Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Teknisk administrative stillinger

Studiejob: bliv mentor for gymnasieelever! 973735

Kunne du tænke dig at blive en del af SubUniversity og være mentor for gymnasieelever?

Er du bachelorstuderende på enten Arts, Aarhus BSS, Health eller ST ved Aarhus Universitet, så har du nu muligheden for at søge jobbet som mentor i SubUniversity ved Aarhus Universitet.

SubUniversity er et projekt, hvor udvalgte gymnasieelever med en/flere barrierer for at vælge en universitetsuddannelse (f.eks. at komme fra et ikke-akademisk hjem) deltager i et mentorforløb på Aarhus Universitet. Mentorforløbet skal give gymnasieeleverne en indsigt i hvad det indebærer at være studerende på en universitetsuddannelse. Vi søger derfor en række studerende på tværs af AU’s fire fakulteter, som har lyst til at være mentorer for gymnasieeleverne. Som mentor vil du komme til at fungere som rollemodel, så det er vigtigt, at du har lyst til at formidle og gå i dialog med gymnasieeleverne – og derigennem præsentere forskellige dele af din hverdag som studerende.

En mentors arbejde består af:
•    Du vil, sammen med en anden mentor, få tilknyttet 10-15 gymnasieelever, som I mødes med tre gange til to dagsseminarer og en to-dages camp på AU i løbet af skoleåret 2018-2019. Hvert dagsseminar og campen (fre-lør) vil bestå af et fælles program for alle elever og mentorer samt et program, som du og din medmentor selv har ansvaret for at tilrettelægge for jeres mentorgruppe. Du vil derfor få rig mulighed for at præge projektet og forløbet. Hvert dagsseminar og campen vil have et på forhånd fastlagt tema, som I planlægger programmet ud fra.

•    Dialog med gymnasieeleverne mellem dagsseminarerne og camp via e-mail, Facebook, Instagram og lign.
•    Deltage i møder med de andre mentorer, projektlederen m.fl. før og efter hvert dagsseminar og campen.

Vores forventninger til dig:

•    I projektets forløb er du studerende på din bacheloruddannelse på Arts, BSS, Health eller ST.
•    Du er ansvarlig, pligtopfyldende og har lyst til at introducere gymnasieelever til din hverdag og dit studieliv.
•    Du deltager i informationsmøde og mentorkursus.
•    Du deltager i begge dagsseminarer og camp samt de tilhørende før- og eftermøder.
•    Det kan være en fordel, hvis du selv kommer fra et ikke-akademisk hjem.

I ansøgerfeltet vægtes studerende, som pr. 1. august 2018 er studerende på bachelorniveau.

Forløbets varighed:
Mentorforløbet finder sted i perioden fra midt august 2018 til april 2019 og fordeles over cirka 60 timer. Informationsmøde finder sted tirsdag d. 12. juni kl. 16-17, og mentorkursus mandag d. 20. august kl. 12-16.

Arbejdstiden vil variere - dog med spidsbelastninger før og efter dagsseminarerne.

Hvem kan ansøge, og hvad skal min ansøgning indeholde?
Alle studerende fra Arts, BSS, Health og ST på AU kan søge stillingen. Din ansøgning skal som minimum indeholde:

•    Din motivation for at blive mentor for gymnasieelever.
•    Din baggrund: fødeby, familie og hvorfor du valgte netop den uddannelse.
•    Hvilket fakultet du hører under, samt hvilken uddannelse du er indskrevet på.
•    Udskrift af dine eksamensresultater.
•    Kontaktoplysninger (telefon og e-mail).

Har du spørgsmål?

Læs mere om SubUniversity på au.dk/subuniversity eller kontakt:

•    Anders Hjortskov Larsen (ahlarsen@tdm.au.dk) hvis du er studerende på Arts
•    Nikoline Ohnemus Christensen (nikoc@au.dk) eller Mette Bak Odder (metteod@au.dk) hvis du er studerende på Aarhus BSS
•    Dorte Lindvald Pedersen (dortelp@au.dk) hvis du er studerende på Health
•    Pernille Maj Svendsen (psv@au.dk) hvis du er studerende på ST eller hvis du har spørgsmål af generel karakter

Samtaler forventes afholdt i uge 20, 21 og 22. Formalia
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og overenskomsten for studenterundervisere ved universiteter m.v. indgået mellem Finansministeriet og Studenteransattes Landsforbund samt Foreningen af Danske Lægestuderende.
Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

02.05.2018
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.