Teknisk administrative stillinger

HR medarbejder til Specialistteam 962331

HR medarbejder til Specialistteam
           
Administrationscenter ST på Aarhus Universitet søger en fagligt kompetent HR medarbejder med stærke administrative kompetencer til vores Specialistteam for barsel, sygefravær og Det sociale Kapitel med tiltrædelse pr. 1. april 2018 eller snarest muligt herefter.

Fokus på god service og kvalitet
Som ny HR medarbejder i Administrationscenter ST bliver du en del af vores tværgående specialistteam, som bl.a. administrerer fakultets barselssager og sygefraværssager. Du skal være med til at sikre høj kvalitet og ensarte vores service ved disse sager, hvor de vigtigste opgaver er:

•    Administration og konkret sagsbehandling af barsels- og sygefraværssager
•    Hjemtagning af refusion ved barsel- og sygefraværssager
•    Rådgivning og vejledning til alle ansatte på Science and Technology om regler, retningslinjer, politikker mv. vedr. barselsregler og sygefraværsregler

Vi forventer følgende kvalifikationer:

•    Uddannelsesbaggrund som professionsbachelor i offentlig administration eller tilsvarende
•    Erfaring med offentlig personaleadministration og helst barsels- og sygefraværssager
•    Stor lyst og engagement til administration med fokus på optimering af arbejdsgange
•    Struktureret og kvalitetsbevidst, samt god til at skabe overblik
•    Gode skriftlige og mundtlige dansk- og engelskkundskaber
•    Superbruger af Office pakken og generel brug af administrative it-systemer

Kendskab til de statslige overenskomster, regler og cirkulærer på HR området er en fordel, men ikke et krav. Ligeledes vil det være en fordel, hvis du har erfaring med HR LØN og indberetninger via Virk.dk.

Vi arbejder i en organisation, der kontinuerligt forandrer og udvikler sig, derfor er det vigtigt, at du er nysgerrig, fleksibel og kan tilpasse dig skiftende forhold, er parat til at påtage dig nye opgaver samt videndele med dine kollegaer. Det er vigtigt, at du både er i stand til at understøtte og udfordre gældende praksis. Din daglige arbejdsplads vil være i Aarhus, men du skal være forberedt på lejlighedsvise møder på universitetets øvrige geografier, fx Foulum og Roskilde.

Vi tilbyder dig

Vi tilbyder en spændende og udfordrende stilling i et internationalt vidensmiljø med et højt ambitionsniveau. Du vil indgå i et team, hvor der er fokus på kvalitet, faglig sparring og procesoptimering. Du vil være en del af et team med stor ansvarlighed for effektiv løsning af opgaverne og med rig mulighed for at gå i dybden og specialisere sig i specialistteamets kerneopgaver. Vi lægger vægt på samarbejde på tværs af Administrationscenter ST og med fællesadministrationen.

Om os
Science and Technology på Aarhus Universitet består af 16 enheder med ca. 3000 medarbejdere, som administrationen understøtter, for at Aarhus Universitet kan levere det bedste indenfor sine kerneområder: Forskning, undervisning, talentudvikling og videnudveksling/myndighedsbetjening.
Specialistteamet er en del af fakultetets Administrationscenter, som består af ca. 400 medarbejdere. Vores opgave er at understøtte ledelsen på vores 16 enheder fordelt på flere geografier i Danmark og levere driftssikker og løsningsorienteret service til fakultetet. Du bliver en del af et tværgående specialistteam, som består af 4 medarbejdere fra både HR og Ph.d.-administrationen. Organisatorisk refererer du til HR chef Dorthe M. Andersen.

Vi har stor fokus på procesoptimering, fælles praksis og standarder samt videndeling på tværs af Administrationscenter ST og med AUs fælles administration. Dette fremgår bl.a. af vores interne strategi for Administrationscenter ST, som du kan læse mere om på dette link: http://scitech.medarbejdere.au.dk/fileadmin/site_files/scitech.medarbejdere.au.dk/admcenter/AU_ST_Adm_Strategi_2016-2020_web.pdf

Arbejdsstedet og ansættelsesområde

Arbejdsstedet er Ny Munkegade 120, 8000 Aarhus C, og ansættelsesområdet er Aarhus Universitet med tilhørende institutioner.

Yderligere information fås ved henvendelse til Koordinator Louise Jensen Tlf. +45 93508944, e-mail: loje@au.dk og HR chef Dorthe M. Andersen, tlf. +45 6020 2799, e-mail: dma@au.dk .

Samtaler forventes afholdt: Uge 10 (9. marts 2018). Formalia
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer samt organisationsaftalen mellem Finansministeriet og HK/STAT for kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere eller overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikere i Staten.
Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

28.02.2018
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.