Teknisk administrative stillinger

Russekretærer til Juridisk Institut 966083

Juridisk Institut søger to jurastuderende til at være russekretærer ved planlægning af rusmodtagelsen 2018. Der vil ved ansættelsen blive lagt vægt på, at ansøgningerne er parvis.

Russekretærerne har ansvaret for den praktiske tilrettelæggelse og afvikling af rusintroduktionen 2018.

Russekretærernes arbejdsopgaver er i samarbejde med sekretariatet og studielederen som følgende:
• Ansvar for redigering og opdatering af Ruspjecen
• Ansvar for tilrettelæggelse og afvikling af rusintroduktionen
• Ansvar for aftaler med eventuelle gæsteforelæsere til rusintroduktionen
• Ansvar for evaluering og afrapportering af forløbet
• Ansvar for genbestilling af hytter til næste rusintroduktion
• Kontaktled mellem tutorer og instituttet

Bemærk at russekretærerne ikke ansætter tutorerne.

Der vil blive afholdt møder med sekretariatet med henblik på koordinering af den forestående rusintroduktion. Russekretærerne må påregne også at skulle arbejde i juni måned med forberedelserne. Fra medio august skal russekretærerne forestå udsendelse af velkomstpakke til de nye studerende.

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til institutsekretær Line Bang Petersen på tlf. 8716 5261, e-mail: lbp@law.au.dk.

Hvis du har behov for hjælp til at uploade din ansøgning eller har spørgsmål vedr. rekrutteringsprocessen, bedes du kontakte HR-supporter Regitze Arnbjerg, tlf.: 8715 2174, e-mail: rma@au.dk  

Omfanget af arbejdet forventes at blive ca. 300 timer i alt (150 timer pr. person) i perioden marts til oktober/november 2018. Russekretærerne vil blive aflønnet med en timeløn, som aktuelt er 146,28 kr. pr. time inkl. feriepenge.

Den motiveret ansøgning skal indeholde en oversigt over studiemæssig anciennitet og andre relevante oplysninger, der kan have interesse ved udvælgelsen af russekretærerne. Der må gerne indgives en fælles ansøgning.

Tjenestestedet er Aarhus BSS, Aarhus Universitet, Bartholins Allé 16, 8000 Aarhus C.
Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

19.03.2018
Søg stilling online her

 

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.