Teknisk administrative stillinger

Tekniker til måling af luftforurening 958686

Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet i Roskilde søger, til ansættelse snarest muligt, en laborant, elektronikmekaniker eller lignende til vedligeholdelse, reparation og udvikling af instrumenter til måling af luftforurening.

Institut for Miljøvidenskab er førende indenfor forskning i luftbåren gas- og partikelforurening og varetager bl.a. den nationale overvågning af luftforurening. Instituttet råder over diverse instrumenter til måling af NOx, SO2, CO, CO2, O3, Hg, NH3, HNO3, partikler (PM2.5 og PM10), metaller, organiske forbindelser, meteorologi m.m. 

Indenfor luftområdet omfatter instituttets arbejde primært atmosfæriske luftforureningsmålinger og modelberegninger. Instituttet deltager i såvel nationale og internationale forsknings- og udredningsprojekter. Instituttet er nationalt referencelaboratorium for luftkvalitet i henhold til det Europæiske Miljøagentur. Endvidere er instituttet fagdatacenter for luftkvalitet for Miljø og Fødevareministeriet. Instituttet har samlet set omkring 140 medarbejdere, hvoraf ca. 50 arbejder med luftforurening. Instituttet er lokaliseret ved Risø i Roskilde.

Arbejdsopgaver
I tæt samarbejde med seks teknikere vil du sammen med forskere og akademiske medarbejdere være ansvarlig for vedligeholdelse, reparation og udvikling af måle- og opsamlingsudstyr til måling af luftforurening. Endvidere vil du i et vist omfang få opgaver i forbindelse med dimensionering, drift, opbygning og vedligeholdelse af såvel permanente som midlertidige målestationer i Danmark. Du skal derfor være i stand til at give teknisk og teoretisk sparring til både teknikere og forskere. I samarbejde med sektionens akademiske medarbejdere og forskere bliver du tillige ansvarlig for at såvel målinger som instrumenter konstant lever op til internationale standarder, og at kvaliteten af målearbejdet er i overensstemmelse med vores akkreditering (ISO17025). Dette medfører bl.a. udarbejdelse af dokumentation af måle- og opsamlingsudstyrets kvalitet samt udarbejdelse af kvalitetsdokumenter. Der vil være rejseaktiviteter i forbindelse med besøg på sektionens luftmålestationer i Danmark (for eksempel 2-4 årlige ture til Jylland af 3-5 dages varighed) og i forbindelse med fx internationale test af udstyr.

Kvalifikationer
Du skal have en relevant uddannelse som laborant, elektronikmekanikker eller lignende og gerne erfaring fra forsknings-, rådgivnings- eller udviklingsmiljøer. Vi lægger vægt på grundlæggende viden om målemetoder og gerne erfaring indenfor fejlfinding, reparation og kalibrering af instrumenter. Der vil blive lagt vægt på erfaring om dataopsamling, måleteknik, flowmålinger, elektronik og pumper, og det vil være en fordel med viden om meteorologiske målinger og luftforurening. Endvidere er det en fordel, hvis du har erfaring med arbejde med akkrediterede målinger. Kørekort vil være nødvendigt i forbindelse med besøg på målestationerne.

Du skal kunne samarbejde bredt med kolleger med forskellig faglig baggrund. Det er vigtigt, at du har initiativ, er selvstændig, er ansvarsbevidst og er god til at tilrettelægge arbejdet.

Tjenestested: Roskilde

Ugentlig arbejdstid: 37 timer

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionsleder Thomas Ellermann 8715 8526.

Generelle retningslinjer for ansættelse får du ved henvendelse til HR-afdelingen, 8715 1305.

Formalia
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Dansk Laborant-Forening eller Håndværkere i Staten.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

21.02.2018
Søg stilling online herAarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.