Teknisk administrative stillinger

Webudvikler til Educational IT 959041

Er du en erfaren eller nyuddannet webudvikler, og ønsker du at bruge din viden til at hjælpe Aarhus Universitet med at ruste forskere og studerende til den digitale omstilling? Så har vi stillingen til dig!

Aarhus Universitet satser på læringsteknologi
Aarhus Universitet har igangsat en ambitiøs satsning, der skal understøtte universitetet i en digital omstillingsproces og særligt ruste og understøtte forskere og studerende til at anvende IT som et naturligt redskab til at udvikle undervisning og læring. Universitetet har afsat midler og tegnet en organisation, der forventes at placere Aarhus Universitet blandt de ledende aktører i Europa inden for anvendelse af læringsteknologi.

Som et centralt omdrejningspunkt i satsningen har universitetet oprettet en såkaldt Edu-IT Hub, som bliver en ny fælles koordinerende udviklingsenhed. Enheden skal understøtte og samarbejde med de universitetspædagogiske centre om anvendelsen af mere teknologi i undervisningen med henblik på at skabe læringsmæssig værdi for både undervisere og studerende.

Om stillingen
Du vil blive ansat i universitetets nye Edu-IT Hub. Her vil du sammen med specialister i e-læring skulle medvirke til at udvikle, teste og implementere læringsteknologi med henblik på at udvide mulighederne for at understøtte udvikling af universitetets undervisning og læringsmiljøer. Dette kan både ske gennem egenudvikling, udvikling inden for rammerne af universitetets fælles læringsplatform Blackboard eller gennem dialog med eksterne udbydere.

Den centrale opgave vil i det første stykke tid være at medvirke til at forbedre og udbygge universitetets fælles læringsplatform Blackboard. Her vil der være særligt fokus på at øge og supportere tilgængeligheden af læringsplatformen gennem udvikling af templates, struktur, funktionalitet og øvrige elementer, der fremmer brugervenligheden for såvel undervisere som studerende.

Om dig
Der kan være forskellige indgange til denne stilling. Vi er således interesserede i ansøgninger fra både erfarne og nyuddannede kandidater. Vi forestiller os, at din uddannelsesmæssige baggrund kan være datalog, webudvikler, datamatiker, ingeniør eller lignende.

Det er vigtigt, at du brænder for teknologi og er nysgerrig efter ny viden. Det er ligeledes vigtigt, at du har forståelse for, hvordan man bygger robuste, skalérbare og responsive applikationer.

Fremfor at blive fristet af den hurtige løsning skal du forstå at tænke både arkitektur, design og brugervenlighed ind i løsningerne. Hertil kommer en god forståelse for udfordringerne hos undervisere og studerende og evne til at indgå i dialog med brugerne for at omsætte deres behov til produktkrav og konkrete løsninger.

Du vil kunne komme til at arbejde med en lang række teknologier. Java og ASP.NET Web api står centralt, da de bruges til udviklingsopgaver for e-læringssystemet Blackboard. Herudover må du meget gerne have kendskab til Blackboard og have erfaring med udvikling af building blocks og integrationer hertil samt kendskab til LTI-standarden.

Derudover kunne det være en fordel, hvis du har erfaring med en eller flere af følgende teknologier: JavaScript (herunder jQuery og React), HTML, CSS, .NET Entity Framework (MS SQL), .NET WCF (IIS) og scriptsprog generelt.

Arbejdet styres og dokumenteres ved anvendelse af Jira, Confluence, SharePoint mm.

Vi tilbyder
  • Ansættelse i Edu-IT Hub, der er en helt nyoprettet enhed, hvor du sammen med de øvrige medarbejdere vil skulle finde den mest passende måde at tilrettelægge arbejdet på. Der er således stor mulighed for selv at påvirke rammer og metoder. Ambitionen er, at Edu-IT Hub skal være et innovativt og kreativt miljø med en høj grad af agilitet i arbejdsprocesserne. Der vil blive tæt kontakt til både medarbejdere og studerende i det daglige.
  • En stilling på Aarhus Universitet, der har en ambition om at være et globalt toneangivende universitet, der gennem uafhængig forskning anviser løsninger på nogle af verdens største udfordringer. Denne ambition bæres dagligt af vores studerende, forskere og andre medarbejdere. Du vil således få et job på en meget spændende arbejdsplads, hvor dit bidrag kan være med til at gøre en forskel, der rækker langt ud over universitetets grænser.
  • En stilling på en arbejdsplads, hvor vi vægter trivsel højt, og hvor der er gode muligheder for personlig og faglig udvikling. Vi er ambitiøse, men samtidig giver vi mulighed for fleksible arbejdsforhold og har især respekt for, at der skal være en fornuftig balance mellem familie- og arbejdsliv. 
Løn- og ansættelsesvilkår
Løn efter overenskomst mellem Finansministeriet og relevant faglig organisation (AC eller Prosa afhængig af din uddannelsesmæssige baggrund) med mulighed for forhandling af individuelle kvalifikationstillæg.

Arbejdsstedet er Trøjborgvej 82-84, 8200 Aarhus N. Arbejdssproget er dansk.

Kontakt
Nærmere information om Aarhus Universitet findes på universitetets hjemmeside www.au.dk.

Læs mere om AU IT på http://medarbejdere.au.dk/institutter/auit/ og om vores ydelser på http://medarbejdere.au.dk/administration/it/

Har du spørgsmål til stillingen kan du kontakte Steffen Longfors på mail longfors@au.dk eller telefon 23 38 22 22.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.   

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

18.02.2018
Søg stilling online her

 

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.