Videnskabelige stillinger

Videnskabelig assistent ved forskningsprogrammet Uses of the Past 929811

Ved Arts-fakultetets forskningsprogram, Uses of the Past, er en stilling som videnskabelig assistent til besættelse pr. 1. november 2017 eller snarest derefter. Ansættelsen gælder fra 1. november 2017 til 31. maj 2019.

Arbejdstiden er 10 timer ugentligt og arbejdsstedet er Institut for Kultur og Samfund.

Stillingen
Forskningsprogrammet Uses of the Past har til formål at styrke international forskning og videnudeveksling på fakultetet inden for dette område. Stillingen vil indeholde koordinerings- og udviklingsopgaver i samarbejde med forskningsprogramlederen, og styringsgruppen.

Med reference til forskningsprogramlederen løses nedennævnte opgaveportefølje:

•    Koordinering af forskningsaktiviteter inden for Uses of the Past
•    Etablering og præsentation af oversigter over internationale forskningsaktiviteter og bevillingsmuligheder nationalt og internationalt inden for området
•    Kontakt til internationale forskere
•    Administrativ støtte til løbende projekter samt facilitering af møder i styringsgruppen.

For yderligere oplysning om stillingen kontakt lektor og forskningsprogramleder Jan Ifversen, jif@cas.au.dk.

Kvalifikationskrav

Ansøgere til stillingen som videnskabelig assistent må kunne dokumentere mindst en kandidatgrad i en relevant disciplin.

Desuden forventes ansøgere at kunne dokumentere følgende kompetencer:

•    forskningsaktiviteter inden for Uses of the Past
•    erfaring med at arbejde i forskningsnetværk
•    erfaring med eller interesse for at arbejde med projektplanlægning og forskningsadministration
•    gode kommunikative kompetencer og beherskelse af dansk og engelsk i skrift og tale.

Ansøgninger uploades på dansk

Yderligere oplysninger om ansøgning kan fås hos HR-supporter Maianne Birn, email: mbb@au.dk.

Om Forskningsprogrammet Uses of the Past
Forskningsprogrammet blev oprettet som et satsningsområde af fakultetet i 2016 med det formål at styrke den allerede stærke forskning inden for området Uses of the Past. Programmet samler en lang række forskere, der arbejder med f.eks. erindring og konflikt, erindring og indvandring, materiel og immateriel kulturarv, museologi, teksttraditioner, re-enacment, public history, historiedidaktik mm. Programmet er hjemsted for en række internationalt finansierede forskningsprojekter. Programmet støtter eksisterende såvel som nye projekter, arrangerer forelæsninger og symposier med internationale gæsteforskere og afholder interne seminarer. For flere oplysninger om programmet, se http://usesofthepast.au.dk/

Om Institut for Kultur og Samfund
Instituttet er et af tre institutter under Arts. Det dækker følgende fagområder: Antropologi, arabisk og islamstudier, arkæologifagene, filosofi, historie, idéhistorie, religionsvidenskab, teologi, områdestudier samt klassiske studier. Yderligere information, se: cas.au.dk

Formalia

  • Faculty of Arts henviser til bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (Ansættelsesbekendtgørelsen)
  • Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC
  • Vedrørende kvalifikationskrav og stillingsindhold henvises til stillingsstrukturnotatet
  • Vedrørende ansøgning og bilag hertil henvises til vejledning for ansøgere til videnskabelige stillinger ved Arts.
  • Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

06.10.2017
Søg stilling online her

Faculty of Arts

Arts er et af fire hovedområder på Aarhus Universitet. Arts bidrager til Aarhus Universitets forskning, talentudvikling, videnudveksling og uddannelser.

Med omkring 500 videnskabelige medarbejdere, 260 ph.d.-studerende, 10.500 bachelor- og kandidatstuderende samt 1.500 studerende på efter/videreuddannelse udgør Arts et stærkt og mangfoldigt forsknings- og uddannelsesmiljø.

Arts består af Institut for Kommunikation og Kultur, Institut for Kultur og Samfund, Danmarks institut for Pædagogik og uddannelse, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier. Enhederne huser hver især stærke fagmiljøer og danner udgangspunkt for interdisciplinær forskning og uddannelse.
Fagmiljøerne og uddannelserne på Arts indgår i internationale samarbejder og har et fælles mål om at bidrage til udviklingen af viden, velfærd og kultur i interaktion med det omgivende samfund.

Læs mere på arts.au.dkAarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 40.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,4 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.