Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Videnskabelige stillinger

Postdoc inden for forskningsfeltet kunst som regional identitetsformer 885378

Ved Institut for Kommunikation og Kultur opslås i samarbejde med Fuglsang Kunstmuseum en 3-årig postdoc-stilling inden for forskningsfeltet kunst som regional identitetsformer - hvorfor og hvornår blev regionale landskaber eksempler på nationale landskaber, hvad var konsekvenserne i et kunsthistorisk perspektiv?

Stillingen er til besættelse pr. 1.8.2017 eller snarest derefter.

Forskningsprojektet
Forskningsprojektet skal med udgangspunkt i www.fuglsangkunstmuseum.dk samlinger og geografiske virkeområde sætte fokus på følgende spørgsmål: Hvilken rolle spiller det regionale landskab i den nationale kunsthistorie? Hvorledes er den regionale kunsthistorie blevet fremstillet i den danske kunsthistorie? Hvilken rolle har museets værker spillet i konstruktionen af den nationale kunsthistorie? Hvilken rolle har den regionale billedkunst spillet for fremkomsten af den regionale identitet, som endnu er mærkbar i området? Hvilken rolle har godserne spillet for fremkomsten af en regional billedkunst? Hvilken rolle spiller den gryende indenlandske turisme for fremkomsten af idéen om det regionale vs. det nationale? Alle disse spørgsmål kan tilsammen medvirke til at belyse projektets hovedspørgsmål: Hvorfor og hvornår blev regionale landskaber (som eksempelvis Møns Klint) til repræsentanter for nationalt landskab og dermed fraskrevet deres regionale betydning?

Projektet skal overordnet rumme reflektioner over konstruktionen af den visuelle regionale identitet, kunstneren som regional turist, og over betydningen af grænsekrydsende landskaber.  Resultaterne af postdoc projektet ønskes løbende formidlet dels i form af en forskningsbaseret udstilling, dels forskningsartikler i danske/internationale reviewede tidsskrifter, deltagelse i konferencer, foredrag, et internationalt seminar samt undervisning på Aarhus Universitet.

Ansøgeren skal have ph.d.-grad eller tilsvarende i et relevant fagfelt. Kendskab til landskabskunst og samlingerne på Fuglsang Kunstmuseum vil være en fordel, men ikke et kravAnsøgningen skal være vedlagt en projektbeskrivelse.

Der forventes tilstedeværelse på både Fuglsang Kunstmuseum og Aarhus Universitet.
Yderligere information fås ved henvendelse til lektor Karina Lykke Grand tlf. 45 87 16 30 42, grand@cc.au.dk, Aarhus Universitet og til museumsdirektør Anne Højer Petersen, Fuglsang Kunstmuseum (post@fuglsangkunstmuseum.dk, tlf. 54781414).

Fuglsang Kunstmuseum
Fuglsang Kunstmuseum rummer en dansk kunstsamling, bestående af  maleri, skulptur og kunst på papir fra ca. 1780 – 1980. Samlingen har en betydelig regional dimension, der delvist spejler museets geografiske virkeområde (Lolland, Falster, Møn, Sydsjælland og Stevns), og især 1800-tallets landskabskunst står stærkt med værker af bl.a. P.C. Skovgaard, Thorald Brendstrup og C.A. Kølle, mens værker af bl.a. Joakim Skovgaard, Oluf Hartmann og Olaf Rude udgør et senere regionalt tyngdepunkt. Herover findes de væsentligste kunstnere og strømninger i dansk kunsthistorie, heriblandt Guldaldermalerne,  Skagensmalerne, Fynboerne, modernisterne, mørkemalerne foruden abstrakt ekspressiv og konkret kunst samt enkelte tidligere og nyere nedslag i dansk kunst. Inden for skulpturen står især perioden ca. 1930-60 stærkt, og inden for kunst på papir ses et tyngdepunkt i Palle Nielsens grafik.. Foruden skiftende ophængninger  vises årligt 2-3- særudstillinger. Læs mere på www.fuglsangkunstmuseum.dk

Institut for Kommunikation og Kultur hører under hovedområdet Arts. Institut for Kommunikation og Kultur danner ramme om international forskning og uddannelser fra BA- til ph.d.-niveau inden for en bred kulturfaglig vifte: Litteraturstudier, informations- og medievidenskab, lingvistik, nordisk, vesteuropæiske sprog- og kulturfag samt æstetikfagene. Du kan læs mere om de faglige profiler her.  På denne hjemmeside kan du finde relevante informationer om instituttet og dets aktiviteter.

Faculty of Arts
Arts er et af fire hovedområder på Aarhus Universitet.
Arts bidrager til Aarhus Universitets forskning, talentudvikling, videnudveksling og uddannelser. Med omkring 500 videnskabelige medarbejdere, 260 ph.d.-studerende, 12.500 bachelor- og kandidatstuderende samt 2.500 studerende på efter/videreuddannelse udgør Arts et stærkt og mangfoldigt forsknings- og uddannelsesmiljø.

Arts består af Institut for Kommunikation og Kultur, Institut for Kultur og Samfund, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier. Enhederne huser hver især stærke fagmiljøer og danner udgangspunkt for interdisciplinær forskning og uddannelse.

Fagmiljøerne og uddannelserne på Arts indgår i internationale samarbejder og har et fælles mål om at bidrage til udviklingen af viden, velfærd og kultur i interaktion med det omgivende samfund.

Læs mere på arts.au.dk  

Kvalifikationskrav

Ansættelse som postdoc forudsætter videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau.

Formalia

  • Vedrørende ansættelsesproceduren henvises til ministeriets bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter.
  • Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC.
  • Vedrørende kvalifikationskrav og stillingsindhold henvises til stillingsstrukturnotatet.
  • Vedrørende ansøgning og bilag hertil henvises til vejledning for ansøgere til videnskabelige stillinger ved Arts.
  • Ansøgningen skal indeholde en motivation for at søge stillingen og vedlægges et curriculum vitæ, en undervisningsportfolio, en fuldstændig liste over publicerede arbejder, relevante eksamenspapirer og videnskabelig produktion (maksimalt i alt 5 arbejder). Dette materiale fremsendes elektronisk i forbindelse med ansøgningen.
  • Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge. .

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

01.03.2017
Søg stilling online her

Faculty of Arts

Arts er et af fire hovedområder på Aarhus Universitet. Arts bidrager til Aarhus Universitets forskning, talentudvikling, videnudveksling og uddannelser.

Med omkring 500 videnskabelige medarbejdere, 260 ph.d.-studerende, 12.500 bachelor- og kandidatstuderende samt 2.500 studerende på efter/videreuddannelse udgør Arts et stærkt og mangfoldigt forsknings- og uddannelsesmiljø.

Arts består af Institut for Kommunikation og Kultur, Institut for Kultur og Samfund, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier. Enhederne huser hver især stærke fagmiljøer og danner udgangspunkt for interdisciplinær forskning og uddannelse.
Fagmiljøerne og uddannelserne på Arts indgår i internationale samarbejder og har et fælles mål om at bidrage til udviklingen af viden, velfærd og kultur i interaktion med det omgivende samfund.

Læs mere på arts.au.dkAarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.