Teknisk administrative stillinger

Forsøgsmedarbejder/jordbrugsteknolog til Askov Forsøgsstation 964184

Ved Aarhus Universitet (AU) Askov, Institut for Agroøkologi, er en stilling som forsøgsmedarbejder/jordbrugsteknolog ledig inden for arbejdsområdet markforsøg. Stillingen er til besættelse fra 1. april 2018 eller snarest muligt. 

Arbejdsområde

Du skal indgå i arbejdet med at udføre markforsøg med landbrugsafgrøder, hovedsagelig på AU Askov, nogle af forsøgene kan være placeret andre steder i Midt- og Sydjylland.

Fokus er på langvarige markforsøg og udtagning af jord- og planteprøver samt vand- og luftprøver fra bl.a. kar-forsøg. Arbejdet omfatter planlægning, etablering, pleje og høst af forsøgene. Du vil indgå i et team af forsøgsmedarbejdere, der samarbejder på tværs af fagområder for at løse opgaverne bedst muligt.
 
Kvalifikationer
Du har en landbrugsfaglig uddannelse samt praktisk og teknisk snilde. Du kan arbejde selvstændigt, er ærlig og omhyggelig med udførelsen af opgaver. Erfaring med planteproduktion er en forudsætning, og erfaring med forsøgsarbejde vil være en fordel. Arbejdet forudsætter, at du fysisk kan håndtere maskiner og f.eks. høst af afgrøder. Vi forventer, du har kørekort og sprøjtecertifikat samt bred erfaring med håndtering af landbrugsmaskiner.

Gode samarbejdsevner er afgørende, da du skal indgå i tæt samarbejde med de øvrige medarbejdere i sektionen/instituttet, hvor godt humør også værdsættes. Da en del af arbejdet er sæsonbetonet og vejrafhængigt, er det nødvendigt med en fleksibel indstilling til arbejdstider, så forsøgene kan udføres optimalt.

Grundlæggende engelskkundskaber er en fordel, da en stor del af vores studerende og gæsteforskere er udlændinge.
 
Arbejdssted og ansættelsesområde
Arbejdsstedet er Vejenvej 55, 6600 Vejen, og ansættelsesområdet er Aarhus Universitet med tilhørende institutioner.

Du kan læse mere om Institut for Agroøkologi på: http://agro.au.dk/

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Driftsleder Henning C. Thomsen, tlf. 40614899, e-mail: Henning.Thomsen@agro.au.dk


Formalia

Løn- og ansættelsesvilkår sker efter Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II, Lærernes Centralorganisation og Overenskomstansattes Centralorganisation (CO II/LC/OC-fællesoverenskomsten) og organisationsaftale for Jordbrugsteknikere/jordbrugsteknologer i staten samt forsøgsteknikere ved Aarhus Universitet eller i henhold til Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer og organisationsaftale mellem Finansministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F) vedr. løn- og ansættelsesvilkår for landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

11.03.2018
Søg stilling online her

 

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.