Videnskabelige stillinger

Post doc med interesse for landbrugets produktionssystemer og miljøforhold og fokus på det produktionsøkonomiske modelgrundlag 882418

Ønsker du at være en del af et team, der undersøger mulighederne for at få en bedre balance mellem landbrugsproduktionen effektivitet og profitabilitet og de tilknyttede miljøeffekter, herunder i forhold til nye principper for en målrettet regulering af landbrugssektoren, så er en postdoc stilling ledig ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet Foulum, til besættelse snarest. 

Stillingen omfatter forskning i optimering af indsatsfaktorer i forhold til produktionsøkonomiske og miljømæssige mål, samt myndighedsopgaver. Grundlaget for arbejdet er i vid udstrækning data fra eksisterende databaser samt data vedr. forsøgsresultater indenfor planteavl, herunder landsforsøgene. Resultaterne danner grundlag for at foreslå løsninger til en optimering af landbrugsbedrifter under de varierende vilkår som regionale forskelle og en målrettet regulering af produktionen indebærer, men også konkret til at opstille økonomisk optimale kvælstofnormer i myndighedsbetjeningen. For den rette kandidat kan vi tilbyde et udfordrende job i et dynamisk forskermiljø, der arbejder med systemanalyse for landbrugets produktionssystemer. 

Ved besættelse af stillingen, vil der blive lagt vægt på
• Ph.d. eller tilsvarende kvalifikationer indenfor et relevant område vedr. produktionsøkonomi og jordbrugssystemer
• Kendskab til databaser vedr. landbrugsrelaterede data
• Dokumenterede statistiske og analytiske evner
• Godt kendskab til landbrugsproduktion
• Dokumenterede evner til videnskabelig publicering
• Evne og interesse for teamwork og tværdisciplinært samarbejde

Arbejdssted og ansættelsesområde 
Arbejdsstedet er Blichers Allé 20, 8830 Tjele, og ansættelsesområdet er Aarhus Universitet med tilhørende institutioner. 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til sektionsleder John Erik Hermansen, tlf. 8715 8017, e-mail: john.hermansen@agro.au.dk  

Du kan læse mere om Institut for Agroøkologi på: http://agro.au.dk  
Ansøgningsprocedure Der anvendes short-listing. Det betyder at lederen, efter ansøgningsfristens udløb, med bistand af formanden for bedømmelsesudvalget og evt. ansættelsesudvalg, udvælger, hvilke ansøgere der skal bedømmes. Alle ansøgere får besked om, hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg. De udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning, og hver ansøger får lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv. Når rekrutteringsprocessen er afsluttet sendes endeligt afslag til alle fravalgte ansøgere, indeholdende de hovedhensyn som er tillagt vægt ved udvælgelsen. Formalities and salary range Science and Technology refers to the Ministerial Order on the Appointment of Academic Staff at Danish Universities under the Danish Ministry of Science, Technology and Innovation. The application must be in English and include a curriculum vitae, degree certificate, a complete list of publications, a statement of future research plans and information about research activities, teaching portfolio and verified information on previous teaching experience (if any). Guidelines for applicants can be found here. Appointment shall be in accordance with the collective labour agreement between the Danish Ministry of Finance and the Danish Confederation of Professional Associations. Further information on qualification requirements and job content may be found in the Memorandum on Job Structure for Academic Staff at Danish Universities. (in Danish). Salary depends on seniority as agreed between the Danish Ministry of Finance and the Confederation of Professional Associations. All interested candidates are encouraged to apply, regardless of their personal background.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

20.02.2017
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 40.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,4 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.