Videnskabelige stillinger

Postdoc in Pharmaco and Reproductive Epidemiology 1000818

Aarhus University, Health, Department of Clinical Medicine, Department of Clinical Epidemiology wants to fill one vacant position as postdoc.

The position is a full-time position with 37 hours per week, and is expected to be filled on 1 October 2018 or as soon as possible thereafter. The position will end on 30 December 2020.

You will be employed with reference to the professor of the department.

The workplace address is Olof Palmes Allé, 43-45, 8200 Aarhus N.

Department of Clinical Medicine and Department of Clinical Epidemiology

The Department of Clinical Medicine has in close collaboration with hospitals the overall responsibility for research and for the teaching of medical students at the hospitals in the Central Denmark Region. The majority of research takes place at Aarhus University Hospital, though there is also an increasing level of activity at the regional hospitals.

Department of Clinical Epidemiology (DCE) is a research department at Department of Clinical Medicine at Aarhus University and affiliated with Aarhus University Hospital. Researchers at DCE use advanced epidemiological methods to study questions relevant for clinical care. DCE is engaged in a broad range of research activities within clinical epidemiology. Moreover, DCE is involved in consultancy for national and international government agencies and the biotech and pharmaceutical industry. A large number of projects in the department are carried out in collaboration with foreign universities.

The Department is chaired by a clinical professor who is also head consultant. The Department employs 5 full-time and 4 part-time professors, 5 consultants, 25 biostatisticians, several junior doctors, administrative staff and more than 25 ph.d. and research year students.

Responsibilities/tasks

Responsible for two collaborative projects based on Nordic nationwide registers (maternal exposures during pregnancy (social status, diseases, medication) and offspring health outcomes (psychiatric diseases and cardiovascular diseases). Prepare data management for large Nordic databases, perform analyses, present results from two the research projects.
Conduct independent scientific research within pharmaco-epidemiology and reproductive epidemiology
Conduct other assigned scientific research.
Participate in teaching activities at Aarhus University.

Required qualifications
A PhD degree in Medicine (Epidemiology)
Skills in applied Biostatistics or in relevant areas; Performance of data management and statistical package/procedures, in particular SAS.
An interest in public health research in relation to methodological issues in biostatistics and epidemiology.
Experience in working with Nordic register data.
Research experience in child and maternal health research and pharmaco-/reproductive epidemiology.

We offer

We offer employment in a unique research environment and in a department with an international culture.

Further information

For further information about the position please contact: Associate professor Jiong Li, jl@clin.au.dk, telephone 8716 8401. Kvalifikationskrav

Ansættelse som post doc forudsætter videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau.

Formalia og henvisninger

 • Vedrørende ansættelsesproceduren henvises til ministeriets Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter.
 • Ansættelse sker i henhold til Akademikerne.
 • Aflønning sker i overensstemmelse med ovenstående og Lønkatalog for medarbejdere ved Health.
 • Vedrørende kvalifikationskrav og stillingsindhold henvises til stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter.
 • Ansøgning

  Ansøgningen skal vedlægges curriculum vitae, eksamensbevis, publikationsliste samt undervisningsportfolio. Skabelon til ansøger postdoc skal udfyldes og uploades under feltet Evt. andet materiale. Op til 5 af de for stillingen mest relevante publikationer kan medsendes.

  Vedrørende ansøgning og bilag hertil henvises til fakultetets Vejledning for ansøgere til VIP-stillinger samt AUs Vejledning til anvendelse af undervisningsportfolio.

  Bedømmelsesudvalget kan beslutte at inddrage ikke indsendt materiale i forbindelse med udvalgsarbejdet. Ansøgeren vil i givet fald blive underrettet herom og da være forpligtet til at indsende materiale, medmindre ansøgningen trækkes tilbage.

  Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

  Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

  Ansøgningsfrist

  Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

  19.09.2018
  Søg stilling online her

  Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.