Teknisk administrative stillinger

Teamleder til Erhverv & Kontrakt teamet til Aarhus Universitets enhed for Erhvervssamarbejde & Teknologioverførsel 965841

Aarhus Universitet har som en af sine strategiske målsætninger at intensivere samarbejdet med erhvervslivet og den offentlige sektor. Aarhus Universitet vil bidrage til værdiskabelse, innovationskraft og forøget konkurrenceevne i samfundet ved at styrke samarbejdet mellem erhvervslivet og den offentlige sektor.

Aarhus Universitets enhed for Erhvervssamarbejde & Teknologioverførsel (AU-ET) bistår forskere og institutledere i forbindelse med indgåelse af forskningssamarbejdsaftaler og gennemfører kommercialiseringsprojekter med udgangspunkt i opfindelser fra ansatte på Aarhus Universitet og sygehusene i Region Midtjylland, herunder Aarhus Universitetshospital.
Læs mere her: http://medarbejdere.au.dk/administration/forskning-talent/

Vi søger en dedikeret teamleder til vores team af juridiske og administrative medarbejdere, der arbejder med generel erhvervskontakt og juridisk sagsbehandling i forbindelse med indgåelse af forskningssamarbejdsaftaler og aftaler om kommercialisering af forskningsresultater.


Det vil være din opgave at:
  • Indgå i ledergruppen for AU-ET sammen med funktionsområdets øvrige teamledere og funktionschefen
  • Udøve daglig ledelse af teamet
  • Faglig sparring om den juridiske rådgivning til forskere vedr. opfindelser og forskningssamarbejder
  • Udarbejdelse og forhandling af egen portefølje af kontrakter vedr. forskningsaktiviteter, herunder forskningssamarbejdsaftaler, material transfer aftaler, fortrolighedsaftaler, aftaler om rekvireret forskning og EU konsortieaftaler
  • Licens- og kontraktforhandling i samarbejde med kontorets team af forretningsudviklere i forbindelse med nyttiggørelse af universitetets patentportefølje
  • Generel rådgivning omkring erhvervssamarbejde og immaterielle rettigheder 

Kvalifikationer

Den teamleder, vi søger, er proaktiv og tager ansvar for sit område, har en professionel, analytisk og systematisk tilgang til arbejdet. Vedkommende er en stærk kommunikator og er vant til at agere i forskellige kulturer. For at løfte arbejdsopgaverne og bidrage til enheden er det vigtigt at have erfaring med kontraktret, herunder forskningssamarbejdsaftaler og licensaftaler.

Teamlederen indgår i tætte samarbejder med forskere, eksterne konsulenter og erhvervslivet. Erfaring fra advokatbranchen eller som in-house jurist i en virksomhed eller fra den offentlige sektor vil være en stor fordel. Ledelseserfaring fra tidligere stilling vil desuden blive vægtet positivt.

Uddannelsesmæssig baggrund er cand.jur. eller cand.merc.jur.

Øvrige kompetencer er engelsk på forhandlingsniveau i skrift og tale og brugererfaring med MS Office pakken samt erfaring med at arbejde med dokumenthåndterings– og journalsystemer.

Vi kan tilbyde et spændende job inden for et innovativt og tværfagligt område i vækst og med stor intern og ekstern bevågenhed.

Du vil komme til at samarbejde med nogle af landets bedste forskere om ny viden og fremtidens teknologier.

Vores arbejdsplads er internationalt orienteret og præget af en uformel omgangstone.


Løn og ansættelsesforhold

Arbejdsstedet er Katrinebjergvej 107, 8200 Aarhus N.

Aflønning sker som specialkonsulent i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikere i Staten.

Tiltrædelse snarest muligt.


Yderligere oplysninger

Kontakt funktionschef Anette Miltoft, apm@au.dk, tlf. 8715 3238.

Alle interesserede opfordres til at søge uafhængigt af personlig baggrund.

 

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

03.04.2018
Søg stilling online her

 

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.