Videnskabelige stillinger

To studieadjunkturer i Idræt på Aarhus Universitet 938817

Ved Sektion for Idræt, Institut for Folkesundhed, Health, er to 3-årige stillinger som studieadjunkt inden for det praktisk-teoretiske område ledige til besættelse pr. 1. februar 2018. Der er tale om to halvtidsstillinger. 

Stillingerne omfatter undervisning inden for boldspil og boldbasis samt teoretisk undervisning, eksempelvis inden for præstationsoptimering, idrætspædagogik, undervisning og formidling. Endvidere er der til stillingen knyttet vejledning, udviklingsarbejde og uddannelseskoordinative funktioner primært i relation til bacheloruddannelsen på Sektion for Idræt. 
Hertil kommer funktioner i tilknytning til udvikling af et undervisnings- og vidensnetværk inden for det praktisk-teoretiske område. 

Der lægges i vurderingen af ansøgningerne især vægt på:
- Teoretisk indsigt i ét eller flere af fagområderne boldspil og boldbasis
- Indsigt i ét eller flere idrætsteoretiske områder (idrætspædagogik, præstationsoptimering samt undervisning og formidling)
- Undervisningserfaring inden for et eller flere af de nævnte fagområder
- Formidlingsevner i relation til fagområderne
- Indsigt i og erfaring med kursusplanlægning
- Erfaring med udviklingsorienteret arbejde.

Kvalifikationskravet er en afsluttet kandidatuddannelse. 

Kontaktoplysninger
Yderligere oplysninger om stillingens faglige indhold kan fås ved henvendelse til Studieleder, Kristian Raun Thomsen, tlf.: 40123038, e-mail: thomsen@ph.au.dk.

Formalia og henvisninger

 • Vedrørende ansættelsesproceduren henvises til ministeriets Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter.
 • Ansættelse sker i henhold til Akademikerne.
 • Aflønning sker i overensstemmelse med ovenstående og Lønkatalog for medarbejdere ved Health.
 • Vedrørende kvalifikationskrav og stillingsindhold henvises til stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter.

  Ansøgning

  Ansøgningen skal vedlægges curriculum vitae, eksamensbevis, publikationsliste, forskningsplan samt undervisningsportfolio. Op til 10 af de for stillingen mest relevante publikationer skal medsendes. Såfremt du har en bedømmelse inden for samme stillingsbetegnelse (udarbejdet efter 1. marts 2016 på AU, Health), kan denne vedhæftes ansøgningen.

  Vedrørende ansøgning og bilag hertil henvises til fakultetets Vejledning for ansøgere samt AUs Vejledning til anvendelse af undervisningsportfolio.

  Bedømmelsesudvalget kan beslutte at inddrage ikke indsendt materiale i forbindelse med udvalgsarbejdet. Ansøgeren vil i givet fald blive underrettet herom og da være forpligtet til at indsende materiale, medmindre ansøgningen trækkes tilbage.

  Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

  Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

 • Ansøgningsfrist

  Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

  20.11.2017
  Søg stilling online her

  Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.