Teknisk administrative stillinger

Institut for Bioscience søger akademisk medarbejder til feltarbejde, dataindsamling og analyse. 961456

Institut for Bioscience (BIOS), Aarhus Universitet, Kalø, søger en biolog el. lign. til at varetage forskelligartede opgaver i forsknings, overvågnings- og rådgivningsprojekter inden for artsovervågning og populationsøkologiske studier. Ansøgeren skal være indstillet på at deltage i teams på tværs af projekter og skal i samarbejde med andre medarbejdere aktivt deltage i gennemførelsen af overvågning og forskningsprojekter, både med hensyn til planlægning, dataindsamling, håndtering af data og afrapportering. Ansøgeren skal være indstillet på at deltage i feltarbejde såvel nationalt som internationalt. Der er tale om en fuldtidsstilling med start snarest muligt..

Kvalifikationer:
Du skal have en generel viden om danske naturtyper og arter samt de faktorer og processer, der påvirker og bestemmer arternes forekomst og fordeling. Derudover fordres der et specifikt kendskab til træk-, raste- og ynglefugle. Vi forventer, at du har en uddannelse som biolog eller lignende. Derudover forventer vi, at du har kendskab til eller erfaring indenfor følgende områder:

• Planlægning og organisering af feltarbejde
• Registrering, fangst og mærkning af vilde fugle
• Optællinger af fugle fra fly
• Analyse og organisering af indsamlede data, herunder arbejde med GIS og database værktøjer
• Deltagelse i udarbejdelse af rapporter og notater
• Kommunikation med bl.a. frivillige, lodsejere og myndigheder samt formidling

Vi søger en åben og imødekommende person med en kreativ tilgang til løsning af opgaverne.

Udviklingsmuligheder:
Medarbejdere i BIOS indgår i en række centrale overvågnings- og forskningsprojekter med danske og udenlandske samarbejdspartnere. Ansøgeren vil derfor komme til at indgå i et fagligt udfordrende og inspirerende miljø. Der vil i denne forbindelse være gode muligheder for at etablere eller udbygge eksisterende samarbejdsrelationer med andre forskningsmiljøer i ind- og udland. Der lægges vægt på, at ansøgeren også skal medvirke til at udvikle det tværfaglige samarbejde i BIOS, og dermed medvirke til styrkelse af BIOS’s vidensopbygning og faglige rådgivning.

Arbejdsstedet:
Bioscience – Kalø (BIOS) beskæftiger ca. 45 medarbejdere bl.a. biologer og skov- og landskabsingeniører. Tjenestestedet er rådgiver for Miljø- og Fødevareministeriet, og forestår i samarbejde med andre dele af BIOS ’Fagdatacentret for Biodiversitet og Terrestrisk Natur’. Afdelingen er desuden ansvarlig for den danske Vildtudbyttestatistik og Vingeanalyser. BIOS har indført en struktur med en central ledelsesgruppe og to faglige sektioner på Kalø: Faunaøkologi og Biodiversitet, med hver sin sektionsleder. Medarbejderen vil organisatorisk indgå i Sektion for Faunaøkologi.

Tjenestested: Kalø ved Rønde.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til sektionsleder Aksel Bo Madsen, 21 66 31 70 eller viceinstitutleder Flemming Skov, tlf. 23 34 32 74 

Institut for Bioscience, Aarhus Universitet har tjenestesteder i Aarhus, Roskilde, Silkeborg og på Kalø.

Formalia

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

21.02.2018
Søg stilling online her

 

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.