Videnskabelige stillinger

2-year postdoc position in circuit neuroscience at the Center for Proteins in Memory (PROMEMO) 932402

The new Center for Proteins in Memory (PROMEMO) at Aarhus University invites applications for a postdoc position in circuit neuroscience. The position is funded by The Danish National Research Foundation and is initially for two years with the possibility of extension. The preferential starting date is 1 January 2018.

The aim of the project is to progress our understanding of memory proteins and their role on synaptic plasticity and behavior, and more specifically to elucidate the role of synaptic plasticity proteins at mammalian amygdala networks. The applicant will perform cell electrophysiological/ optogenetic experiments in rodent amygdala and emotional-related circuits (e.g., Bazelot et al., Neuron, 2012; 2015; Capogna, Curr Opinion Neurobiol., 2014; Bocchio et al, Neuron, 2017).

The ideal candidate has experience in electrophysiology and optogenetics in vivo and/or in vitro. A PhD degree in Neuroscience or related subjects is required. The successful applicant is expected to be able to manage the project, develop novel technical approaches, conduct firm, kind and thorough supervision and be a good team player.

The working place will be the Department of Biomedicine at Aarhus University and will be part of a multidisciplinary Center of Excellence addressing memory from a variety of angles.

For further information contact Professor Marco Capogna, e-mail: marco.capogna@biomed.au.dk.
Kvalifikationskrav

Ansættelse som post doc forudsætter videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau.

Formalia og henvisninger

 • Vedrørende ansættelsesproceduren henvises til ministeriets Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter.
 • Ansættelse sker i henhold til Akademikerne.
 • Aflønning sker i overensstemmelse med ovenstående og Lønkatalog for medarbejdere ved Health.
 • Vedrørende kvalifikationskrav og stillingsindhold henvises til stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter.

  Ansøgning

  Ansøgningen skal vedlægges curriculum vitae, eksamensbevis, publikationsliste, forskningsplan samt undervisningsportfolio. Op til 10 af de for stillingen mest relevante publikationer skal medsendes. Såfremt du har en bedømmelse inden for samme stillingsbetegnelse (udarbejdet efter 1. marts 2016 på AU, Health), kan denne vedhæftes ansøgningen.

  Vedrørende ansøgning og bilag hertil henvises til fakultetets Vejledning for ansøgere samt AU’s Vejledning til anvendelse af undervisningsportfolio.

  Bedømmelsesudvalget kan beslutte at inddrage ikke indsendt materiale i forbindelse med udvalgsarbejdet. Ansøgeren vil i givet fald blive underrettet herom og da være forpligtet til at indsende materiale, medmindre ansøgningen trækkes tilbage.

  Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

  Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

 • Ansøgningsfrist

  Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

  31.10.2017
  Søg stilling online her

  Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 40.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,4 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.