Videnskabelige stillinger

Lektorat i Social- og Personlighedspsykologi 925241


Fagområde: Social- og Personlighedspsykologi


Stillingens indhold
:
Ved Psykologisk Institut er et lektorat i Social- og Personlighedspsykologi ledigt til besættelse pr. 01.01.2018 eller snarest derefter.

Stillingen der er en varig stilling med forsknings- og undervisningsforpligtelse, vil være undervisningsmæssigt tilknyttet Social- og Personlighedspsykologisk faggruppe. Der knytter sig til stillingen en forventning om, at den, der ansættes i stillingen, med sin Social- og Personlighedspsykologiske faglighed kan bidrage til forskning og undervisning i menneskelig adfærd, interaktion og påvirkning i gruppe- og organisationssammenhænge. Det forventes, at den pågældende gennem sin tilstedeværelse deltager i instituttets daglige aktiviteter (såsom seminarer, kurser, workshops og lignende), bidrager til udvikling af instituttets studie- og læringsmiljø, samt påtager sig vejledning af studerende. 

Desuden vil pågældende skulle deltage i varetagelse af instituttets organisatoriske og administrative opgaver.

Da den der ansættes i stillingen skal deltage i samtlige af instituttets hovedaktiviteter, herunder eksamination og administration, fordres det, at ikke dansktalende inden for en kortere periode (max 2 år) tilegner sig de fornødne danskkundskaber.


Hvem er vi

Psykologisk Institut er et af seks institutter ved Aarhus BSS, som er et af Aarhus Universitets fire fakulteter. Aarhus BSS samler de kernefaglige samfundsvidenskabelige og erhvervsvidenskabelige forskningsområder og bringer dem tættere sammen for at afspejle det tætte forhold mellem samfund og erhvervsliv. Aarhus Universitet er blandt verdens 100 bedste universiteter.

På Psykologisk Institut underviser og forsker vi i de mest betydningsfulde fagområder inden for psykologi. Instituttet beskæftiger omkring 45 akademiske medarbejdere og 40-45 ph.d.-studerende. Vores forskere har en stærk tradition for at samarbejde med danske såvel som internationale forskere fra mange forskellige fagområder som fx sundhed, psykiatri, uddannelse, pædagogik, lingvistik, filosofi, religion, virksomhedsledelse, økonomi og neurovidenskab. Vi fokuserer også i stigende grad på at udvide vores forskning og undervisning, så de også inkluderer fagområder som organisationsudvikling, virksomhedsledelse og HR.

Du kan læse mere om Psykologisk Institut på: http://psy.au.dk/.


Yderligere information

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: Institutleder, Professor Jan Tønnesvang, tlf. +045 8716 5796, e-mail jan@psy.au.dk

Tjenestestedet er Aarhus BSS, Aarhus Universitet, Bartholins Allé 11, 8000 Aarhus C


Ansættelsesgrundlag
Ansættelse sker i henhold til bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter samt cirkulære om overenskomst for akademikere i staten .

Stillingsindhold og kvalifikationskrav er yderligere beskrevet i cirkulære om ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale ved universiteter .

Ansøgningsprocedure
Det er obligatorisk at vedhæfte nedenstående, når du søger denne stilling:
Ansøgning
Curriculum Vitae. Du opfordres til at angive eventuelle orlovsperioder uden forskningsaktivitet, herunder fx barselsorlov, da dine forskningsaktiviteter vurderes i forhold til din reelle forskningstid
Uddannelse (Eksamensbevis kandidat-, ph.d.- og evt. doktorgrad)
Publikationsliste (de medsendte publikationer skal være tydeligt markeret på publikationslisten)
Publikationer. Op til fem publikationer kan medsendes. I tilfælde af flere forfattere vedlægges en medforfattererklæring om ansøgers andel i fællesarbejdet med tilsagn fra medforfatterne. Denne blanket kan bruges til formålet
Undervisningsportfolio. De nærmere krav til dokumentationen findes her

Materiale, der ikke kan uploades sammen med ansøgningen, kan indsendes i 5 eksemplarer til Aarhus BSS HR & Ph.d., Aarhus Universitet, Tåsingegade 1, 2. sal, 8000 Aarhus C.

Læs mere om, hvordan du søger en videnskabelig stilling ved Aarhus BSS her .

Bedømmelsesprocessen
Efter ansøgningsfristens udløb nedsættes et bedømmelsesudvalg. Der gøres opmærksom på, at bedømmelsen af ansøgerne udelukkende sker på baggrund af det materiale, som er modtaget inden ansøgningsfristens udløb. For yderligere information se guidelines for assessment committees, Aarhus BSS .

Alle interesserede opfordres til at søge uanset personlig baggrund.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

02.10.2017
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 40.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,4 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.