Teknisk administrative stillinger

Studenterstudievejleder søges til Æstetik og kultur 958839

Arts Studier søger en dygtig studenterstudievejleder, der kan varetage studievejledningen på Æstetik og kultur. Stillingen er et fast studiejob med tiltrædelse den 1. marts 2018 eller snarest herefter.

Arbejdet som studenterstudievejleder består bl.a. af:
• projektopgaver, skriftlig og mundtlig formidling samt en stor del teamsamarbejde
• at håndtere individuel-, gruppe-, og kollektiv vejledning af studerende ift. spørgsmål vedrørende studieplanlægning, studievanskeligheder, merit, udlandsophold, praktik m.m.
• løbende orientering om forhold, der vedrører vejledningsområdet, herunder deltagelse i forskellige møder
• planlægning og afholdelse af vejledningsarrangementer for både kommende og nuværende studerende samt afholdelse af mundtlige oplæg i forbindelse med eksempelvis studiepraktik, u-days og tilvalgsmesse.

Som vejleder på Æstetik og kultur vil du komme til at arbejde tæt sammen med fem andre vejledere i teamet på de Æstetiske fag og koordinere arbejdet med Vejledning og Studieinformation, Arts.

Som vejleder får du trænet og udfordret dine evner til at arbejde kreativt, systematisk og selvstændigt, og du får masser af erfaring med at strukturere arbejdsprocesser for dig selv og sammen med det øvrige team.

Du kommer også til at arbejde tæt sammen med fagmiljøet på Æstetik og kultur, herunder blandt andet deltagelse i møder i uddannelsesfagudvalget, samarbejde med undervisere om oplæg og løbende dialog med afdelingslederen.

Din profil
Det er et krav, at du er studerende på Æstetik og kultur, og at du som minimum har et års studieanciennitet.

Det er ikke et krav, at du er orienteret om AU’s regler og procedurer. Det lærer du alt sammen i en grundig oplæring samt på AU’s vejlederuddannelse, som du skal deltage i.

Vi lægger vægt på, at du:

• er god til at lytte og til at kommunikere mundtligt og skriftligt
• er ansvarsbevidst, initiativrig og handlingsorienteret
• er i stand til at arbejde selvstændigt, struktureret og effektivt
• er samarbejdsvillig og omstillingsparat og kan bevare det positive overblik i en organisation, der er i konstant forandring
• har forståelse for de problematikker, der rører sig i fagmiljøet.

Timeantal, ansættelsesforhold og løn
Løn og øvrige ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund.

Stillingen er på gennemsnitlig 7 timer om ugen. Nogle af timerne fastlægges i træffetider og mailvejledning, og resten fordeles efter sæsonbaserede peak-perioder.

Ansøgning
Skriv en motiveret ansøgning, hvor du fortæller, hvorfor du skal være vores nye studenterstudievejleder.

Samtaler forventes at blive afholdt uge 8.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til vejledningskoordinator i Vejledning og Studieinformation på Arts, Trine Schouborg på tschouborg@au.dk / 87162683.    

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

15.02.2018
Søg stilling online her

Faculty of Arts

Arts er et af fire hovedområder på Aarhus Universitet. Arts bidrager til Aarhus Universitets forskning, talentudvikling, videnudveksling og uddannelser.

Med omkring 500 videnskabelige medarbejdere, 260 ph.d.-studerende, 10.500 bachelor- og kandidatstuderende samt 1.500 studerende på efter/videreuddannelse udgør Arts et stærkt og mangfoldigt forsknings- og uddannelsesmiljø.

Arts består af Institut for Kommunikation og Kultur, Institut for Kultur og Samfund, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier. Enhederne huser hver især stærke fagmiljøer og danner udgangspunkt for interdisciplinær forskning og uddannelse.
Fagmiljøerne og uddannelserne på Arts indgår i internationale samarbejder og har et fælles mål om at bidrage til udviklingen af viden, velfærd og kultur i interaktion med det omgivende samfund.

Læs mere på arts.au.dkAarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.