Videnskabelige stillinger

Ingeniør søges til Ingeniørdocentstilling inden for IKT 958811

Ingeniør søges til Ingeniørdocentstilling inden for IKT

Er du visionær og udviklingsorienteret og vil du være med til at forme og uddanne en ny generation af danske ingeniører?

Kan du lide at udfordre dig selv fagligt og flytte dine visioner fra tanke til handling i samarbejde med kolleger, forskningsgrupper og erhvervsliv?

Ser du dig selv som formidler i et læringsmiljø, hvor der lægges vægt på, at studerende kombinerer teori med praksis i et tæt samarbejde med erhvervslivet?

Arbejder du med Informations og Kommunikation Teknologi? Har du erfaring med udvikling af avancerede softwaresystemer og applikationer til mobile og cloud-baserede platforme? Har du forståelse for design og evaluering af interaktive systemer og kan tænke brugervenlighed og user experience ind i både produkt og process? Kender du til innovation, iværksætteri, og brænder du for at være en drivende kraft i et teknologisk vidensmiljø? Så har du her muligheden for et utraditionelt karrierevalg.

På en arbejdsplads med rum til fordybelse og plads til begejstring ansættes pr. 1. maj 2018 eller snarest derefter en Ingeniørdocent indenfor IKT. Stillingen er forankret ved hovedområdet Elektronik og Computerteknologi på Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet.

Din arbejdsdag vil være i Aarhus N, som en del af Katrinebjergs’ faglige miljø blandt ingeniører, forskere, studerende, undervisere, iværksættere og virksomheder.

Du kommer til at tage del i arbejdet med at forme et innovativt vidensmiljø i vækst, og du skal sammen med dine kolleger bidrage til at styrke Ingeniørhøjskolens forsknings-, udviklings- og undervisningsaktiviteter på diplomingeniøruddannelsen indenfor IKT.

Hovedopgaverne består i at bidrage til ASE’s undervisnings-, forsknings- og udviklingsaktiviteter. Det vægtes højt, at kandidaten har interesse i og kompetence til at bidrage aktivt til eksterne industrielle udviklingsaktiviteter samt til interne studiemæssige udviklingsaktiviteter. Du vil på diplomingeniørstudiet i IKT blive fagligt forankrende for uddannelsens profil inden for IKT, og du skal arbejde med undervisning i en integreret problembaseret læringsplan.

Vi forventer, at du motiveres af at arbejde med faglig formidling. Du skal kende til undervisning og forstå at undervise i øjenhøjde og på et fagligt højt niveau. Dine forsknings- og udviklingsaktiviteter skal inspirere og motivere studerende og kolleger til at samarbejde om projekter, der er på internationalt konkurrencedygtigt plan. I sammenhæng med Ingeniørhøjskolens og fagområdets strategi får du mulighed for at definere dit faglige forsknings- og udviklingsfelt og folde det ud i vores laboratorier og værksteder.

Du tager del i ansvaret for de faglige områder:

•    Software Engineering
•    Mobile computing og IoT
•    Sensor-baserede systemer og context-awareness
•    Cloud computing og infrastruktur
•    Interaktive brugergrænseflader og UX
•    Entreprenørskab og iværksætteri med afsæt i nye teknologier

Du har erfaring med:

•    Udvikling af avancerede software systemer indenfor en bred vifte af områder og platforme
•    Udvikling af produkter og prototyper der anvender de nyeste teknologier og metoder indenfor ovenstående fagområder
•    Design og udvikling af interaktive systemer med involvering af relevante brugergrupper og optimering af brugervenlighed og UX
•    Teknisk ledelse i interdisciplinære forsknings- og udviklingsprojekter
•    Samarbejde med universiteter og aktører i den private og offentlige sektor
•    Formidling af forskning og teknisk fagligt materiale både i undervisning og til omverdenen
•    Udvikling og vækst af teknologi-funderede innovationsmiljøer

Om dig:

•    Du er uddannet civilingeniør gerne suppleret med en ph.d. grad
•    Du arbejder med en faglig nysgerrighed, der bidrager til udvikling af viden og netværk inden for området IKT
•    Du har flere års erhvervserfaring fra startups, industrien eller universitet gerne med ophold i udlandet
•    Du har et stort national og international netværk på ovennævnte områder
•    Du har dokumenteret stærke undervisnings- og formidlingsevner
•    Du kan udvikle eksperimentelle undervisningsaktiviteter, der modsvarer vores undervisningslaboratorier på Katrinebjerg
•    Du kan initiere og være ansvarlig for forsknings- og udviklingsprojekter 
•    Du kan undervise og vejlede på dansk og engelsk

Du ansættes på Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet. Arbejdssted er Finlandsgade 22, 8200 Aarhus N.

Ansøgere med dokumenteret erhvervserfaring samt andre relevante kompetencer inden for et eller flere af fagområderne relevant for den opslåede stilling vil blive foretrukket.

Yderligere information om stillingen kan fås ved henvendelse til udviklingschef Mikael Bergholz Knudsen, tlf. 2174 5355 eller mail: mbk@ase.au.dk Formalia Ansøgningen skal indeholde CV, eksamensbevis, undervisningsportefølje. Øvrige informationer om kvalifikationskrav samt stillingsindhold forefindes i Cirkulære om Stillingstruktur ved diplomingeniøruddannelsen og eksportingeniøruddannelsen. Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation.
Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

28.02.2018
Søg stilling online her

Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.