Teknisk administrative stillinger

Psykolog til Center for Psykologisk Behandling til Børn og Unge, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet 966362

Center for Psykologisk Behandling til Børn og Unge (CEBU – tidligere Angstklinikken) ved Psykologisk Institut, Aarhus BSS søger en eller flere fuldtids psykologer.

Stillingen/stillingerne ønskes besat snarest muligt. Der er tale om tidsbegrænset projektansættelse frem til den 31/12-2019.

Hvem er vi
CEBU er et forsknings- og undervisningscenter på Psykologisk Institut ved Aarhus BSS, Aarhus Universitet. CEBU har fire overordnede funktioner:
1.    Gennem forskning at øge viden om og udvikling af evidensbaserede behandlingsmetoder til børn og unge med emotionelle problemer.
2.    At undervise og træne psykologistuderende.
3.    At formidle viden om børn og unges emotionelle problemer ved afholdelse af kurser og foredrag, samt ved formidling af information til familier og professionelle på vores hjemmeside.
4.    At yde videnskabeligt funderet psykologisk behandling til børn og unge med emotionelle problemer. 

Aktuelle projekter på CEBU
Vi arbejder med flere forskellige projekter, herunder bl.a. andet vores igangværende forskningsprojekt - ”Back2School” hvor vi undersøger effekten af en psykologisk intervention for børn med bekymrende skolefravær. Projektet foregår i et samarbejde med Aarhus Kommune.
Under forudsætning af, at vi opnår støtte hertil, opstarter vi i efteråret 2018 derudover et forskningsprojekt, hvor vi vil afprøve effekten af et nyt behandlings program særlig rettet mod børn og unge med socialfobi, sammenlignet med traditionel Cool Kids-behandling.
Vi tilbyder endvidere gruppe- og individuel behandling af angstlidelser hos børn og unge mod egenbetaling.
Vi organiserer en uddannelse i Cool Kids behandling og en certificering af Cool Kids behandlere.
Vi formidler gennem kurser og foredrag viden om evidensbaseret psykologisk behandling til børn og unge.
Vi underviser psykologistuderende og har psykologistuderende i praktik.

CEBU´s organisering
Som psykolog på CEBU vil du indgå som en del af klinikkens faste stab af medarbejdere samt et antal psykologistuderende på kandidatuddannelsen. De studerende deltager i behandlingen i forbindelse med deres praktik og uddannelsesforløb på klinikken.
 
Du kan læse mere om CEBU og centerets projekter her, samt om Psykologisk Institut her

Faglige og personlige kvalifikationer

  • Du er uddannet cand.psych. og er autoriseret af Psykolognævnet.
  • Du har lyst til og erfaring med at formidle forskningsbaseret viden, bl.a. ved afholdelse af kurser for både professionelle og studerende. Vi forventer, at du arbejder i overensstemmelse med projekternes behandlingsprincipper, ligesom det er en forventning, at du har erfaring med at udføre diagnostisk udredning af børn og unge.
  • Du er fleksibel, arbejder selvstændigt og er god til at planlægge og strukturere din tid.
  • Du har konkret erfaring med manualbaseret behandling, herunder Cool Kids og Chilled behandling og har indgående viden om kognitiv adfærdsterapi til børn og unge.
  • Som psykolog ved CEBU skal du bl.a. anvende spørgeskemaer til udredning og effektmåling samt supervisere. Vi søger derfor en psykolog med erfaring inden for de områder.

Du bliver en del af et spændende forsknings- og uddannelsesmiljø, hvor vi løser mange forskelligartede arbejdsopgaver. Vi har et højt fagligt niveau, og du bliver en del af en engageret medarbejdergruppe.

Yderligere information
Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du kontakte Mikael Thastum på tlf. 87165846 eller mail: mikael@psy.au.dk eller adjunkt Kristian Bech Arendt på tlf. 87165812 eller mail: kristian@psy.au.dk

Hvis du har behov for hjælp til at uploade din ansøgning eller har spørgsmål vedr. rekrutteringsprocessen, bedes du kontakte HR-supporter Mette Fisker Præstegaard, Tlf.: +45 871 52497, e-mail: mfp@au.dk

Der afholdes ansættelsessamtaler i uge 15.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning!

Ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC

Arbejdssted
Bartholins Allé 11, 8000 Aarhus C

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

14.04.2018
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.