Videnskabelige stillinger

Fagligt stærk maskiningeniør søges til udvikling og undervisning på Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet 958800

Fagligt stærk maskiningeniør søges til udvikling og undervisning på Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Er du visionær og udviklingsorienteret, og vil du være med til at forme og uddanne en ny generation af danske ingeniører?

Kan du lide at udfordre dig selv fagligt og flytte dine visioner fra tanke til handling i samarbejde med kolleger, forskningsgrupper og innovative iværksættere?

Ser du dig selv som formidler i et læringsmiljø, hvor der lægges vægt på, at studerende kombinerer teori med praksis i et tæt samarbejde med erhvervslivet.

Arbejder du med Maskinkonstruktion og Produktudvikling? Har du erfaring med multibody dynamik, køretøjsdynamik eller kontrol af støj og vibrationer i maskinkonstruktioner?

Så har du her muligheden for et utraditionelt karrierevalg. På en arbejdsplads med rum til fordybelse og plads til begejstring ansættes 1. maj 2018 en adjunkt/lektor inden for specialiseringen Produktudvikling & Konstruktion. Stillingerne er forankret ved hovedområdet Maskinteknik på Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet.

Din arbejdsdag vil være i centrum af Aarhus, som en del af Navitas’ faglige miljø blandt ingeniører, forskere, studerende, undervisere, iværksættere og virksomheder.

Du kommer til at tage del i arbejdet med at forme et innovativt videns miljø i vækst, og du skal sammen med dine kollegaer, bidrage til at styrke Ingeniørhøjskolens udviklings- og undervisningsaktiviteter på diplomingeniøruddannelsen indenfor Maskinteknik.

Dine arbejdsopgaver vil være forankret i vidensformidling, som underviser og udvikler af undervisning, men også som projektleder på egne udviklingsprojekter og i samarbejde med industrien.

Vi forventer ikke, at du er en dreven underviser, men du skal motiveres af at arbejde med faglig formidling. Du vil på diplomingeniørstudiet i Maskinteknik blive forankret i et semester team, og arbejde med undervisning i en integreret problembaseret læringsplan. Hvis du ingen undervisningserfaring har, så sikrer vi, at du lærer at lære fra dig, og opbygge gode undervisningsforløb, der aktiverer de studerende.

Dine udviklingsopgaver vil blive forankret omkring din faglighed og dine ambitioner. I sammenhæng med Ingeniørhøjskolens og fagområdets strategi får du mulighed for at definere dit faglige udviklingsfelt og folde det ud i vores laboratorier og værksteder.

Du har dyb viden om, og erfaring med et eller flere af følgende områder:

•    Design og konstruktion af komplekse maskiner og produkter.
•    Multibody- og køretøjsdynamik
•    Måling og kontrol af vibration og svingninger i mekaniske konstruktioner
•    Test og verifikation af konstruktioner
•    Simulering, design og test af hydrauliske systemer


Du tager del i ansvaret for udvikling af de faglige områder:

•    Maskinkonstruktion
•    Køretøjsdynamik
•    Vibrationer og svingninger
•    Dynamik
•    Hydraulik


Om dig:

•    Du er uddannet diplomingeniør eller civilingeniør, måske suppleret med en ph.d-grad indenfor et af felterne maskinteknik eller produktion
•    Du arbejder med en faglig nysgerrighed, der bidrager til udvikling af viden og netværk inden for området Konstruktion og Produktudvikling
•    Du har flere års erfaring fra en dansk eller international virksomhed
•    Du kan udvikle eksperimentelle undervisningsaktiviteter, der modsvarer vores undervisningslaboratorier på Navitas.
•    Du kan undervise og vejlede på dansk og engelsk.

Ansøgere med dokumenteret erhvervserfaring samt andre relevante kompetencer inden for et eller flere af fagområderne relevant for den opslåede stilling vil blive foretrukket.

Ansættelsessted

Du ansættes på Aarhus Universitet, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet (ASE). Arbejdssted er NAVITAS, Inge Lehmannsgade 10, 8000 Aarhus C.

Ansættelsesprocedure

Et fagligt bedømmelsesudvalg med eksternt flertal vurderer ansøgernes faglige kvalifikationer. Det faglige udvalg indstiller kvalificerede ansøgere til ansættelse.

Et ansættelsesudvalg bestående af direktør og udviklingschef behandler indstillingen og indkalder til uddybende samtaler.

Yderligere information om stillingen

Henvendelse til udviklingschef  Helle Wivel, 4189 3175 eller hwi@ase.au.dk.

For spørgsmål om arbejdet som underviser, kan underviser Kim Løkkegaard Krogh kontaktes på klk@ase.au.dk eller tlf. 3172 1271. Formalia Ansøgningen skal indeholde CV, eksamensbevis, undervisningsportefølje. Øvrige informationer om kvalifikationskrav samt stillingsindhold forefindes i Cirkulære om Stillingstruktur ved diplomingeniøruddannelsen og eksportingeniøruddannelsen. Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation.
Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

15.02.2018
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.