Videnskabelige stillinger

Forskningsassistent ved Institut for Statskundskab 953475

Institut for Statskundskab, Aarhus BSS, Aarhus Universitet, søger en forskningsassistent til forskningsprojektet ’Political Parties’ Institutional Legitimacy’ (PartyLeg).

Stillingen er en 1-årig fuldtidsstilling. Den er finansieret af Aarhus Universitets Forskningsfond og Aarhus Universitet.

Stillingen er placeret hos Institut for Statskundskab, Aarhus BSS, Aarhus Universitet. Ansættelsestidspunkt 15. marts 2018 eller snarest derefter.


PartyLeg

PartyLeg undersøger politiske partiers institutionelle legitimitet og dens kilder i Vesteuropa. I en tid, hvor populismen er på fremmarch, og etablerede politiske partier kæmper for at nå vælgerne, virker det, som om de politiske partier mangler institutionel legitimitet. Der mangler overensstemmelse mellem vælgernes forventninger til partierne på den ene side og partiernes adfærd på den anden. Projektets ambition er at udvikle begrebet om partilegitimitet og teoretiske forklaringer på variation heri. Disse teorier efterprøves ved at kombinere parti- og individdata.
Projektet kombinerer forskning i partirepræsentation og –organisation med den offentlige opinion i syv vesteuropæiske lande (Danmark, Frankrig, Tyskland, Holland, Polen, Spanien og Storbritannien).

Forskningsprojektet er finansieret af Aarhus Universitets Forskningsfond (AUFF) i perioden januar 2018 til december 2020 og ledes af lektor Ann-Kristin Kölln.

Stillingen er en glimrende mulighed for at udvikle forskningsspørgsmål og kvantitative forskningsmetoder inden for forskningsområderne partipolitik, politisk repræsentation og politisk adfærd. Og det kan være et springbræt til at udvikle et ph.d. projektforslag indenfor disse områder.


Ansøgerens kvalifikationer

Forskningsassistenten vil være involveret i alle projektets aspekter, inklusiv spørgeskemadesign og dataindsamling. Vi forventer, at ansøgerne har (eller er tæt på at færdiggøre) en kandidatgrad i statskundskab eller et lignende samfundsvidenskabeligt område, er interesserede i teamwork inden for PartyLegs fokusområde. Det vil være en fordel med dokumenteret erfaring med surveyforskning samt kvantitativ dataanalyse.


Hvem er vi?

Institut for Statskundskab er et af seks institutter på Aarhus BSS, som er et af fire fakulteter på Aarhus Universitet.

Institut for Statskundskab lægger vægt på at have en dynamisk og fleksibel forsknings- og undervisningsprofil, der er kendetegnet ved pluralisme og åbenhed. Vi har et ambitiøst forsknings- og undervisningsmiljø med ca. 90 akademiske medarbejdere og 50 ph.d.-studerende.

Instituttets forskning repræsenterer forskellige discipliner og metoder inden for statskundskaben. Dette gør, at vi kan fokusere på nye fænomener, så snart de dukker op i den nationale og internationale politiske arena, og at vi kan bidrage aktivt til udviklingen af disciplinen. Vi lægger også vægt på at kommunikere vores forskningsresultater til det politisk-administrative system og til offentligheden generelt.

Se http://ps.au.dk for flere informationer om Institut for Statskundskab.


Kontakt

Kontakt Ann-Kristin Kölln (koelln@ps.au.dk) for mere information om projektet inkl. projektbeskrivelse.

Hvis du har brug for hjælp til at uploade din ansøgning eller har spørgsmål om rekrutteringsprocessen, kan du kontakte Regitze Arnbjerg, rma@au.dk telefon 87152174.

Kvalifikationskrav
Ansættelse som videnskabelig assistent forudsætter en kandidatuddannelse.

Ansættelsesgrundlag
Ansættelse sker i henhold til bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter samt cirkulære om overenskomst for akademikere i staten.

Stillingsindhold og kvalifikationskrav er yderligere beskrevet i cirkulære om ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale ved universiteter.

Ansøgningsprocedure
Det er obligatorisk at vedhæfte nedenstående, når du søger denne stilling:

Ansøgning
Curriculum Vitae. Du opfordres til at angive eventuelle orlovsperioder uden forskningsaktivitet, herunder fx barselsorlov, da dine forskningsaktiviteter vurderes i forhold til din reelle forskningstid
Uddannelse (Eksamensbevis kandidat-, ph.d.- og evt. doktorgrad)

Desuden kan der til ansøgningen medsendes:

Publikationsliste (de medsendte publikationer skal være tydeligt markeret på publikationslisten)
Publikationer. Op til 3 publikationer kan medsendes. I tilfælde af flere forfattere vedlægges en medforfattererklæring om ansøgers andel i fællesarbejdet med tilsagn fra medforfatterne. Denne blanket kan bruges til formålet
Undervisningsportfolio. De nærmere krav til dokumentationen findes her.

Materiale, der ikke kan uploades sammen med ansøgningen, kan indsendes i 3 eksemplarer til Aarhus BSS HR & Ph.d., Aarhus Universitet, Tåsingegade 1, 2. sal, 8000 Aarhus C.

Læs mere om, hvordan du søger en videnskabelig stilling ved Aarhus BSS her.

Bedømmelsesprocessen
Efter ansættelsesfristens udløb nedsættes et bedømmelsesudvalg. Der gøres opmærksom på, at bedømmelsen af ansøgerne udelukkende sker på baggrund af det materiale, som er modtaget inden ansøgningsfristens udløb. For yderligere information se guidelines for assessment committees, Aarhus BSS.

Alle interesserede opfordres til at søge uanset personlig baggrund.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

31.01.2018
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.