Teknisk administrative stillinger

Projektmedarbejder til AU Foulum 960494

Vi søger en akademisk medarbejder, som kan bidrage til gennemførelse af en række større opgaver med relation til erhvervs- og forskningssamarbejde.

Det drejer sig om projektopgaver inden for bioøkonomi, planteproduktion, præcisionsteknologi og fødevareproduktion, som DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug gennemfører i samarbejde med erhvervsorganisationer, myndigheder, landbrug og virksomheder. Der er tale om både danske og internationale projekter.

Du skal endvidere udføre en række sekretariatsopgaver for CBIO – Center for Cirkulær Bioøkonomi. I CBIO skal du endvidere bidrage til organisering og afholdelse af større nationale og internationale events.

Arbejdsopgaver
• Kontakt til samarbejdspartnere blandt virksomheder, organisationer og forskere
• Planlægning, koordinering og gennemførelse af nationale og internationale møder og arrangementer
• Faglig koordinering og opfølgning på møder i arbejdsgrupper m.m.
• Udarbejdelse af fagligt materiale, f.eks. brochurer og posters til møder og arrangementer
• Medvirke til afrapportering af projekter
• Faglige sekretariatsopgaver for CBIO
• Ledelsesbetjening af CBIOs centerleder og styregruppe

Kvalifikationer
• Relevant akademisk uddannelse
• Godt kendskab til landbrugs- og fødevareproduktion
• Gode skriftlige kommunikationsevner på dansk og engelsk
• Gode samarbejds- og koordineringsevner
• Systematisk og struktureret – med respekt for deadlines

Personlige egenskaber
• Engageret, ansvarsbevidst, initiativrig og fleksibel
• Imødekommende og gode evner for samarbejde med kolleger og samarbejdspartnere
• Godt overblik, mod på nye udfordringer og ikke mindst evne til at arbejde selvstændigt

Om DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug
DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug er den fælles faglige indgang til jordbrugs- og fødevareforskningen ved Aarhus Universitet. I samarbejde med institutter og forskergrupper gennemfører vi aktiviteter, som skal medvirke til vidensdeling og øget samarbejde mellem aktører på jordbrugs- og fødevareområdet.

DCA omfatter institutter og faglige miljøer ved Aarhus Universitet, som beskæftiger sig med jordbrugs- og fødevareområdet. Det er primært Institut for Husdyrvidenskab, Institut for Agroøkologi, Institut for Fødevarer samt dele af Institut for Molekylærbiologi og Genetik og dele af Institut for Ingeniørvidenskab.

DCA omfatter endvidere en mindre centerenhed, som du vil blive tilknyttet. Centerenheden koordinerer den forskningsbaserede myndighedsbetjening og bidrager til videnudveksling, strategisk erhvervssamarbejde med sektoren og forskningssamarbejde nationalt og internationalt. Enheden består af 13 medarbejdere og har til huse på AU Foulum ved Viborg, hvor du også vil få tjenestested.

Om CBIO – Center for Cirkulær Bioøkonomi
Aarhus Universitet, Science and Technology (ST) har i maj 2017 etableret Center for Cirkulær Bioøkonomi (CBIO) for at styrke forskning og udvikling af bioøkonomiske produktionssystemer og koncepter for recirkulering; bl.a. bioraffineringsmetoder og højværdiprodukter baseret på grønne afgrøder, marin biomasse og bi- og restprodukter fra landbrugs- og fødevaresektoren. Aktiviteterne i CBIO omfatter aktiviteter ved en lang række af ST’s institutter og centre.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er tidsbegrænset til 18 måneder. Arbejdstiden er 37 timer per uge.

Arbejdssted og ansættelsesområde
Arbejdsstedet er Blichers Allé 20, 8830 Tjele, og ansættelsesområdet er Aarhus Universitet med tilhørende institutioner.

Yderligere information 
DCA: Chefkonsulent Claus Bo Andreasen. E-mail clausbo.andreasen@dca.au.dk. Tlf. 40 79 80 32.

CBIO: Centerleder Uffe Jørgensen. E-mail uffe.jorgensen@agro.au.dk. Tlf. 21 33 78 31.
 

Formalia
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst for Akademikere i staten med mulighed for at forhandle kvalifikationstillæg.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

15.02.2018
Søg stilling online her

 

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.