Videnskabelige stillinger

Post doc indenfor statistisk analyse af genomiske cancer data ved Molekylær Medicinsk Afdeling 931673

En 9 måneders tidsbegrænset post doc stilling i prof. Jakob Skou Pedersens Bioinformatik gruppe ved Molekylær Medicinsk Afdeling ved Aarhus Universitets Hospital, Skejby ønskes besat. Forventet tiltrædelse er 24. oktober 2017 eller snarest derefter.

Stillingen er del af et større forskningsprojekt omkring analyse af cancer hel-genoms data, hvor der søges en statistiker til udvikling og anvendelse af computationelle metoder til analyse af genomiske cancer data. Mere konkret vil fokus være på at identificere DNA-repair gener der bliver perturberet under cancer udviklingen og karakterisere de mutationsmønstre det giver ophav til. Ansøger skal have en stærk statistisk baggrund og være god til at programmere. Derudover bør vedkommende have tidligere erfaring med analyse genomiske cancer-data og specifikt med modellering af mutations processer.

For yderligere information kontakt Professor Jakob Skou Pedersen på e-mail: jakob.skou@clin.au.dk

Kvalifikationskrav

Ansættelse som post doc forudsætter videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau.

Formalia og henvisninger

 • Vedrørende ansættelsesproceduren henvises til ministeriets Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter.
 • Ansættelse sker i henhold til Akademikerne.
 • Aflønning sker i overensstemmelse med ovenstående og Lønkatalog for medarbejdere ved Health.
 • Vedrørende kvalifikationskrav og stillingsindhold henvises til stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter.

  Ansøgning

  Ansøgningen skal vedlægges curriculum vitae, eksamensbevis, publikationsliste, forskningsplan samt undervisningsportfolio. Op til 10 af de for stillingen mest relevante publikationer skal medsendes. Såfremt du har en fagkyndig udtalelse inden for samme stillingsbetegnelse (udarbejdet efter 1. marts 2016 på AU, Health), kan denne vedhæftes ansøgningen.

  Vedrørende ansøgning og bilag hertil henvises til fakultetets Vejledning for ansøgere samt AU’s Vejledning til anvendelse af undervisningsportfolio.

  Det fagkyndige udvalg kan beslutte at inddrage ikke indsendt materiale i forbindelse med udvalgsarbejdet. Ansøgeren vil i givet fald blive underrettet herom og da være forpligtet til at indsende materiale, medmindre ansøgningen trækkes tilbage.

  Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

  Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

 • Ansøgningsfrist

  Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

  18.10.2017
  Søg stilling online her

  Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 40.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,4 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.