Videnskabelige stillinger

Ingeniør søges til Ingeniørdocentstilling inden for Elektrisk Energiteknologi 934318

Ingeniør søges til Ingeniørdocentstilling inden for Elektrisk Energiteknologi 

Er du visionær og udviklingsorienteret, og vil du være med til at forme og uddanne en ny generation af danske ingeniører?

Kan du lide at udfordre dig selv fagligt, og flytte dine visioner fra tanke til handling i samarbejde med kolleger, forskningsgrupper og erhvervsliv?

Ser du dig selv som formidler i et læringsmiljø, hvor der lægges vægt på, at studerende kombinerer teori med praksis i et tæt samarbejde med erhvervslivet?

Arbejder du med Elektrisk Energiteknologi? Har du erfaring med vedvarende energi, vindkraft, etc. dens elektriske design, samt integration af disse systemer i elektrisk energiforsyningen? Kender du til systemstabiliteten, power converter design, kontrol og operation? Så har du her muligheden for et utraditionelt karrierevalg.

På en arbejdsplads med rum til fordybelse og plads til begejstring ansættes pr. 1. januar 2018 en Ingeniørdocent indenfor Elektrisk Energiteknologi. Stillingen er forankret ved hovedområdet Elektronik og Computerteknologi på Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet.

Din arbejdsdag vil være i Aarhus N, som en del af Katrinebjergs’ faglige miljø blandt ingeniører, forskere, studerende, undervisere, iværksættere og virksomheder.

Du kommer til at tage del i arbejdet med at forme et innovativt vidensmiljø i vækst, og du skal sammen med dine kollegaer, bidrage til at styrke Ingeniørhøjskolens udviklings- og undervisningsaktiviteter på diplomingeniøruddannelsen indenfor Elektrisk Energiteknologi.

Hovedopgaverne består i at bidrage til ASE’s undervisnings- og udviklingsaktiviteter. Det vægtes højt, at kandidaten har interesse i og kompetence til at bidrage aktivt til eksterne industrielle udviklingsaktiviteter samt til interne studiemæssige udviklingsaktiviteter. Du vil på diplomingeniørstudiet i Elektrisk Energiteknologi blive fagligt forankrende for uddannelsens profil inden for vedvarende energi og integration af elektriske energisystemer, og du skal arbejde med undervisning i en integreret problembaseret læringsplan.

Vi forventer at du motiveres af at arbejde med faglig formidling. Du skal kende til undervisning og forstå at undervise i øjenhøjde og på et fagligt højt niveau. Dine udviklingsaktiviteter skal inspirere og motivere studerende og kollegaer til at samarbejde om projekter der er på internationalt konkurrencedygtigt plan. I sammenhæng med Ingeniørhøjskolens og fagområdets strategi får du mulighed for at definere dit faglige udviklingsfelt og folde det ud i vores laboratorier og værksteder.

Du tager del i ansvaret for de faglige områder:

• Vedvarende energikilder og energiproduktion
• Integration af elektriske energisystemer
• Elektrisk systemstabilitet
• Spændingskvalitet
• Elektriske motorer og generatorer
• Frekvensomformer design, kontrol og regulering
• Vindkraft og vindkraftværker

Du har erfaring med:

• Integration af vedvarende energisystemer, især vindkraftværker i elforsyningen
• Elektrisk systemstabilitet – analyse, test og modellering i bl.a. PowerFactory
• Spændingskvalitet
• SCADA systemer – samt kontrol og regulering af elektriske energisystemer  
• Analyse, modellering og design af vindkraftværkernes elektriske drive systemer
• Frekvensomformer (Power converter) design, verifikation, produktion, samt modellering og regulering
• Tekniske forskrifter, nettilslutningsbetingelser og standarder på området – nationalt og internationalt

Om dig:

• Du er uddannet civilingeniør gerne suppleret med en ph.d. grad
• Du arbejder med en faglig nysgerrighed, der bidrager til udvikling af viden og netværk inden for området elektrisk energiteknologi
• Du har flere års erhvervserfaring fra en dansk eller international virksomhed
• Du har et stort national og international netværk på ovennævnte områder
• Du har dokumenteret stærke undervisnings- og formidlingsevner
• Du kan udvikle eksperimentelle undervisningsaktiviteter, der modsvarer vores undervisningslaboratorier på Katrinebjerg
• Du kan initiere og være ansvarlig for udviklingsprojekter, samt aktivt indgå i forskningsprojekter
• Du kan undervise og vejlede på dansk og engelsk
• Du kan begå dig på tysk

Du ansættes på Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet. Arbejdssted er Finlandsgade 22, 8200 Aarhus N.

Ansøgere med dokumenteret erhvervserfaring samt andre relevante kompetencer inden for et eller flere af fagområderne relevant for den opslåede stilling vil blive foretrukket. Den rette kandidat til jobbet har en uddannelse på kandidatniveau med flere års relevant erhvervserfaring.

Yderligere information om stillingen kan fås ved henvendelse til udviklingschef Mikael Bergholz Knudsen, 2174 5355 eller mailto: mbk@ase.au.dk

Formalia Ansøgningen skal indeholde CV, eksamensbevis, undervisningsportefølje. Øvrige informationer om kvalifikationskrav samt stillingsindhold forefindes i Cirkulære om Stillingstruktur ved diplomingeniøruddannelsen og eksportingeniøruddannelsen. Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation.
Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

03.11.2017
Søg stilling online her

 

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 40.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,4 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.