Teknisk administrative stillinger

Institut for Kommunikation og Kultur søger en afdelingskonsulent til vores to afdelinger på Katrinebjerg 965171

Institut for Kommunikation og Kultur (IKK) søger en dygtig og effektiv afdelingskonsulent (AC-medarbejder). 
 
Stillingen er én ud af fire nyoprettede afdelingskonsulentstillinger ved instituttets fire lokationer. Stillingerne er 3-årige med mulighed for forlængelse.
 
Stillingen tilknyttes Afdeling for Digital Design og Informationsvidenskab (DDINF) og Afdeling for Medievidenskab og Journalistik (MEDJOUR). Miljøet rummer ca. ca. 115 videnskabelige medarbejdere, ph.d.-studerende og administrative medarbejdere.
 
Som afdelingskonsulent får du en alsidig og udfordrende stilling i et godt og uformelt arbejdsmiljø. Du indgår i en stor og kompleks organisation som et vigtigt bindeled mellem afdelings- og institutniveau.
 
Afdelingskonsulenten bliver en central sparringspartner for de to afdelingsledere. Du vil få en bredt sammensat opgaveportefølje og forventes at supportere afdelingslederne med bl.a. følgende opgaver:
 
  • Afrapportering i forbindelse med kvalitetssikring af afdelingernes uddannelser (f.eks. indrapportering af timetælling, input og sparring vedr. handleplaner og digital undervisningsevaluering)
  • Etablering af overblik over ressourceforbrug i afdelingerne (f.eks. indrapportering af arbejdstimer, udarbejdelse af uddannelsesbudgetter, bemandingsark m.m.)
  • Bistand i forbindelse med etablering og vedligeholdelse af relationer til aftagere og andre eksterne parter
  • Understøttelse af afdelingernes kommunikation og mødeaktivitet.
  • Understøtte afdelingslederne i arbejdet med strategisk udvikling.
 
Som afdelingskonsulent vil du blive en del af instuttets sekretariat, hvor du - foruden ledelsessparring og support af de lokale afdelingsledere – forventes at varetage fælles tværgående opgaver for institutledelsen i tæt samarbejde med sekretariatets øvrige medarbejdere.
 
Instituttets forskningsmiljøer har gennem de seneste år opbygget en omfattende eksternt finansieret projektportfolio. Afdelingerne på Katrinebjerg har spillet en stor rolle i denne proces med mange ansøgninger og projekter. En af dine vigtigste institutopgaver vil være at samarbejde med instituttets forskningskonsulent om udvikling, koordinering og understøttelse af den samlede projektportefølje. 
 
Vi forventer, at den kommende afdelingskonsulent:
 
  • Har en relevant akademisk uddannelse
  • Har stærke formulerings- og formidlingsevner skriftligt og mundtligt på såvel dansk som engelsk
  • Har stærke analytiske evner og en god talforståelse
  • Er i besiddelse af gode IT-kompetencer
  • Kan trives i en travl hverdag med mange forskellige aktører, deadlines og opgaver, herunder ad hoc-opgaver.
Vi søger en person, som er udadvendt og proaktiv samt imødekommende og god til at samarbejde. Samtidigt skal du kunne arbejde selvstændigt og med flere parallelle arbejdsopgaver. Vi forventer, at du kan arbejde struktureret og overholde deadlines. Evnen til at manøvrere i en kompleks politisk styret organisation vil ligeledes være en vigtig kvalifikation.
 
Kendskab til og konkret erfaring fra uddannelses- og forskningssektoren vil være en fordel, men er ikke en forudsætning for at søge. 
 
Ud over det tætte samarbejde med afdelingslederne og afdelingssekretærer på lokationen samt med instituttets forsknings- og uddannelseskonsulenter, kommer du bl.a. til at samarbejde med medarbejdere i Administrationscenter Arts og med konsulenter fra fakultetets to andre institutter.
 
Afdelingskonsulenten refererer som de øvrige medarbejdere i institutsekretariatet til sekretariatsleder Tine Arsinevici. For yderligere information om stillingen kontakt venligst afdelingsleder for DDINF Morten Breinbjerg, mbrein@cc.au.dk, 87161997, afdelingsleder for MEDJOUR Jakob Isak Nielsen, jakobisak@cc.au.dk, 87161986 eller Tine Arsinevici tine.a@cc.au.dk, 87163118.
 
Løn og ansættelsesvilkår: 
AC-stilling 37 timer/ugentligt med tiltrædelse 1. april 2018 eller snarest muligt derefter. 
 
Evt. ansættelse som fuldmægtig eller specialkonsulent sker efter en konkret vurdering.
 
Stillingen er tidsbegrænset til 3 år med mulighed for forlængelse.
 
Ansøgningsfrist
Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest: 12. marts 2018
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i perioden 15. til 23. marts 2018
 
Ansættelsessted: Institut for Kommunikation og Kultur, Langelandsgade 139, med arbejdsplads Helsingforsgade 14, 8200 Aarhus N.
 
Link til Institut for Kommunikation og Kulturs hjemmeside: www.cc.au.dk.   Løn og ansættelsesvilkår I henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation. Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

12.03.2018
Søg stilling online her

Faculty of Arts

Arts er et af fire hovedområder på Aarhus Universitet. Arts bidrager til Aarhus Universitets forskning, talentudvikling, videnudveksling og uddannelser.

Med omkring 500 videnskabelige medarbejdere, 260 ph.d.-studerende, 10.500 bachelor- og kandidatstuderende samt 1.500 studerende på efter/videreuddannelse udgør Arts et stærkt og mangfoldigt forsknings- og uddannelsesmiljø.

Arts består af Institut for Kommunikation og Kultur, Institut for Kultur og Samfund, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier. Enhederne huser hver især stærke fagmiljøer og danner udgangspunkt for interdisciplinær forskning og uddannelse.
Fagmiljøerne og uddannelserne på Arts indgår i internationale samarbejder og har et fælles mål om at bidrage til udviklingen af viden, velfærd og kultur i interaktion med det omgivende samfund.

Læs mere på arts.au.dkAarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.