vi pr. 1. april 2018 to nye kolleger til stillinger som forretningscontrollere. Begge stillinger er barselsvikariater af et års varighed.

Vores kerneopgave er at servicere fakultetet Science and Technology (ST) og dets underliggende institutter og centre inden for økonomiområdet. Afdelingen består af 70 medarbejdere, fordelt på 7 lokationer rundt i landet. På tjenestestedet i Aarhus bliver du nærmeste kollega med 10 forretningscontrollere og 19 projektøkonomer.

Stillingen
Som forretningscontroller bliver du en del af økonomicenteret og kommer til at indgå i afdelingens samlede opgaveløsning.

Du vil, i samarbejde med de projektøkonomer som er tilknyttet det pågældende institut, få ansvaret for instituttets økonomistyring. Som forretningscontroller er din opgave, gennem tæt dialog, at være institutleders højre hånd og rådgive i økonomiske spørgsmål. Endvidere har du et ansvar i den faglige koordinering af opgaverne i institutteamet. Ud over dette vil du også selv blive ansvarlig for administrationen af nogle eksternt finansierede forskningsprojekter, i samarbejde med de pågældende forskere.

Jobbet i sin helhed er en blanding af faste driftsopgaver og løbende udviklings- og analyseopgaver, hvorfor det er vigtigt at du trives med begge aspekter.

Mere konkret vil du blandt andet skulle varetage følgende:

•    Løbende økonomisk opfølgning, kontrol og koordinering af instituttets økonomi
•    Udarbejdelse af forecasts samt budget i samarbejde med institutteamet og institutleder
•    Scenarioberegning og rådgivning til institutleder
•    Økonomisk administration af forskellige typer projekter, herunder budgetlægning, afrapportering og løbende opfølgning, i dialog med forskellige typer af samarbejdspartnere
•    Rådgivning ifm. fondsansøgninger i samarbejde med universitetets centrale forskningsstøtteenhed
•    Godkendelse af fakturaer, rejseafregninger og øvrige betalinger m.v.
•    Primær kontaktperson for et antal forskere vedr. økonomien på eksternt finansierede projekter

Vi tilbyder
Et miljø hvor åbenhed, humor og godt kollegaskab betyder meget. Der er rum til forskellighed, med en fælles vægtning af vores faglighed.

Afvekslende arbejdsdage, særligt som følge af vores meget brede kontaktflade, både internt i økonomi og de øvrige afdelinger på AU, men i høj grad også institutterne vi servicerer, og partnere uden for AU.

Vi har et vedvarende fokus på at optimere og forbedre vores processer. Det er derfor vigtigt at du trives med forandringer, og tør stoppe op og udfordre status quo.

Dine kvalifikationer

Som vores nye kollega har du:
•    en relevant økonomifaglig uddannelse, der matcher opgaverne og/eller erfaring med opgaverne
•    evne/vilje til at sætte dig ind i de særlige regler Aarhus Universitet og forskningsmidler administreres under
•    erfaren IT-bruger med stærke kompetencer i Excel (AU bruger økonomisystemet Navision Stat og derudover arbejder vi meget med kuberapporter og pivottabeller)
•    stærke kommunikative evner, som gør dig i stand til at tilpasse og formidle dine opfølgninger og analyser til aftagere på forskellige niveauer i organisationen (formidle økonomi for ikke-økonomer)
•    faglig stolthed, lyst til at tage ansvar og evnen til at følge opgaverne til dørs
•    smil på læben, selv når tingene går stærkt

Det er essentielt at du evner at balancere behovet for høj grad af selvstændighed i opgaveløsningen, med det grundvilkår at du indgår i et team, hvor vi er afhængige af hinanden for at kunne levere en helhed. Samtidig vil det være en stor fordel, at du er i villig til at yde en ekstra indsats i perioder med travlhed.

Har du spørgsmål?
Spørgsmål vedrørende stillingen kan rettes til teamleder Tina Lauridsen på mobil: 51 93 30 44 eller pr. mail: tina.lauridsen@au.dk

Samtaler forventes afholdt den 22. og 23. februar 2018.

Se evt. mere om ST Økonomi på vores hjemmeside:
http://medarbejdere.au.dk/administration/oekonomi/oekonomi-paa-fakulteterne/oekonomi-paa-st/ Formalia Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og gældende overenskomst.
Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

18.02.2018
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.