Videnskabelige stillinger

Akademisk koordinator til Hospitalsenhed Midt 953613

Institut for Klinisk Medicin har – i et tæt samarbejde med hospitalerne – det overordnede ansvar for forskning samt undervisning af medicinstuderende i hospitalsregi i Region Midtjylland. Hovedparten af forskningen foregår på Aarhus Universitetshospital, men med stigende aktivitet på regionshospitalerne. Til at integrere forskningssamarbejdet mellem universitetshospitalet og regionshospitalerne i rammen af Institut for Klinisk Medicin er der ansat en akademisk koordinator til hver hospitalsenhed i Region Midtjylland.

Der søges en akademisk koordinator til Hospitalsenhed Midt, som kombineres med en forskningschefstilling på Hospitalsenhed Midt, med forventet tiltrædelse pr. 1. april 2018 eller snarest derefter.

Som akademisk koordinator forventes det, at du varetager følgende opgaver:

• Arbejdet som overordnet facilitator og koordinator for forskningsindsatsen på regionshospitalsenheden
• Strategisk rådgivning af afdelings- og hospitalsledelsen mht. forskningsindsatsen
• Rådgivning om hospitalets forskningsbudget

Endelig forventes det, at du kan dokumentere forskning inden for eget område.
 
Der forventes et tæt ledelsesmæssigt samarbejde mellem den akademiske koordinator og hospitalsledelsen hvad angår de forsknings- og undervisningsmæssige forhold på regionshospitalet, og som følge heraf har den akademiske koordinator ledelsesmæssige beføjelser overfor det på regionshospitalet ansatte VIP-personale tilknyttet Institut for Klinisk Medicin, hvad angår forsknings- og undervisningsmæssige forhold.

Undervisningstilrettelæggelse vedrørende den prægraduate undervisning varetages af semesterkoordineringsprofessorerne og studielederen på Health i samarbejde med den akademiske koordinator.

Stillingerne ønskes besat af en læge, der har speciallægeanerkendelse eller en person med anden sundhedsfaglig baggrund. Vedkommende vil blive bedømt som lektor på videnskabelig kvalifikation og uddannelse samt ledelseserfaring.

Den akademiske koordinator refererer til lederen af Institut for Klinisk Medicin.

Den akademiske koordinator ansættes som 20 % lektor ved Institut for Klinisk Medicin for en 5-årig periode.

Stillingen er samlet set én stilling, med en delt ansættelse på Hospitalsenhed Midt og ved Institut for Klinisk Medicin. Det er derfor et krav at der sendes to ansøgninger – ansøgninger der kun er modtaget til den ene stilling, vil ikke blive taget i betragtning. Stillingsopslag til forskningschefstillingen kan tilgås her.

Ansøgningsfrist den 15. januar 2018.

Oplysninger om stillingen kan indhentes hos institutleder Kristjar Skajaa tlf.: 23 61 39 70 og lægefaglig direktør Michael Braüner Schmidt tlf.: 78 44 10 03.

Kvalifikationskrav

Ansættelse som lektor forudsætter forskningsmæssige og undervisningsmæssige kvalifikationer på det niveau, der kan opnås på grundlag af en tilfredsstillende gennemført ansættelsesperiode som adjunkt, men vil også kunne opnås på anden måde. Det forudsættes, at ansøgere har modtaget supervision og pædagogisk opkvalificering og har modtaget en positiv skriftlig vurdering af sine undervisningsmæssige kvalifikationer.

Formalia og henvisninger

 • Vedrørende ansættelsesproceduren henvises til ministeriets Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter.
 • Ansættelse sker i henhold til Akademikerne.
 • Aflønning sker i overensstemmelse med ovenstående og Lønkatalog for medarbejdere ved Health.
 • Vedrørende kvalifikationskrav og stillingsindhold henvises til stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter.

  Ansøgning

  Ansøgningen skal vedlægges curriculum vitae, eksamensbevis, publikationsliste, forskningsplan samt undervisningsportfolio. Op til 10 af de for stillingen mest relevante publikationer skal medsendes. Såfremt du har en bedømmelse inden for samme stillingsbetegnelse (udarbejdet efter 1. marts 2016 på AU, Health), kan denne vedhæftes ansøgningen.

  Vedrørende ansøgning og bilag hertil henvises til fakultetets Vejledning for ansøgere samt AUs Vejledning til anvendelse af undervisningsportfolio.

  Bedømmelsesudvalget kan beslutte at inddrage ikke indsendt materiale i forbindelse med udvalgsarbejdet. Ansøgeren vil i givet fald blive underrettet herom og da være forpligtet til at indsende materiale, medmindre ansøgningen trækkes tilbage.

  Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

  Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

 • Ansøgningsfrist

  Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

  15.01.2018
  Søg stilling online her

  Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.