Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Videnskabelige stillinger

Akademisk koordinator til Regionshospital Randers - 5-årigt 20% lektorat 1008175

Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, Health, søger en Akademisk koordinator ved Regionshospitalet Randers pr 1. januar 2019 eller snarest muligt derefter. Stillingen er en deltidsstilling med 7,4 timer ugentligt og er tidsbegrænset til fem år med virkning fra ansættelsesdatoen, med mulighed for forlængelse.

Institut for Klinisk Medicin har i et tæt samarbejde med hospitalerne det overordnede ansvar for forskning og undervisning af medicinstuderende i hospitalsregi i Region Midtjylland. Hovedparten af forskningen foregår på Aarhus Universitetshospital, men med stigende aktivitet på regionshospitalerne.

Ansvarsområde

Til at integrere forskningssamarbejdet mellem universitetshospitalet og regionshospitalerne i rammen af Institut for Klinisk Medicin er der ansat en akademisk koordinator til hver hospitalsenhed i Region Midtjylland.

Som akademisk koordinator forventes det, at du varetager følgende opgaver:
Arbejdet som overordnet facilitator og koordinator for forskningsindsatsen på regionshospitalet
Strategisk rådgivning til afdelings- og hospitalsledelsen mht. forskningsindsatsen
Rådgivning om hospitalets forskningsbudget

I stillingen som akademisk koordinator forventes et tæt ledelsesmæssigt samarbejde mellem dig og hospitalsledelsen, hvad angår de forsknings- og undervisningsmæssige forhold på regionshospitalet. Som følge heraf har den akademiske koordinator ledelsesmæssige beføjelser overfor VIP-personalet på regionshospitalet tilknyttet Institut for Klinisk Medicin, hvad angår forsknings- og undervisningsmæssige forhold.

Dertil vil arbejdet også inkludere varetagelse af undervisningstilrettelæggelse vedrørende den prægraduate undervisning i samarbejde med kursuslederne og studielederen på Health.

Du ansættes med reference til institutlederen på Institut for Klinisk Medicin.

Vi forventer

Stillingen ønskes besat af en læge, der har speciallægeanerkendelse, ligesom det er et krav med en samtidig ansættelse ved Regionshospitalet Randers. Vedkommende vil blive bedømt som lektor på videnskabelig kvalifikation, uddannelse og ledelseserfaring.

Yderligere oplysninger

Oplysninger om stillingen kan indhentes hos institutleder Jørgen Frøkiær, tlf.: 78 45 90 00 og lægefaglig direktør Lone Winther Jensen tlf.: 78420102.

Arbejdsstedets adresse er Skovlyvej 15, 8930 Randers Nø.

Kvalifikationskrav

Ansættelse som lektor forudsætter forskningsmæssige og undervisningsmæssige kvalifikationer på det niveau, der kan opnås på grundlag af en tilfredsstillende gennemført ansættelsesperiode som adjunkt, men vil også kunne opnås på anden måde. Det forudsættes, at ansøgere har modtaget supervision og pædagogisk opkvalificering og har modtaget en positiv skriftlig vurdering af sine undervisningsmæssige kvalifikationer.

Formalia og henvisninger

 • Vedrørende ansættelsesproceduren henvises til ministeriets Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter.
 • Ansættelse sker i henhold til Akademikerne.
 • Aflønning sker i overensstemmelse med ovenstående og Lønkatalog for medarbejdere ved Health.
 • Vedrørende kvalifikationskrav og stillingsindhold henvises til stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter.
 • Ansøgning

  Ansøgningen skal vedlægges curriculum vitae, eksamensbevis, publikationsliste samt undervisningsportfolio. Skabelon til ansøger lektor skal udfyldes og uploades under feltet Evt. andet materiale. Op til 5 af de for stillingen mest relevante publikationer skal medsendes.

  Vedrørende ansøgning og bilag hertil henvises til fakultetets Vejledning for ansøgere til VIP-stillinger samt AUs Vejledning til anvendelse af undervisningsportfolio.

  Bedømmelsesudvalget kan beslutte at inddrage ikke indsendt materiale i forbindelse med udvalgsarbejdet. Ansøgeren vil i givet fald blive underrettet herom og da være forpligtet til at indsende materiale, medmindre ansøgningen trækkes tilbage.

  Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

  Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

  Ansøgningsfrist

  Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

  14.10.2018
  Søg stilling online her

  Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.