Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Videnskabelige stillinger

Professor of Radiostereometry Research, Department of Clinical Medicine, Aarhus University 1006390

Department of Orthopedics invites applicants for a position as Professor. The vacancy is to be filled as soon as possible.

Research area and qualifications
The Department of Orthopedics seeks a distinguished researcher who specializes in orthopedic radiostereometry (RSA) research with focus on method improvement, validation, and clinical research. Candidates must be associate or full professor with a demonstrated record of excellence in radiostereometry research, supervision, and teaching. Qualifications for the job will be based on a review from an evaluation jury.

The main task will be research (publication and communication) and research supervision. The position is time limited (5 years) and depend on the candidates own financing of salary by research grants. Research activities involve solving problems and keeping up with current research activities in RSA projects including writing and supervising journal articles, GCP monitoring, attending and organizing conferences, networking and collaboration with other international researchers in the RSA field. Focus should be on development and validation of dynamic RSA procedures and implementation into the clinic. Solid experience in supervision at PhD level within RSA research is mandatory, and experience in PhD course organization and teaching is expected.

You will be employed with reference to the Departments Clinical Professor and Chair.

The successful candidate is offered
In return, the Department of Orthopedics offer a job as research manager of RSA in a dynamic work zone close to clinicians in a well-established interdisciplinary RSA research and development team at a newly built hospital. The RSA equipment in the institution is state-of-the art with dynamic capabilities. Continued innovation of RSA hardware and clinical implementation of methods is essential and skills for international collaboration is required.

Further information
For further information please contact Clinical Professor and Chair Kjeld Søballe +45 78467425.

The workplace is situated at Aarhus University Hospital.

Kvalifikationskrav

Ved besættelse af stillingen vil der blive lagt vægt på, om ansøgeren har dokumenteret høj grad af original videnskabelig produktion på internationalt niveau, herunder bidraget til videreudvikling af fagområdet. Hertil kommer en vurdering af vedkommendes evne til varetagelse af forskningsledelse.

Formalia og henvisninger

 • Vedrørende ansættelsesproceduren henvises til ministeriets Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter.
 • Ansættelse sker i henhold til Akademikerne.
 • Aflønning sker i overensstemmelse med ovenstående og Lønkatalog for medarbejdere ved Health.
 • Vedrørende kvalifikationskrav og stillingsindhold henvises til stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter.
 • Ansøgning

  Ansøgningen skal vedlægges curriculum vitae, eksamensbevis, publikationsliste samt undervisningsportfolio. Skabelon til ansøger professor skal udfyldes og uploades under feltet Evt. andet materiale. Op til 10 af de for stillingen mest relevante publikationer skal medsendes.

  Vedrørende ansøgning og bilag hertil henvises til fakultetets Vejledning for ansøgere til VIP-stillinger samt AUs Vejledning til anvendelse af undervisningsportfolio.

  Bedømmelsesudvalget kan beslutte at inddrage ikke indsendt materiale i forbindelse med udvalgsarbejdet. Ansøgeren vil i givet fald blive underrettet herom og da være forpligtet til at indsende materiale, medmindre ansøgningen trækkes tilbage.

  Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

  Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

  Ansøgningsfrist

  Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

  22.10.2018
  Søg stilling online her

  Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.