Teknisk administrative stillinger

Studenterstudievejleder til Teologi søges 960994

Arts Studier, Vejledning og Studieinformation søger en dygtig studenterstudievejleder, der kan varetage studievejledningen på Teologi. Stillingen er et fast studiejob med tiltrædelse d. 1. marts 2018 eller snarest herefter.

Arbejdet som studenterstudievejleder består bl.a. af:
• projektopgaver, skriftlig og mundtlig formidling samt en stor del teamsamarbejde
• at håndtere individuel-, gruppe-, og kollektiv vejledning af studerende ift. spørgsmål vedrørende studieplanlægning, studievanskeligheder, merit, udlandsophold, praktik m.m.
• løbende orientering om forhold, der vedrører vejledningsområdet, herunder deltagelse i forskellige møder
• planlægning og afholdelse af vejledningsarrangementer for både kommende og nuværende studerende samt afholdelse af mundtlige oplæg i forbindelse med rekrutteringsarrangementer, årgangsmøder og lign.

Som studenterstudievejleder på Teologi kommer du til at arbejde sammen med de fire andre vejledere i teamet på Teologi, Religionsvidenskab og Arabisk- og Islamstudier og koordinere arbejdet med Vejledning og Studieinformation på Arts. Du får trænet og udfordret dine evner til at arbejde kreativt, systematisk og selvstændigt og får masser af erfaring med at strukturere arbejdsprocesser for dig selv og i teamet.

Du kommer også til at arbejde tæt sammen med fagmiljøet på Teologi, herunder blandt andet deltagelse i møder i studienævnet, samarbejde med undervisere om oplæg og løbende dialog med afdelingsleder og fagkoordinator.

Din profil
Det er ikke et krav, at du skal være særligt inde i AU’s regler og procedurer. Det lærer du alt sammen i en grundig oplæring samt på AU’s vejlederuddannelse, som du skal deltage i.

Det er et krav, at du er studerende, og at du som minimum har et års studieanciennitet på Teologi.

Vi lægger vægt på, at du:
• Er god til at tale med folk og til at kommunikere skriftligt
• Er initiativrig og handlingsorienteret
• Kan arbejde selvstændigt, struktureret og effektivt
• Er samarbejdsvillig, omstillingsparat og positiv
• Har forståelse for de problematikker, der rører sig i fagmiljøet.

Timeantal, ansættelsesforhold og løn
Løn og øvrige ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund. Stillingen er normeret til gennemsnitligt 6,5 timer pr. uge. Nogle af timerne fastlægges i træffetider, og resten fordeles efter sæsonbaserede peak-perioder.

Samtaler afholdes fredag d. 23. februar 2018.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til vejledningskoordinator i Vejledning og Studieinformation på Arts, Lena Pradhan Bakkestrøm på lenap@au.dk 

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

17.02.2018
Søg stilling online her

Faculty of Arts

Arts er et af fire hovedområder på Aarhus Universitet. Arts bidrager til Aarhus Universitets forskning, talentudvikling, videnudveksling og uddannelser.

Med omkring 500 videnskabelige medarbejdere, 260 ph.d.-studerende, 10.500 bachelor- og kandidatstuderende samt 1.500 studerende på efter/videreuddannelse udgør Arts et stærkt og mangfoldigt forsknings- og uddannelsesmiljø.

Arts består af Institut for Kommunikation og Kultur, Institut for Kultur og Samfund, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier. Enhederne huser hver især stærke fagmiljøer og danner udgangspunkt for interdisciplinær forskning og uddannelse.
Fagmiljøerne og uddannelserne på Arts indgår i internationale samarbejder og har et fælles mål om at bidrage til udviklingen af viden, velfærd og kultur i interaktion med det omgivende samfund.

Læs mere på arts.au.dkAarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.