Videnskabelige stillinger

Videnskabelig assistent ved Institut for Biomedicin 939750

En tidsbegrænset stilling som videnskabelig assistent er ledig ved Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet, med begyndelse 1. januar 2018. 

Stillingen har en varighed af 12 måneder med mulighed for forlængelse og omfatter studier af mikromiljøets betydning i brystkræftvæv med særligt fokus på purinerg signalering: ATP og andre nukleotider forekommer i høj koncentration i interstitiet af solide tumorer, og det er målet at undersøge den funktionelle konsekvens heraf for bl.a. kræftcellers delingsfrekvens og overlevelse samt for brystkræftudvikling in vivo. 

Der vil blive lagt vægt på tidligere erfaring med dyreeksperimentelle målinger in vivo – herunder gerne eksperimentelle modeller for kræft – og relevant in vitro erfaring herunder med fluorescensmikroskopi. 

For yderligere information kan lektor Ebbe Bødtkjer kontaktes på eb@biomed.au.dk
Kvalifikationskrav

Ansættelse som videnskabelig assistent forudsætter kvalifikationer på kandidatniveau.

Formalia og henvisninger

 • Vedrørende ansættelsesproceduren henvises til ministeriets Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter.
 • Ansættelse sker i henhold til Akademikerne.
 • Aflønning sker i overensstemmelse med ovenstående og Lønkatalog for medarbejdere ved Health.
 • Vedrørende kvalifikationskrav og stillingsindhold henvises til stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter.

  Ansøgning

  Ansøgningen skal vedlægges curriculum vitae, eksamensbevis samt evt. publikationsliste og undervisningsportfolio. Op til 10 af de for stillingen mest relevante publikationer kan medsendes. Såfremt du har en fagkyndig udtalelse inden for samme stillingsbetegnelse (udarbejdet efter 1. marts 2016 på AU, Health), kan denne vedhæftes ansøgningen.

  Vejledning for ansøgere samt vejledning i udfyldelse af ansøgningsformular kan ses her.

  Vedrørende udarbejdelse af eventuel undervisningsportfolio henvises til universitetets Vejledning til anvendelse af undervisningsportfolio.

  Det fagkyndige udvalg kan beslutte at inddrage ikke indsendt materiale under bedømmelsen. Ansøgeren vil i givet fald blive underrettet herom og da være forpligtet til at indsende materiale, medmindre ansøgningen trækkes tilbage.

  Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

  Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

 • Ansøgningsfrist

  Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

  21.11.2017
  Søg stilling online her

  Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.