Teknisk administrative stillinger

Uddannelseskonsulent ved Institut for Kultur og Samfund 966629

Kan du tænke udviklingsorienteret og strategisk? Har du lyst til at arbejde selvstændigt og være med til at præge egne arbejdsopgaver? Så er du måske instituttets nye uddannelseskonsulent i ledelsessekretariatet.

Institut for Kultur og Samfund, Arts, Aarhus Universitet opslår hermed en fuldtidsstilling som uddannelseskonsulent (fuldmægtig / specialkonsulent) til besættelse 1. maj 2018 eller snarest derefter.

Vi søger en medarbejder, der sammen med de øvrige konsulenter i institutledelsen både kan under-støtte instituttets generelle udvikling og samtidigt have fokus på en kvalitetssikring og udvikling af uddannelser. Det sidste forgår i samarbejde med fakultetssekretariatet samt fakultetets studieadministration.

Institutsekretariatet består af en central enhed der yder ledelsesstøtte samt lokale afdelinger i de faglige miljøer til servicering og understøtning af afdelingsledere og medarbejdere. Den opslåede stilling vil blive knyttet til den centrale enhed. Arbejdsstedet er Nobelparken, Jens Chr. Skous Vej 7, 8000 Aarhus C.

De primære arbejdsopgaver
I tæt samarbejde med instituttets anden uddannelseskonsulent vil du blive bedt om at varetage følgende opgaver:

• at bistå studieleder og afdelingsledere med udviklingsprojekter, særligt på uddannelsesområdet
• at bearbejde data og udarbejde analyser og baggrundsnotater
• at koordinere udviklingsmæssige og strategiske tiltag for instituttets uddannelser og samarbejde med studieleder og afdelingsledere om implementering af uddannelses¬strategien
• at koordinere aktiviteter på efter- og videreuddannelsesområdet
• at være tovholder for instituttets erhvervsudvalg
• at understøtte studielederen i forhold til instituttets DVIP-ansættelser
• at bidrage til kvalitetssikring af de videnskabelige medarbejderes timeregnskab
• at medvirke til at sikre effektiv kommunikation på uddannelsesområdet internt på instituttet, med universitetets og fakultetets uddannelsesadministration, med dekansekretariatets uddannelsesrådgivere og med de øvrige institutters uddannelseskonsulenter.


Vi forventer, at den kommende medarbejder:
• har en relevant akademisk uddannelse
• har solide erfaringer med uddannelsesområdet, herunder planlægning, udvikling og kvalitetssikring, gerne inden for instituttets uddannelsesvifte
• har erfaring med ledelsesstøtte
• har stærke formulerings- og formidlingsevner skriftligt og mundtligt på såvel dansk som engelsk
• har analytisk sans og kan arbejde selvstændigt
• har erfaring med projektledelse
• er fleksibel og imødekommende
• trives i et miljø med mange forskellige opgaver, herunder ad hoc-opgaver.

Vi tilbyder:
• et godt teamsamarbejde samt nær og daglig kontakt til ledelsen
• et uformelt arbejdsmiljø
• en alsidig og udfordrende stilling
• mulighed for personlig og faglig udvikling.

Den kommende uddannelseskonsulent refererer til sekretariatsleder Jytte Ringtved. For yderligere oplysninger om stillingens indhold kontakt venligst studieleder Liselotte Malmgart, 8716 2752, e-mail: lm@cas.au.dk eller uddannelseskonsulent Peter Thuborg, 4056 2170, e-mail: thuborg@au.dk

Om Institut for Kultur og Samfund
Instituttet er et af tre institutter under Arts. Det dækker følgende fagområder: Antropologi, arabisk og islamstudier, arkæologifagene, filosofi, historie, idéhistorie, religionsvidenskab, teologi, område-studier samt klassiske studier. Yderligere information, se: http://cas.au.dk/

Ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 19. april 2018.  

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation. Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

03.04.2018
Søg stilling online her

Faculty of Arts

Arts er et af fire hovedområder på Aarhus Universitet. Arts bidrager til Aarhus Universitets forskning, talentudvikling, videnudveksling og uddannelser.

Med omkring 500 videnskabelige medarbejdere, 260 ph.d.-studerende, 10.500 bachelor- og kandidatstuderende samt 1.500 studerende på efter/videreuddannelse udgør Arts et stærkt og mangfoldigt forsknings- og uddannelsesmiljø.

Arts består af Institut for Kommunikation og Kultur, Institut for Kultur og Samfund, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier. Enhederne huser hver især stærke fagmiljøer og danner udgangspunkt for interdisciplinær forskning og uddannelse.
Fagmiljøerne og uddannelserne på Arts indgår i internationale samarbejder og har et fælles mål om at bidrage til udviklingen af viden, velfærd og kultur i interaktion med det omgivende samfund.

Læs mere på arts.au.dkAarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.