Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Teknisk administrative stillinger

Pædagogisk konsulent ved Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser 976310

Så er stillingen som pædagogisk konsulent ved Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser (CESU) lige den rette for dig. Du får mulighed for at starte den 1. juni 2018 eller snarest herefter. Stillingen er på 37 timer/uge. 

Aarhus Universitet har stort fokus på udvikling af undervisning og uddannelse med det formål at fremme de studerendes læring. Her spiller den pædagogiske udvikling en afgørende rolle, herunder anvendelsen af læringsteknologier til at understøtte og udvikle nye lærings- og undervisningsformer. 

Som vores nye pædagogiske konsulent får du den vigtige opgave at bidrage til denne udvikling, hvor den studerende er i centrum for en bred vifte af lærings- og undervisningsaktiviteter, der gennem pædagogiske overvejelser og understøttet af læringsteknologi engagerer og aktiverer de studerende, så de opnår relevante faglige og akademiske kompetencer. 

Dine arbejdsopgaver vil blandt andet være at:
• Udvikle og gennemføre pædagogisk og læringsteknologisk kompetenceudvikling af undervisere på alle niveauer på Health
• Give pædagogisk sparring til undervisere i forbindelse med udvikling af kurser, herunder omlægning til blended learning
• Rådgive undervisere om mulighederne for design af læringsaktiviteter i Blackboard og ved brug af øvrige læringsteknologier
• Deltage i centrets udviklingsprojekter
• Sikre kontinuerlig tilegnelse af viden og forskningsresultater inden for universitetspædagogik og sundhedsvidenskabelig didaktik med henblik på at kvalificere centrets arbejde
• Bidrage til samarbejde om og formidling af centrets aktiviteter både internt og eksternt 

Vi lægger vægt på, at du har:
• En relevant uddannelsesmæssig baggrund på minimum kandidatniveau
• Dokumenteret erfaring med undervisning, gerne på videregående uddannelsesniveau
• Erfaring med konsulentrollen, gerne inden for det universitetspædagogiske område
• Kendskab til Blackboard og/eller øvrige læringsteknologier er en fordel
• Erfaring med projektledelse
• Gode skriftlige formidlingsevner på dansk og engelsk
samt at du har gode samarbejdsevner og kan arbejde selvstændigt. 

Vi kan tilbyde dig et job i et universitetspædagogisk center med en bredt sammensat skare af kolleger med forskellige uddannelsesbaggrunde, som alle brænder for pædagogisk og uddannelsesrelateret forskning og udvikling. Du får mulighed for at præge dit arbejdsområde ud fra dine kompetencer og interesser, ligesom du vil få gode muligheder for kontinuerlig kompetenceudvikling.

Ansøgning og kontakt 
Der forventes afholdt samtaler i uge 22. 

Du er velkommen til at kontakte leder af det prægraduate område, Liza Strandgaard på mobil 2033 4777 eller e-mail lis@cesu.au.dk, hvis du har spørgsmål til stillingen. 

Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser (CESU) er en forsknings-, udviklings- og rådgivningsenhed inden for præ- og postgraduat sundhedsvidenskabelig uddannelse for Health, Aarhus Universitet (AU) og Videreuddannelsesregion Nord. CESU understøtter dermed høj kvalitet og samfundsrelevans i fakultetets grunduddannelser, forskeruddannelse og efter- og videreuddannelsesaktiviteter. Se mere om centret her: www.cesu.au.dk.  

CESU er beliggende på Palle Juul-Jensens Boulevard 82, 8200 Aarhus N.

Formalia

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til relevant overenskomst.

Ansøgningen skal vedlægges CV og angivelse af uddannelse (kopi af relevante eksamensbeviser). Anbefalinger/referencer kan uploades særskilt.

Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

Vejledning for ansøgere samt vejledning i udfyldelse af ansøgningsformular kan ses her.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

16.05.2018
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.