Teknisk administrative stillinger

Cheftutorer ved Historie og Klassiske Studier 965830

Uddannelsesnævnet for Historie og Klassiske Studier opslår hermed stillinger som cheftutorer med ansvar for rus-introduktion på henholdsvis Historie og Klassiske Studier.

Jobbet indebærer planlægning og afvikling af studiestarten (rusugen) den. 27. august – 31. august 2018 samt den senere rustur/hyttetur.

Følgende stillinger kan søges:

Cheftutor Historie
Cheftutor Klassiske Studier

Arbejdsopgaver omfatter bl.a.:
• Udarbejde program samt velkomstbrev med praktiske informationer vedr. rusarrangementet
• Træffe aftaler med undervisere, studievejledere og andre involverede i programmet efter aftale med afdelingsleder
• Finde frivillige tutorer samt koordinere planlægningen med dem
• Sikre programmets gennemførsel på det praktiske plan
• Udarbejde regnskab for rus-arrangementet
• Evaluere rus-arrangementet.

Stillingen som tutor aflønnes efter gældende regler med 90 arbejdstimer til cheftutor for Historie og 50 timer til cheftutor for Klassiske Studier.

Vi forventer at arbejdet går i gang så hurtigt som muligt.

Det forventes, at du kan deltage i en workshop for cheftutorer d. 15. marts kl. 17.00-18.00.

Yderligere information fås ved henvendelse til Niels Brimnes på e-mail hisnb@cas.au.dk.

I ansøgningsformularen vil der være felter, der ikke er af relevans for det pågældende opslag. Disse felter kan udfyldes med et vilkårligt tegn eller der kan uploades et blankt dokument.

Formalia

  • Ansøgningen skal vedlægges, kopi af eksamensbevis og eventuel dokumentation for tidligere undervisningsvirksomhed. Alle interesserede opfordres til at søge uanset personlig baggrund.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

11.03.2018
Søg stilling online her

Faculty of Arts

Arts er et af fire hovedområder på Aarhus Universitet. Arts bidrager til Aarhus Universitets forskning, talentudvikling, videnudveksling og uddannelser.

Med omkring 500 videnskabelige medarbejdere, 260 ph.d.-studerende, 10.500 bachelor- og kandidatstuderende samt 1.500 studerende på efter/videreuddannelse udgør Arts et stærkt og mangfoldigt forsknings- og uddannelsesmiljø.

Arts består af Institut for Kommunikation og Kultur, Institut for Kultur og Samfund, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier. Enhederne huser hver især stærke fagmiljøer og danner udgangspunkt for interdisciplinær forskning og uddannelse.
Fagmiljøerne og uddannelserne på Arts indgår i internationale samarbejder og har et fælles mål om at bidrage til udviklingen af viden, velfærd og kultur i interaktion med det omgivende samfund.

Læs mere på arts.au.dkAarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.