Videnskabelige stillinger

Lektor/adjunkt til trafikal infrastruktur, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet 952535

Lektor/adjunkt til trafikal infrastruktur

Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet søger en ingeniør til undervisning og udvikling af specialiseringen ”Trafikal Infrastruktur” til Ingeniørhøjskolens bygningsuddannelser - en underviser med lyst til udvikling og med erfaring i trafikal infrastruktur.

Stillingen forventes besat 1. marts 2018 eller snarest derefter.

Fra 1. til og med 3. semester opbygges en grundlæggende ingeniørfaglighed, hvorefter der fra 4. semester vælges et af specialerne bærende konstruktioner, energi og indeklima, geostatik, byggeproduktion, infrastruktur (trafik) eller miljøteknik.

Vores nye underviser vil skulle varetage undervisningsopgaver i infrastrukturfagene på såvel de indledende semestre og på specialiseringen. Arbejdet vil bestå af undervisning, vejledning, administration og udviklingsopgaver i samarbejde med erhvervslivet. Vi har fokus på pædagogisk og faglig udvikling med henblik på at fastholde og udvikle en praksisnær uddannelse. 

Din profil:

•    uddannet diplom- eller civilingeniør evt. suppleret med en ph.d.-grad
•    erhvervserfaring inden for planlægning, projektering og udførelse af vej- eller jernbaneprojekter
•    erfaring med digitale projekteringsværktøjer
•    motiveret for at undervise og vejlede studerende
•    gerne undervisningserfaring
•    interesseret i at arbejde med generel kompetenceudvikling af de studerende.
•    lyst til at deltage aktivt i et dynamisk underviserteam
•    vil deltage i udviklingsopgaver og vedligeholde netværk med myndigheder og erhvervsvirksomheder
•    kunne drive og udvikle infrastrukturspecialiseringen

Vi tilbyder et spændende og dynamisk job med gode kollegaer og en bred kontaktflade til såvel studerende som virksomheder. Du vil fleksibel kunne planlægge dit arbejde i samarbejde med kolleger og ledelse. Din arbejdsplads er i de nye og attraktive omgivelser i Navitas bygningen ved Aarhus havnefront. Er du ny underviser, vil du sideløbende med, at du begynder at undervise, blive uddannet i anvendelsen af moderne pædagogiske og didaktiske værktøjer, som skal understøtte den optimale læringsproces for vore studerende.

Du ansættes på Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet. Arbejdssted er Navitas, Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til gruppeleder,  ingeniør Lisbet Holst, tlf. +45 5194 7215, e-mail lho@ase.au.dk Formalia Ansøgningen skal indeholde CV, eksamensbevis, undervisningsportefølje. Øvrige informationer om kvalifikationskrav samt stillingsindhold forefindes i Cirkulære om Stillingstruktur ved diplomingeniøruddannelsen og eksportingeniøruddannelsen. Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation.
Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

05.02.2018
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.