Videnskabelige stillinger

Adjunkt i biostatistik, Institut for Folkesundhed B 874785

Ved Sektion for Biostatistik, Institut for Folkesundhed, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitetet er to 3-årige adjunktstillinger ledige. Stillingerne ønskes senest besat 1. juni 2017.

Sektion for Biostatistiks ansvarsområde er forskning i statistisk teori og metode med anvendelse indenfor sundhedsvidenskab, undervisning i statistik ved Institut for Folkesundheds prægraduate uddannelser (medicin-, idræts- og folkesundhedsvidenskabsuddannelsen samt Kandidatuddannelserne for profession bachelorer), samt statistikundervisning på fakultetets ph.d.-uddannelser. Desuden yder afdelingen statistisk rådgivning og vejledning indenfor sundhedsvidenskabelig forskning.

Stillingen ønskes besat med en ansøger, der har:
relevant teoretisk uddannelse(cand.scient. i statistik eller lignende)
ph.d. eller tilsvarende kvalifikationer indenfor biostatistik
danskkundskaber så der kan undervises på dansk
erfaring med statistisk metodeudvikling
erfaring med forskningssamarbejde med andre faggrupper inden for sundhedsvidenskab
har interesse i udvikling af statistiske metoder indenfor områder, der er relevant for Institut for Folkesundhed. Det kunne være inden for
kausale modeller, for eksempel indenfor analyse af time-to-event data
skalaer og skalavalidering

Adjunkterne forventes at skulle arbejde indenfor alle sektionens ansvarsområder, selvstændig søge forskningsmidler samt deltage i universitetets pædagogiske uddannelse for adjunkter.

Der forventes afholdt ansættelsessamtaler i slutningen af april 2017 hvor de udvalgte ansøgere får mulighed for at uddybe planer mht. forskning, undervisningsudvikling, og ansøgninger om forskningsmidler.

Nærmere oplysninger om stillingerne og sektionen kan fås ved henvendelse til sektionsleder, lektor, lic.scient. Niels Trolle Andersen, tlf.

Kvalifikationskrav

Ansættelse som adjunkt forudsætter videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau.

Formalia og henvisninger

 • Vedrørende ansættelsesproceduren henvises til ministeriets Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter.
 • Ansættelse sker i henhold til Akademikerne.
 • Aflønning sker i overensstemmelse med ovenstående og Lønkatalog for medarbejdere ved Health.
 • Vedrørende kvalifikationskrav og stillingsindhold henvises til stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter.

  Ansøgning

  Ansøgningen skal vedlægges curriculum vitae, eksamensbevis, publikationsliste, forskningsplan samt undervisningsportfolio. Op til 10 af de for stillingen mest relevante publikationer skal medsendes. Såfremt du har en bedømmelse inden for samme stillingsbetegnelse (udarbejdet efter 1. marts 2016 på AU, Health), kan denne vedhæftes ansøgningen.

  Vedrørende ansøgning og bilag hertil henvises til fakultetets Vejledning for ansøgere samt AU's Vejledning til anvendelse af undervisningsportfolio.

  Bedømmelsesudvalget kan beslutte at inddrage ikke indsendt materiale i forbindelse med udvalgsarbejdet. Ansøgeren vil i givet fald blive underrettet herom og da være forpligtet til at indsende materiale, medmindre ansøgningen trækkes tilbage.

  Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

  Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

 • Ansøgningsfrist

  Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

  15.01.2017
  Søg stilling online her

  Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 40.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,4 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.