Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Videnskabelige stillinger

Souschef/Jens Christian Skou Fellowship (internt AU-opslag)Aarhus Institute of Advanced Studies (AIAS) ændrer organisationen af staben for at styrke den faglige ledelse. Derfor opslås hermed en stilling der kombinerer funktionen som instituttets souschef/stedfortræder for direktøren med et fellowship til egen forskning.

Stillingsindholdet er tænkt som ca. 50:50 til henholdsvis ledelse/administration og forskning.

Stillingen er treårig og ønskes besat snarest muligt, gerne pr. 1.1.2019.

Kandidater fra alle fagområder og af begge køn opfordres til at søge.

Ansøgere må være fastansat som lektor/professor ved Aarhus Universitet.

Stillingen ønskes besat med en forsker med en markant international profil, som samtidig har erfaring med og interesse for ledelse og udvikling. AIAS er et multidisciplinært, internationalt miljø af højtrangerende forskere inden for alle discipliner. AIAS huser normalt omkring 35 forskere af ca. 20 forskellige nationaliteter ad gangen.

Stedfortræderfunktionen indebærer deltagelse/afløsning i forhold til alle direktørens løbende opgaver: eksempelvis ledelse af seminarer og konferencer, bedømmelse af ansøgere, deltagelse i bestyrelse, selection board, advisory board, løbende bevilling af fellows forskningsudgifter, samtaler med ansøgere og fellows, deltagelse i AIAS internationale netværk, ledelse og udvikling af den administrative stab, herunder deltagelse i afvikling af rutineopgaver, strategisk udvikling af instituttet, udvikling af AIAS relationer til AU-institutter og andre forskningsmiljøer, ekstern fundraising.

Forskningsdelen er til rådighed for egen forskning på de samme vilkår, der gælder for AIAS øvrige fellows.

Ansøgning må indeholde CV, en udførlig projektbeskrivelse for det ansøgte forskningsprojekt (ca. 5 s), herunder af hvorfor det med fordel kan udføres ifm. AIAS. Desuden ønskes en motivation for ansøgningen om ledelsesdelen af stillingen, specifikt i forhold til AIAS.

Den pågældende vil i perioden bevare sin akademiske titel og sit tilhørsforhold til det nuværende ansættelsessted, der kompenseres efter gældende praksis for JCS-fellows efter aftale.

Der skiftes ansættelsessted til AIAS og reference til direktøren for AIAS.

Lønnen vil være den hidtidige, suppleret med et funktionstillæg fra AIAS for ledelsesdelen af stillingen.

Den pågældende forventes, under hensyntagen til forskningsdelen af stillingen, at have sæde og daglig tilstedeværelse på AIAS.

Ansøgere kan kontakte AIAS direktør, professor Morten Kyndrup for nærmere oplysninger.

Stillingen vil blive besat under medvirken af AIAS rådgivende bestyrelse.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

01.11.2018
Søg stilling online herAarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.