Videnskabelige stillinger

Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet, Campus Nobel, søger to videnskabelige assistenter på fuld tid i tre år 959413

Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse søger to fagligt og analytisk stærke videnskabelige assistenter til undervisning, vejledning og mulighed for forskning til Afdelingen for Uddannelsesvidenskab med tiltrædelse snarest muligt eller senest den 1. april 2018.

Undervisningen vil være på bacheloruddannelsen i uddannelsesvidenskab.
Assistenterne forventes, at varetage undervisningskoordination og holdundervisning i samarbejde med de øvrige videnskabelige assistenter. Hertil kommer vejledning,
bedømmelse og eksamination.

Ansøgere med undervisningserfaring generelt, interesse for forskning, indgående
erfaring og viden inden for særligt kvantitativ metode, og undervisningserfaring inden for uddannelsens fagområder specifikt, vil blive foretrukket. De videnskabelige assistenter forventes at starte undervisningen hurtigt. Der vil således være mulighed for ansættelse hurtigst muligt efter samtalerne.

Du skal indgå i et team af videnskabelige assistenter, der varetager holdundervisningen på uddannelsen i samarbejde med modulkoordinatorer og –undervisere. Du skal som person både kunne arbejde yderst selvstændigt, og kunne indgå konstruktivt i teamet af holdundervisere; du skal være entusiastisk på egne, teamets, uddannelsens og de studerendes vegne. Du skal have en relevant akademisk kandidatgrad, gerne erfaring med undervisningskoordination og gennemførelse af undervisning samt erfaring med vejledning og eksamensafvikling.

Læs mere bacheloruddannelsen i uddannelsesvidenskab på:
http://bachelor.au.dk/uddannelsesvidenskab/

Løn og ansættelsesvilkår
I henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation og principperne om Ny løn. Der er tale om to 3-årige stillinger og med ansættelse snarest muligt.

Arbejdssted
Aarhus Universitet, Nobelparken, Jens Chr. Skous Vej 4, Bygning 1483, 8000 Aarhus C.
   
Yderligere information
Yderligere information om jobbet kan fås ved henvendelse til Afdelings- og uddan-nelsesmanager, Birgitte Dam, dam@edu.au.dk eller 9350 8023.

Ansøgningen
Der vil blive afholdt samtaler umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Formalia

 • Faculty of Arts henviser til bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (Ansættelsesbekendtgørelsen)
 • Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC
 • Vedrørende kvalifikationskrav og stillingsindhold henvises til stillingsstrukturnotatet
 • Vedrørende ansøgning og bilag hertil henvises til vejledning for ansøgere til videnskabelige stillinger ved Arts.
 • Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

  Ansøgningsfrist

  Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest:

  12.02.2018
  Søg stilling online her

  Faculty of Arts

  Arts er et af fire hovedområder på Aarhus Universitet.Arts bidrager til Aarhus Universitets forskning, talentudvikling, videnudveksling og uddannelser.

  Med omkring 500 videnskabelige medarbejdere, 260 ph.d.-studerende, 10.500 bachelor- og kandidatstuderende samt 1.500 studerende på efter/videreuddannelse udgør Arts et stærkt og mangfoldigt forsknings- og uddannelsesmiljø.

  Arts består af Institut for Kommunikation og Kultur, Institut for Kultur og Samfund, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier. Enhederne huser hver især stærke fagmiljøer og danner udgangspunkt for interdisciplinær forskning og uddannelse.
  Fagmiljøerne og uddannelserne på Arts indgår i internationale samarbejder og har et fælles mål om at bidrage til udviklingen af viden, velfærd og kultur i interaktion med det omgivende samfund.

  Læs mere på arts.au.dk

  Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere med et årligt budget på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.