Teknisk administrative stillinger

Formidlingsmedarbejder til Center for Rusmiddelforskning 965701

Ved Center for Rusmiddelforskning (CRF), Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, er en tidsbegrænset 3-årig stilling som akademisk uddannet medarbejder ledig til besættelse pr. 1. maj 2018, eller snarest derefter.

Stillingen er knyttet til en ekstern bevilling, der fokuserer på formidling af forskning og forskningsrelateret praksis på rusmiddelområdet gennem relevante medier, herunder videreudvikling af centerets formidlingsstrategi.

Ansøgeren skal have dokumenteret kompetence inden for følgende områder:
•    Kendskab til rusmiddelfeltet
•    Erfaring med at formidle videnskabelige resultater på rusmiddelområdet
•    Erfaring med at arbejde med sociale medier
•    Erfaring med at arbejde med produktion af videos og podcasts
•    Erfaring med at arbejde med hjemmesider – herunder typo 3
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Centerleder Torsten Kolind, tlf. 8716 5767, e-mail: tk.crf@psy.au.dk

Hvem er vi
På Center for Rusmiddelforskning udfører vi samfundsvidenskabelig forskning inden for rusmiddelfeltet. Vores forskningsprojekter omhandler behandling, forebyggelse, politik og rekreativt forbrug. Vi forsker i både legale og illegale rusmidler. Centeret er tværvidenskabeligt og de ansatte har baggrund i bl.a. sociologi, antropologi, psykologi, jura og folkesundhed. Vores opgave er at etablere og gennemføre forskningsprojekter, undervise, formidle viden om alkohol- og stofmisbrug, og samarbejde med internationale forskningsinstitutioner.

Center for Rusmiddelforskning er en del af Psykologisk Institut, Aarhus BSS, Aarhus Universitet

Psykologisk Institut er et af de seks institutter ved Aarhus BSS, som er et af Aarhus Universitets fire fakulteter. Aarhus BSS samler de kernefaglige erhvervs- og samfundsvidenskabelige forskningsområder og bringer dem tættere sammen for at afspejle det tætte forhold mellem samfund og erhvervsliv. Aarhus Universitet er på listen over verdens 100 bedste universiteter, og Aarhus BSS og Psykologisk Institut har opnået de prestigefyldte AASCB og AMBA-akkrediteringer.

Stillingen er en 3-årig fuldtidsstilling med løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikere i Staten eller anden relevant overenskomst.

Arbejdsstedets adresse er: Bartholins Alle 10, 8000 Aarhus C. Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

22.03.2018
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.