Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Teknisk administrative stillinger

AC-fuldmægtigstillinger i TrygFondens Børneforskningscenter, Aarhus Universitet 976233

Har du lyst til at være med til at gennemføre videnskabelige effektmålinger inden for det sociale, uddannelsesmæssige og kriminalpræventive område? Er du interesseret i et arbejde, hvor du kombinerer projektledelse med analyse- og formidlingsopgaver? Kan du se dig selv som bindeleddet mellem centerets forskere, kommuner, ministerier og andre samarbejdspartnere? Så har vi flere spændende stillinger i TrygFondens Børneforskningscenter. 
 
TrygFondens Børneforskningscenter er et interdisciplinært forskningscenter på Aarhus Universitet, hvor vi arbejder med videnskabelige effektmålinger af, om indsatser i dagtilbud, skoler, på socialområdet og på det kriminalpræventive område virker i praksis. Centeret hører til på Institut for Økonomi, Aarhus BSS, men de mere end 60 tilknyttede forskere kommer fra mange forskellige fagområder, fx økonomi, pædagogik, psykologi, statskundskab, kriminologi, børns udvikling og sprogvidenskab. Til at støtte forskerne i at gennemføre lodtrækningsforsøg og andre forskningsprojekter har centeret et sekretariat, der aktuelt består af en souschef, syv projektkoordinatorer, en datamanager og en forskningssekretær.
    
Børneforskningscenteret er finansieret med støtte fra TrygFonden, som har tilkendegivet, at de forventer at forlænge finansieringen af centeret til udgangen af 2022. Derfor kan vi nu besætte de akademiske stillinger i sekretariatet fra den 1. juli 2018 til og med den 31. december 2022.
 
Om stillingerne 
Vi søger akademiske medarbejdere, der kan varetage sekretariatets forskelligartede opgaver inden for projektkoordinering, dataanalyse og data management. Du skal som minimum have stærke kompetencer inden for enten projektkoordinering eller dataanalyse/data management, som beskrevet nedenfor. Men vi ser allerhelst, at du har kompetencer til at varetage begge disse typer af arbejdsopgaver. 
 
Fælles for alle stillingerne er, at du kommer til at støtte centerets forskere i at planlægge, gennemføre og formidle resultater fra forskningsprojekter på børne- og ungeområdet. Du refererer i det daglige til centrets souschef og arbejder tæt sammen med centrets videnskabelige og administrative medarbejdere. 
 
Projektkoordinering 
Vi forventer, at du:
  • Er en dygtig projektleder, der kan planlægge, prioritere, overholde deadlines og holde mange bolde i luften.
  • Har erfaring med indsamling af data fx i form af spørgeskemaer, tests, kvalitative interviews, observationer eller litteraturreviews.
  • Befinder dig godt i en koordinerende rolle, hvor du er i kontakt med mange mennesker.
  • Er dygtig til at kommunikere – både til fagfolk på børne- og ungeområdet og til forskere. 
  • Har interesse for – og måske kendskab til – forskning og praksis på børne- og ungeområdet. 

Dataanalyse og data management
Vi forventer, at du:
  • Har en stærk forståelse for empirisk dataanalyse og metodekendskab til lodtrækningsforsøg og andre empiriske effektanalyser.
  • Har erfaring med dataanalyse i STATA og/eller SAS.
  • Har erfaring med at arbejde med registerdata, herunder meget gerne erfaring med Danmarks Statistiks forskerservice og kendskab til væsentlige registerdata på børne- og ungeområdet i Danmark.
  • Har viden om regler for behandling af persondata og datasikkerhed.
Faglige og personlige kvalifikationer
Vi søger medarbejdere med en relevant kandidatuddannelse, fx inden for statskundskab, økonomi, psykologi, sociologi eller lign. Relevant erhvervserfaring er en fordel, men nyuddannede kan også komme i betragtning. Vores forskning omhandler tidlige sociale indsatser, dagtilbud, skole- og uddannelsesområdet samt det kriminalpræventive område. Det vil derfor være en fordel, hvis du i din uddannelse eller tidligere jobs har beskæftiget dig med et eller flere af disse områder.
 
Vi lægger derudover vægt på, at du kan arbejde selvstændigt med og tage ansvar for egne opgaver, da vi praktiserer en betydelig grad af selvledelse. Du skal trives med projektarbejde, hvor vi ofte ”bygger skibet, mens vi sejler”, og du skal have lyst til at sætte dig ind i nye områder og udvikle nye kompetencer. Det er en fordel, hvis du er systematisk og analytisk, og hvis du taler og skriver godt på både dansk og engelsk. 
 
Ansættelsesvilkår
Stillingerne er i udgangspunktet fuldtidsstillinger med løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikere i Staten eller anden relevant overenskomst. 
 
Tiltrædelse pr. 1. juli 2018 eller snarest muligt herefter. Stillingerne er tidsbegrænset til den 31. december 2022, men med mulighed for forlængelse.
   
Arbejdsstedet er Fuglesangs Allé 4, 8210 Aarhus V.
 
Yderligere information
Du kan læse mere om TrygFondens Børneforskningscenter her: http://childresearch.au.dk/
 
Hvis du har spørgsmål til stillingerne, er du også velkommen til at kontakte souschef Søren Munkedal på e-mailadressen smu@econ.au.dk eller telefonnr. 3064 7688. 
 
Vi glæder os til at modtage din ansøgning inkl. CV og eksamensbevis.
 
Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.
    

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

06.06.2018
Søg stilling online herAarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.