Videnskabelige stillinger

Adjunkt/lektor(ing) til Institut for Forretningsudvikling og Teknologi ved Aarhus BSS 937738

Institut for Forretningsudvikling og Teknologi ved Aarhus BSS, Aarhus Universitet søger én eller flere undervisere til forretningsingeniørområdet og studentervæksthuset Business Factory
 
Stillingen er som udgangspunkt på fuld tid dog med mulighed for ansættelse på deltid efter nærmere aftale.  
 
Stillingen er til besættelse pr. 1. januar 2018 eller efter aftale. 

Jobbeskrivelse
Som adjunkt/lektor(ing) er du tiltænkt en central rolle i den videre udvikling af  studentervæksthus Business Factory, ligesom du vil skulle undervise på Business Development Engineer-studiet (BDE), hvor undervisningssproget er dansk. I de kommende år forventes det, at arbejdstiden vil være delt ligeligt mellem Business Factory og BDE-studiet, men på længere sigt kan denne fordeling blive ændret. 
 
Business Factory er Danmarks måske ældste virksomhedsinkubator og arnested for en lang række succesfulde virksomhedsopstarter. Vi søger en engageret person med iværksættererfaring eller ledelseserfaring på strategisk niveau, der kan være med til at drive den videre udvikling af Business Factory samt bidrage til vores studerendes succes udi iværksætteri. 
 
De studerende på BDE-studiet påbegynder uddannelsen med en forståelse og interesse for teknologi, som styrkes i løbet af deres studie, samtidig med at de opbygger et kendskab til forretningsudvikling. Vi søger derfor en kollega, der brænder for at undervise i en ingeniørmæssig kontekst i spændingsfeltet mellem teknologi og forretning. Det er således vigtigt, at du har erfaring med ét eller flere af følgende fagområder:
 
•Fysisk produktudvikling (f.eks. konstruktion, mekanik, materialelære, simulering, industrielt design)
•Digital produktudvikling (f.eks. WEB-programmering, APP-programmering, e-business)
•Ledelse og innovation (f.eks. strategisk ledelse, projektledelse, organisationsteori, personlig kompetenceudvikling, SCM)
•Innovation og iværksætteri (f.eks. entreprenørskab, innovationsledelse, konceptudvikling)
 
Dine kvalifikationer
Den optimale kandidat til jobbet har en relevant civilingeniøruddannelse samt minimum 3 års relevant erfaring (alternativt diplomingeniøruddannelse med stærk erhvervserfaring, gerne suppleret med løbende efteruddannelse). Det vil være en fordel, hvis du har undervisningserfaring på minimum bachelorniveau, erfaring med egen eller andres iværksætteri samt ledelseserfaring på strategisk niveau. Da undervisningen på uddannelsen foregår på dansk, er det desuden et krav, at du kan begå dig på dansk både mundtligt og skriftligt. 
 
Afhængig af tidligere erfaring og kvalifikationer vil ansættelse ske som enten adjunkt(ing) eller lektor(ing).
 
Hvem er vi?
Institut for Forretningsudvikling og Teknologi er et satellitinstitut ved Aarhus BSS beliggende i Herning. Instituttet udmærker sig inden for fagområderne ingeniørvidenskab, erhvervsøkonomi, virksomhedsledelse og kommunikation og multimedier. Vores uddannelser er baseret på tværfagligt samarbejde og nærhed til de studerende og det omkringliggende erhvervsliv. Instituttet har ca. 1.700 studerende. 
 
Besøg vores hjemmeside for mere information om Institut for Forretningsudvikling og Teknologi på: http://btech.au.dk/
 
Arbejdssted
Arbejdsstedets adresse er Birk Centerpark 15, 7400 Herning.
 
Yderligere information
Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte viceinstitutleder Jan Laursen, Tlf.: +45 6162 0208, E-mail: janl@btech.au.dk
 
Hvis du har behov for hjælp til at uploade din ansøgning eller har spørgsmål vedr. rekrutteringsprocessen, bedes du kontakte HR-supporter Anne Arnfeldt Källberg, Tlf.: +45 8715 2456, E-mail: aak@au.dk 

Kvalifikationskrav
Ansættelse som adjunkt forudsætter kandidat- eller ingeniøruddannelse samt tre års relevant praktisk erfaring eller erhvervet ph.d.-grad. Kvalifikationsniveauet for lektorer skal svare til det, der opnås på grundlag af en 3-årig ansættelse som adjunkt, men vil også kunne være opnået på anden måde f.eks. gennem erhvervserfaring.
 
Det er et krav for at opnå varig ansættelse som lektor ved Aarhus BSS, at ansøgeren forud for ansættelsen har gennemført fakultetets kursus i vejledning samt fakultetets kursus i blended Learning – Go Online, ved Center for Undervisning og Læring. Har ansøgeren ikke gennemført kurserne inden ansættelsen, vil ansættelsen blive betinget af, at kurserne gennemføres inden for fem år.
 
Ansættelsesgrundlag 
 
Stillingsindhold og kvalifikationskrav er yderligere beskrevet i cirkulære om stillingsstruktur ved diplomingeniøruddannelsen og eksportingeniøruddannelsen.  
 
Ansøgningsprocedure
Når du søger denne stilling skal nedenstående vedlægges:  
 
•Ansøgning 
•Curriculum Vitae
•Eksamensbevis
•Evt. undervisningserfaring kan med fordel dokumenteres ved fremsendelse af en undervisningsportfolio. De nærmere krav til dokumentationen findes her
•Der kan også vedlægges en publikationsliste hvor op til 3 af de for stillingen mest relevante publikationer kan medsendes. Det bemærkes, at ved påberåbte arbejder, hvortil der er medforfattere, skal der medfølge en medforfattererklæring om ansøgers andel i fællesarbejdet.
 
Materiale, der ikke kan uploades sammen med ansøgningen, kan indsendes i 5 eksemplarer til Aarhus BSS HR & Ph.d., Aarhus Universitet, Tåsingegade 1, 2. sal, 8000 Aarhus C.  

Ansættelsesprocessen
Efter ansøgningsfristens udløb vurderes ansøgerne, og der udarbejdes en fagkyndig udtalelse. Der gøres opmærksom på, at bedømmelsen af ansøgerne udelukkende sker på baggrund af det materiale, som er modtaget inden ansøgningsfristens udløb.
 
Alle interesserede opfordres til at søge uanset personlig baggrund.
 

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

22.11.2017
Søg stilling online herAarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.