Teknisk administrative stillinger

Chefjurist, Aarhus Universitet, Universitetsledelsens Stab

Vil du være med til at understøtte og udvikle forskning og uddannelse på Aarhus Universitet?

Aarhus Universitet er blandt verdens 100 bedste universiteter og har en klar og tydelig profil, hvor der arbejdes efter højeste kvalitet i uddannelse og forskning og et stærkt engagement i samfundsudviklingen.

Stillingen som chefjurist er placeret i Universitetsledelsens Stab (US), hvis primære opgaver er at yde politisk, strategisk og juridisk rådgivning og sparring til universitetsledelsen med særligt fokus på rektorat og bestyrelse.

US varetager overordnede, tværgående hensyn til det samlede universitet. Faciliterer og kommunikerer beslutningsprocesser internt på universitetet samt sikrer, at beslutningsprocesser tilrettelægges tydeligt og med mest mulig tid til inddragelse af relevante organer, medarbejdere og studerende.


Ansvarsområde

Stillingen er placeret i gruppen ”Sekretariat og Jura”, der primært yder sekretariatsbistand og beslutningshåndtering samt forbereder møder og større begivenheder. Chefjuristen giver strategisk juridisk bistand og rådgivning til universitetsledelsen, bestyrelsen, Aarhus Universitets Forskningsfond m.fl. i generelle juridiske spørgsmål, herunder navnlig i spørgsmål om universitetslov, vedtægt, forretningsordener og forvaltningslov. Chefjuristen indgår i et samspil med universitetets ledelse, diverse fora på AU, samt øvrige medarbejdere i US og andre afdelinger og er en af tre jurister, der sagsbehandler og rådgiver i juridiske spørgsmål og har ansvar for arbejdet med universitetets overordnede regler og vedtægter. Desuden pågår ansættelse af en Data Protection Officer.

Du skal primært arbejde med kompleks juridisk sagsbehandling, blandt andet rådgivning til universitetets bestyrelse, ledelse og tværgående udvalg. Sagsbehandling og forhandling af principielle sager. Fortolkning og rådgivning vedrørende styrelses- og forvaltningsretlige regler samt aktindsigt. Derudover generel sagsbehandling samt være drivkraft for netværket for administrationens juridiske medarbejdere inkl. intern undervisning i forvaltningsret m.v.

Vi har brug for en person, der
  • har en juridisk kandidatuddannelse med en skarp juridisk viden, der kan anvendes på sikker vis, så komplicerede sager løses på en kompetent måde
  • har erfaring med administration og ledelsesrådgivning, gerne fra universitetssektoren
  • har pondus i form af at kunne ”indtage rummet” og være forhandlingsvant
  • har et godt jugement og kan begå sig i universitetets mange forskellige miljøer og med blik for, at juraen skal overholdes samtidig med, at hverdagen skal kunne fungere
  • er selvstændig og ansvarsbevidst og i stand til at håndtere konflikter og skabe gode løsninger
  • er god til at samarbejde og til at opbygge og gøre brug af netværk samt være i stand til at agere i en kompleks organisation
  • har overblik og kan holde mange bolde i luften
  • er indstillet på en travl hverdag, ofte med korte deadlines
  • er velformuleret skriftligt såvel som mundtligt, på både dansk og engelsk
  • er grundig, systematisk, udadvendt og med humoristisk sans. 

Vi tilbyder en spændende arbejdsplads, præget af en uformel omgangstone og med krav om og mulighed for faglig og personlig udvikling.

Tjenestestedet er Universitetsledelsens Stab, Nordre Ringgade 1, 8000 Aarhus C. Se http://medarbejdere.au.dk/administration/administration/universitetsledelsens-stab/

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst med Finansministeriet og AC med ansættelse som chefkonsulent.

Yderligere oplysninger kan fås hos administrationschef Steen Harrit Jakobsen, tlf. 2521 9894, e-post shj@au.dk og universitetsdirektør Arnold Boon, tlf. 2875 7067, e-post director@au.dk


Ansøgning og ansættelsesproces


Stillingen søges online via linket nederst på denne side.

Ansøgning og CV sendes senest søndag den 4. marts 2018.

Ansættelsessamtaler gennemføres i to runder. For kandidater, der går videre til anden runde, udarbejdes der en personprofil.

Første samtalerunde holdes tirsdag den 13. marts og anden samtalerunde onsdag den 21. marts.

Tiltrædelse: snarest muligt og senest 1. maj 2018.


Alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.  

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

04.03.2018
Søg stilling online her

 

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.