Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Videnskabelige stillinger

Adjunkt og mentor til lægefaglig undervisning hos BioMedical Design Novo Nordisk Foundation Fellowship Programme (halvtid) 1013594

Du er læge og går måske med tanker om, at din faglighed også kan bruges til at videreudvikle sundhedssektoren gennem innovation og udviklingsarbejde?

Health, Aarhus Universitet og SUND, Københavns Universitet søger sammen to lægefaglige undervisere og mentorer til BioMedical Design Novo Nordisk Foundation Fellowship Programme. En med placering i Aarhus og en med placering i København. Dette opslag vedrører stillingen i Aarhus.

Som lægefaglig underviser kommer du til at være en del af et team og et initiativ, der skal tilføre forskningsinstitutionerne, sundhedsvæsnet og industrien innovationsledere og innovative nye virksomheder inden for Life Science området og i særlig grad det sundhedsteknologiske felt på tværs af Danmark.

BioMedical Design Novo Nordisk Foundation Fellowship Programme er støttet af Novo Nordisk Fonden for en 5-årig periode og har som mål at efteruddanne 64 talentfulde specialister til fremtidens innovationsledere.
Vi har brug for lægefaglige undervisere og mentorer til at facilitere kvalificeret, bred lægefaglige viden, indsigt og netværk til BioMedical Design Fellows og, i kobling til innovation, løsninger til sundhedssektoren. En kort introduktion til uddannelsesforløbet findes her.

Som en del af ansættelsen vil du ligeledes indgå initiativets følgeforskning som skal ledes af en lektor, der ansættes i foråret 2019.

Jobbet – opgaver og ansvar
- Sammen med det øvrige personale ved BioMedical Design skal du bidrage til udvikling af det samlede uddannelsesdesign og indhold.
- Undervisning; med udgangspunkt i din lægefaglige viden får du sammen med den anden lægefaglige mentor ansvar for BioMedical Design uddannelsens sundhedsfaglige undervisning.
- Mentoring; på ugentlig basis at give BioMedical Design Fellows sparring og hjælp til at opnå indsigt i kliniske problemstillinger og udfordre dem på tolkninger af kliniske behov og deres foreslåede løsninger.
- Koordinering af bidrag fra eksterne undervisere, herunder undervisningsbidrag fra kliniske værtsafdelinger.
- Assistere direktøren for BioMedical Design med udvælgelse af kliniske hovedværter og valideringsklinikker
- Forskning; medvirke til udvikling af studie design samt dataindsamling, herunder særlig fokus på afledte effekter på de deltagende kliniske miljøer. Grundlæggende at assistere lektoren med dataindsamling til den samlede følgeforskning.

Kvalifikationer
Du skal være uddannet læge (med som minimum afsluttet KBU) og afsluttet Ph.d.
Du skal have erfaring med at undervise og især skal du have stor lyst til at undervise og give sparring.
Du skal have forskningserfaring, og gerne godt indblik i studiedesigns med anvendelse af både kvantitative og kvalitative parametre.
Det er ikke en forudsætning for jobbet, at du har viden om sundhedsinnovation. Den del bliver du klædt på til af os, men det vil tælle positivt i bedømmelsen, hvis innovations/udviklingsarbejde kan demonstreres.
Du skal kunne begå dig godt på engelsk skriftligt såvel som mundtligt. BioMedical Design forløbet optager udenlandske kandidater og vil derfor potentielt blive drevet på engelsk.

Ansættelsessted
Du vil blive ansat ved BioMedical Design Novo Nordisk Foundation Fellowship Programme, Institut for Klinisk Medicin, Health Aarhus Universitet med reference til Direktøren for Fellowship programmet, Sys Zoffmann Glud.

Tiltrædelse
Du indplaceres som adjunkt.
Stillingen forventes besat 1. januar 2019 eller snarest derefter og er tidsbegrænset til 31. juli 2023.
Stillingen er på ca. 18,5 timer ugentligt.
Er der blandt kvalificerede kandidater et ønske om en fuldtidsstilling, kan dette også blive en mulighed ved at sammenlægge de to stillinger. Det vil i så fald være med ansvar for at dække behovet i både Aarhus og København. 

Hvad får du
Som medarbejder hos BioMedical Design Novo Nordisk Foundation Fellowship Programme bliver du en del at et interdisciplinært team på 8-9 personer. Organisationen vil arbejde fra kontorer både i København og Aarhus.
I fællesskab vil vi anvende vores samlede fagligheder til at skabe tværsektoriel indflydelse på sundhedsinnovationskulturen i Danmark. 

Yderligere information
Du er velkommen til at kontakte direktøren for Fellowship programmet, Sys Zoffmann Glud, på tlf. +45 24 59 26 67 ved eventuelle spørgsmål til stillingen.

Kvalifikationskrav

Ansættelse som adjunkt forudsætter videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau.

Formalia og henvisninger

 • Vedrørende ansættelsesproceduren henvises til ministeriets Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter.
 • Ansættelse sker i henhold til Akademikerne.
 • Aflønning sker i overensstemmelse med ovenstående og Lønkatalog for medarbejdere ved Health.
 • Vedrørende kvalifikationskrav og stillingsindhold henvises til stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter.
 • Ansøgning

  Ansøgningen skal vedlægges curriculum vitae, eksamensbevis, publikationsliste samt undervisningsportfolio. Skabelon til ansøger adjunkt skal udfyldes og uploades under feltet Evt. andet materiale. Op til 5 af de for stillingen mest relevante publikationer kan medsendes.

  Vedrørende ansøgning og bilag hertil henvises til fakultetets Vejledning for ansøgere til VIP-stillinger samt AUs Vejledning til anvendelse af undervisningsportfolio.

  Bedømmelsesudvalget kan beslutte at inddrage ikke indsendt materiale i forbindelse med udvalgsarbejdet. Ansøgeren vil i givet fald blive underrettet herom og da være forpligtet til at indsende materiale, medmindre ansøgningen trækkes tilbage.

  Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

  Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

  Ansøgningsfrist

  Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

  03.12.2018
  Søg stilling online her

  Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.