Teknisk administrative stillinger

Har du lyst til at undervise og formidle til gymnasieelever? 973733

Det rullende Universitet søger studerende fra Science and Technology, som har lyst til at undervise og formidle til gymnasieelever fra d. 1. august 2018.

Hvad er Det rullende Universitet?

Det rullende Universitet er et tilbud til landets gymnasieuddannelser, hvor studerende fra hele Aarhus Universitet tilbyder at komme ud og undervise alle gymnasiets elever en hel dag. Gymnasiets lærere deltager som udgangspunkt ikke i undervisningen. Formålet er at give gymnasieelever viden om universitetet, om fagligheden de vil møde på AU og om studielivet på AU. Derudover er formålet også at give jer, studerende, mulighed for at formidle jeres faglige viden og få et indblik i livet som gymnasieunderviser.

Hvad får jeg ud af det?
På Det rullende Universitet får du mulighed for at afprøve dine evner som formidler og underviser, når du sammen med andre studerende fra Aarhus Universitet overtager undervisningen på en række gymnasier. Du vil desuden prøve fortælle gymnasieelever om din egen vej fra gymnasium til universitet. Du får selv indflydelse på, hvilket emne du vil undervise i. Vigtigst af alt er, at det er et emne, du brænder for at formidle videre. Uanset hvilket studium du kommer fra, er du meget velkommen til at ansøge, for det er ikke et krav, at dit undervisningsprogram tager afsæt i et kendt gymnasiefag. I ansøgerfeltet vægtes studerende, som minimum befinder sig på 3. studieår og således har opnået 120 ECTS-point pr. 1. august 2018. Skulle du have andre relevante kvalifikationer for jobbet, må du meget gerne anføre disse i ansøgningen. Vi forventer, at dit undervisningsemne kan vække interesse hos elever med en faglig baggrund, der ligger langt fra dit eget faglige udgangspunkt og at det vil kunne bruges på alle typer gymnasiale ungdomsuddannelser.

Formidlings- og vejledningskursus
Inden du begynder at undervise, skal du deltage i et formidlingskursus, så du er rustet til at undervise gymnasieelever. Det er et krav for ansættelsen, at du deltager i kurset. Deltagelse på kurset er lønnet. Kurset forløber over tre kursusgange og finder sted d. 21. og 24. august samt d. 14. november 2018.
Der tages forbehold for, at der kan ske ændringer i datoerne.

Hvor meget tid skal jeg afsætte?

Ud over formidlingskurset forventes du at melde ind på undervisningsopgaver på gymnasier i hele skoleåret 2018/2019.
Du skal være indstillet på nogle lange dage - typisk afgang med bus fra Aarhus meget tidligt om morgenen og retur sidst på eftermiddagen.

Får jeg løn?
Jobbet er lønnet. Det er en betingelse for at varetage undervisningsopgaverne, at du aktivt har deltaget i hele formidlingskurset. Er du ph.d.studerende, kan jobbet eventuelt indgå som en del af formidlings-/undervisningsforpligtelsen efter forudgående aftale med hovedvejlederen

Hvem kan ansøge, og hvad skal min ansøgning indeholde?
Alle studerende fra ST på AU kan søge stillingen. Din ansøgning skal indeholde:

nogle foreløbige tanker om et emne, du gerne vil undervise i samt mulige forslag til en titel på dit undervisningsemne
en tydelig angivelse af hvor mange ECTS, du har opnået
hvornår du forventer at afslutte din uddannelse
begrundelse for at ansøge
udskrift af dine eksamensresultater
øvrige relevante oplysninger

Har du spørgsmål?

Læs mere om Det rullende Universitet på dru.au.dk. Hvis du har spørgsmål til stillingen eller Det rullende Universitet, kan du henvende dig til konsulent Pernille May Svendsen (psv@au.dk/2170 3431) og konsulent Stinne Faldborg Jørgensen (sfj@au.dk/9350 8285).

Samtaler forventes at blive afholdt i uge 20 og 21.

Arbejdsstedet og ansættelsesområde

Arbejdsstedet er Ny Munkegade 120, 8000 Aarhus, og ansættelsesområdet er Aarhus Universitet med tilhørende institutioner. Formalia
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og studenterundervisere ved universiteter m.v. indgået mellem Finansministeriet og Studenterundervisernes Landsforbund samt Foreningen af Danske Lægestuderende. Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

01.05.2018
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.