Videnskabelige stillinger

Center for Journalistiske Universitetsuddannelser (CJU), Aarhus Universitet, søger en ny leder 931381

Intern opslag
 
Center for Journalistiske Universitetsuddannelser (CJU), Aarhus Universitet, søger en ny leder
 
Der søges en centerleder, som har til opgave, at styrke og videreudvikle den faglige bredde som kendetegner Center for Journalistiske Universitetsuddannelser.
 
CJU er et samarbejde mellem de 2 uddannelsesinstitutioner – Aarhus Universitet og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og er administrativt placeret under hovedområdet Arts, men har sin egen bestyrelse, som er nedsat af rektor/universitets ledelse. 
 
Centerlederposten ønskes udpeget internt med en videnskabelig medarbejder fra BSS eller Arts på mindst lektorniveau pr. 1. november 2017 eller snarest derefter.
 
I henhold til centrets vedtægter udpeges lederen af centret for en 5-årig periode.
 
Centerlederfunktionen
I din rolle som centerleder skal du formidle og stimulere samarbejdet mellem de deltagende hovedområder og institutioner, samt sikre den faglige forankring og videreudvikling af centrets uddannelser. Du skal sikre, at der skabes synergi og udvikling inden for centrets opgaveområder og varetage samarbejdet med både bestyrelsen og det internationale Board of studies, der er ansvarlig for den tværnationale Mundus Journalism kandidatgrad

Væsentlige opgaver for den kommende centerleder vil være at styrke forskning og uddannelsernes kvalitet, markedsplacering samt at søge nye muligheder og sammenhænge på tværs af fag- og institutioner. I den kommende periode vil du som centerleder skulle have særligt fokus på at styrke forskningssamarbejdet mellem fag og institutioner. Stillingen giver således gode muligheder for videre kompetenceudvikling inden for internationale samarbejder, faglig ledelse og uddannelsesledelse.

Der vil ved ansættelsen desuden blive lagt vægt på, at du som centerleder har et stort drive, har en involverende ledelsesstil og er god til at skabe relationer internt og eksternt.

Der forventes således en høj grad af selvstændighed og beslutningskompetence.
Der er ikke personaleledelse i centerlederfunktionen, men som centerleder vil du have økonomi- og budgetansvar i relation til centrets drift.
 
Kvalifikationer
Som ansøger skal du være bedømt mindst lektorkvalificeret og kunne dokumentere faglige kompetencer inden for medier og journalistik samt praktisk erfaring med uddannelsesledelse og –udvikling.
Det vil desuden være en fordel, at du har erfaring med og evne til at agere i internationale samarbejder.
 
Ansøgningen
Ansøgningen skal indeholde afsnit med:
  • Redegørelse for forskningsmæssige kvalifikationer i forhold til opslaget
  • Redegørelse for ansøgerens erfaring med ledelse/uddannelsesledelse og –udvikling.
Ansøgningen suppleres med følgende bilag:
  • Curriculum vitæ
  • Forskningsportfolio og publikationsliste
  • Undervisningsportfolio / som angivet i vejledningen for ansøgere se http://arts.au.dk/om-arts/ledige-stillinger/ansoegningsvejledning/
Yderligere oplysninger
Yderlige oplysninger om stillingen kan få ved henvendelse til centrets bestyrelsesformand, Henrik Berggreen, DMJX, tlf. 30623589.
 
Om Center for Journalistiske Universitetsuddannelser (CJU)
Centrets opgaver er styring og videreudvikling af samarbejdet mellem Arts og Business and Social Science på Aarhus Universitet - og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX). Centret står for planlægning, drift og udvikling af uddannelser (og fag), der udbydes i fællesskab mellem disse tre enheder. 
 
Centret står for udbuddet af en række uddannelser, der udbydes nationalt og internationalt. Erasmus Mundus kandidatuddannelsen Journalism, Media and Globalisation er en kandidatuddannelse som Aarhus Universitet udbyder i samarbejde med universiteter i Amsterdam, Hamburg, London og Swansea med partnere i Berkeley USA, Sydney Australien og Santiago Chile. Centret varetager også cand.public-uddannelsen, der er en dansksproget, journalistisk kandidatuddannelse. Hertil kommer en række mindre uddannelser. Uddannelserne optager årligt omkring 300 studerende.
 
CJU administreres af en fuldtids centerkoordinator og bistås af studielederen ved Institut for Kommunikation og Kultur.
 
Ansøgningsfristen er 15. oktober 2017
 
Formalia
Efter udløb af opslaget nedsættes et indstillingsudvalg bestående af medlemmer fra centrets bestyrelse. Herefter indstilles til dekanen på ARTS, som efterfølgende udpeger den nye leder af CJU.
 
Som centerleder frikøbes man til centrets arbejde med op til 60% fra undervisnings- og administrationsforpligtigelser ved en VIP-stilling ved Aarhus Universitet.  
 
Det gives et funktionstillæg i stillingen. 

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

15.10.2017
Søg stilling online her

Faculty of Arts

Arts er et af fire hovedområder på Aarhus Universitet. Arts bidrager til Aarhus Universitets forskning, talentudvikling, videnudveksling og uddannelser.

Med omkring 500 videnskabelige medarbejdere, 260 ph.d.-studerende, 10.500 bachelor- og kandidatstuderende samt 1.500 studerende på efter/videreuddannelse udgør Arts et stærkt og mangfoldigt forsknings- og uddannelsesmiljø.

Arts består af Institut for Kommunikation og Kultur, Institut for Kultur og Samfund, Danmarks institut for Pædagogik og uddannelse, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier. Enhederne huser hver især stærke fagmiljøer og danner udgangspunkt for interdisciplinær forskning og uddannelse.
Fagmiljøerne og uddannelserne på Arts indgår i internationale samarbejder og har et fælles mål om at bidrage til udviklingen af viden, velfærd og kultur i interaktion med det omgivende samfund.

Læs mere på arts.au.dkAarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.