Videnskabelige stillinger

3 årig Post Doc til R&D i detection og klassifikation af bløde objekter i landbrugsdomænet 930855

3 årig Post Doc stilling ved Elektronik og computerteknologi, Aarhus Universitet, til R&D i detection og klassifikation af “bløde” objekter i landbrugsdomænet 
 
Du skal primært arbejde med at udvikle detektions- og klassifikationsalgorithmer i landbrugsafgrøder baseret på billeder indsamlet med højhastighedskamerasystemer samt med droner. Du skal i samspil med gruppens deep learning specialister arbejde/forske i genkendelse og kvantificering af eksempelvis kløvergræsforhold eller ukrudtsarter.

Stillingen involverer desuden forskellige myndighedsbetjenings- og virksomhedsopgaver indenfor en bred vifte af signalbehandlingsproblematikker i landbrugsdomænet. Ydermere er faglig sparring med gruppen under ideudviklingen og senere projektansøgningsfasen helt essentiel.

Planlægning, afvikling, analyse og publicering i samspil med resten af gruppen er ligeledes en helt central opgave der skal løses.

Der er finansiering til 3 års ansættelse. Såfremt der fremskaffes yderligere ekstern finansiering indenfor det faglige område som kandidaten skønnes oplagt kvalificeret til, kan forlængelse finde sted op til i alt højst 4 års ansættelse.

• Krav til faglige kvalifikationer

o Ph.D. i signal- og billedanalyse (gerne i landbrugsdomænet)
o Erfaring med machine learning inklusiv deep-learning
o Forsknings- og publikationserfaring indenfor ukrudtsdetektering og -klassificering i landbruget
o Ingeniørmæssig erfaring i landbrugsdomænet indenfor
§ Billedbaseret detektering og klassificering af blandede plantekulturer 
§ Signalbehandling i indlejrede realtidssystemer
o Statistisk analyse og sammenligning af forskellige billedklassificeringsgoritmer
o Kommunikere skrift og tale på dansk og engelsk  

• krav til personlige kvalifikationer
 
o Meget selvstændig
o Være i stand til at planlægge løsningen af et visionbaseret detekterings- og klassificeringsproblem under landbrugsmæssige forhold i marken. Dette inkluderer udpege hvilke eksterne kompetencer der yderlige er brug for, for at løse den givne opgave
o Kunne fungere i teams med eksterne kommercielle projektpartnere, samt sparre med disse.
 
Informationer om arbejdspladsen

o Elektronik og computerteknologi er tæt forbundne ingeniørdiscipliner med fokus på udvikling af hardware og software til intelligente enheder og netværk. Det kan være hardware på både system- og komponentniveau og det kan være mange forskellige typer af software til styring af elektroniske apparater og netværk.
o Udviklingen inden for området har stor indflydelse på vores dagligdag, hvor avanceret teknologi indgår i stadigt flere af de produkter, som mennesker omgiver sig med f.eks. i industrielle processer, hospitaler og i infrastrukturer for information.
o Ved Institut for Ingeniørvidenskab er elektronik og computerteknologi inddelt i syv forskningsområder, som hver har tilknyttet en eller flere forskningsgrupper.
o Stillingen er tilknyttet en uformel gruppe Biosystems Signal Processing indlejret i forskningsområdet Signalprocessing.
§ Biosystems Signal Processing arbejder primært med signalbehandling til sikkerhedssystemer i landbruget samt visionbaseret genkendelse ukrudtsarter og afgrøder i blandede afgrødekulturer.
 
Ansættelsesområde og tjenestested
Ansættelsesområdet er Science and Technology, og tjenestestedet er Institut for Ingeniørvidenskab, Finlandsgade 22, 8200 Aarhus N.
 
Yderligere oplysninger om stillingen:
Seniorforsker Rasmus Nyholm Jørgensen, rnj@eng.au.dk, tlf. 2162 8277. 
Application procedure
Short-listing is used. This means that after the deadline for applications and with the assistance from the assessment committee chairman, and the appointment committee if necessary, the head of department selects the candidates to be evaluated. All applicants will be notified whether or not their applications have been sent to an expert assessment committee for evaluation. The selected applicants will be informed about the composition of the committee, and each applicant is given the opportunity to comment on the part of the assessment that concerns him/her self. Once the recruitment process is completed a final letter of rejection is sent to the deselected applicants, including the main considerations emphasized during the selection process.

Formalities and salary range

Science and Technology refers to the Ministerial Order on the Appointment of Academic Staff at Danish Universities under the Danish Ministry of Science, Technology and Innovation.

The application must be in English and include a curriculum vitae, degree certificate, a complete list of publications, a statement of future research plans and information about research activities, teaching portfolio and verified information on previous teaching experience (if any). Guidelines for applicants can be found here.

Appointment shall be in accordance with the collective labour agreement between the Danish Ministry of Finance and the Danish Confederation of Professional Associations. Further information on qualification requirements and job content may be found in the Memorandum on Job Structure for Academic Staff at Danish Universities. Salary depends on seniority as agreed between the Danish Ministry of Finance and the Confederation of Professional Associations.

All interested candidates are encouraged to apply, regardless of their personal background.

Aarhus University offers Relocation service to International researchers. You can read more about it here.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

11.10.2017
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 40.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,4 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.