Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Videnskabelige stillinger

Genopslag: Ingeniør til vand og miljø - bygningsteknik 1002134

Lektor/adjunkt søges til undervisning og udvikling af specialiseringsretningen Miljøteknik/Urban Water på bygningsuddannelserne ved Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet. Forventet tiltrædelse 1. januar 2019.

Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet (ASE) søger en underviser (evt. deltid) med lyst til udvikling inden for spildevandssystemer og vandforsyning og med erfaring inden for området. Som underviser er du med til at forme fremtidens ingeniører.

Fra 1. til og med 3. semester opbygger de studerende en grundlæggende ingeniørfaglighed, hvorefter der fra 4. semester vælges ét af følgende specialer: bærende konstruktioner, energi og indeklima, geostatik, byggeproduktion, infrastruktur (trafik) eller miljøteknik/Urban Water.

Vores nye underviser vil skulle varetage undervisningsopgaver inden for fagområdet på såvel de indledende semestre og på specialiseringen. Arbejdet består af undervisning, vejledning og udviklingsopgaver i samarbejde med erhvervslivet. Vi har fokus på pædagogisk og faglig udvikling med henblik på at fastholde og udvikle en praksisnær uddannelse.

Specialiseringen i miljøteknik/Urban Water uddanner de studerende til arbejde med håndtering af vand i byer, herunder planlægning og projektering af klimasikringsprojekter, dimensionering og renovering af kloaksystemer og af vandforsyningssystemer. De sidste to semestre foregår undervisningen på engelsk.

Din profil:

- uddannet diplom- eller civilingeniør evt. suppleret med en ph.d.-grad
- erhvervserfaring inden for analyse, planlægning, projektering samt udførelse af kloaksystemer til regn og spildevand, klimasikring og -tilpasning samt vandforsyningssystemer
- erfaring med modeller til analyse af rørsystemer, fx Mike Urban, samt GIS
- motiveret til at undervise og vejlede studerende- gerne undervisningserfaring
- interesseret i at arbejde med generel kompetenceudvikling af de studerende
- lyst til at deltage aktivt i et dynamisk underviserteam
- vil deltage i udviklingsopgaver og vedligeholde netværk med myndigheder og erhvervsvirksomheder
- kan kommunikere på engelsk på et professionelt niveau

Vi tilbyder et spændende og dynamisk job med gode kollegaer og en bred kontaktflade til såvel studerende som virksomheder. Du vil fleksibelt kunne planlægge dit arbejde i samarbejde med kolleger og ledelse. Din arbejdsplads er i de nye og attraktive omgivelser i Navitas-bygningen ved Aarhus havnefront. Er du ny underviser vil du sideløbende med, at du begynder at undervise, blive uddannet i anvendelsen af moderne pædagogiske og didaktiske værktøjer, som skal understøtte den optimale læringsproces for vores studerende.

Et fagligt bedømmelsesudvalg med eksternt flertal vurderer ansøgernes faglige kvalifikationer. Det faglige udvalg indstiller kvalificerede ansøgere til ansættelse.

Et ansættelsesudvalg bestående af direktør og udviklingschef behandler kvalificerede indstillinger og indkalder til uddybende samtaler.

Ansættelse på Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet og arbejdssted er Navitas, Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til gruppeleder, lektor Lisbet Holst, på tlf. 5194 7215 eller e-mail: lho@ase.au.dk

Formalia Ansøgningen skal indeholde CV, eksamensbevis, undervisningsportefølje. Øvrige informationer om kvalifikationskrav samt stillingsindhold forefindes i Cirkulære om Stillingstruktur ved diplomingeniøruddannelsen og eksportingeniøruddannelsen. Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation.
Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

24.10.2018
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.